AUTOPREZENTACJA – to świadome kierowanie wrażeniem, jakie

advertisement
SŁOWA KLUCZE DO WYKŁADU
„SZTUKA ZAPREZENTOWANIA WŁASNEJ OSOBY”
AUTOPREZENTACJA – to świadome kierowanie wrażeniem, jakie wywieramy na
innych, czyli próba pokazywania się takim, jakim chcę, żeby mnie inni widzieli.
WIZERUNEK – często budowany celowo sposób, w jaki widzą nas inni ludzie,
zależy od wielu czynników, w tym od wyglądu, postawy, czy gestykulacji.
KOMUNIKACJA WERBALNA – komunikacja z użyciem języka naturalnego, czyli
mowy jako środka komunikacji; jest to podstawowy sposób komunikacji
międzyludzkiej.
KOMUNIKACJA
komunikatów
NIEWERBALNA
(MOWA
CIAŁA)
– zespół nielingwistycznych
nadawanych i odbieranych przez
ludzi;
informują one
o podstawowych stanach emocjonalnych, intencjach, cechach temperamentu,
itd.; komunikaty te nadawane są i odbierane najczęściej na poziomie
nieświadomym, jednak mogą być również nadawane i odbierane świadomie.
PERSWAZJA – sztuka przekonywania kogoś do własnych racji; różni się od
manipulacji tym, że przekonanie danej osoby do czegoś nie zaszkodzi jej
w późniejszym czasie.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards