Wpływ skażeń i zakażeń na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę. 1. Opis

advertisement
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – ZADANIE 1
TEMAT: Wpływ skażeń i zakażeń na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę.
1. Opis zadania:
Uczeń powinien wyjaśnić:
 co to jest skażenie i zakażenie,
 w jaki sposób dochodzi do skażeń i zakażeń,
 jakie są zagrożenia toksycznymi środkami przemysłowymi,
 jakie są źródła promieniowania jądrowego i jego skutki,
 źródła zakażenia biologicznego.
2. Forma prezentacji: komputerowa
3. Kryteria oceny: praca powinna być na temat, rzeczowa, prawidłowa
pod względem merytorycznym, wykonana rzetelnie.
4. Termin wykonania zadania: do 21.10.2016r.
Prace przyjmuje: Joanna Hendrysiak
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards