HARMONOGRAM POSIEDZEŃ Polskiego Towarzystwa Medycyny

advertisement
HARMONOGRAM POSIEDZEŃ
Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział w Białymstoku
oraz
Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 10, 15-535 Białystok
na 2015rok
L.p.
1.
Temat szkolenia
- Skala niepełnosprawności głosu (VHI)
- Sprawy bieżące
Miejsce
Termin
Sala konferencyjna 20.02.2015r.
PWOMP
ul. Wiewiórcza 10
Szacunkowa
ilość
uczestników
ok. 40
Prelegenci
- Ewa Kazanecka
dr med.
otolaryngolog,
audiolog i foniatra
- Ewa Komorowska
Przewodnicząca
PTMP Oddział
w Białymstoku
- Bogumiła
Szamatowicz
Dyrektor PWOMP
2.
3.
- Zasady przeprowadzania badań
profilaktycznych uczniów, studentów,
uczestników kursów kwalifikacyjnych
i uczestników studiów doktoranckich.
Sala konferencyjna 06.03.2015r.
PWOMP
ul. Wiewiórcza 10
ok. 30
- Zmiany przepisów, dotyczących badań
profilaktycznych pracowników,
obowiązujące od 01 kwietnia 2015r.
Sala konferencyjna 08.05.2015r.
PWOMP
ul. Wiewiórcza 10
ok. 40
Kierownik Działu
Organizacji, Nadzoru
i Szkolenia
- Sprawy bieżące.
4.
5.
- Ewa Komorowska
Przewodnicząca
PTMP Oddział
w Białymstoku
- Bogumiła
Szamatowicz
Dyrektor PWOMP
- Agresywne zachowanie pacjenta
a prawa i ochrona personelu medycznego.
Sala konferencyjna 09.06.2015r.
Urzędu
Marszałkowskiego
WP
ul. K. St.
Wyszyńskiego 1
ok. 40
- Programy profilaktyki nadmiernego
obciążenia układu ruchu u pracowników.
Sala konferencyjna 26.06.2015r.
PWOMP
ul. Wiewiórcza 10
ok. 40
- Sprawy bieżące.
- Alina Ciereszko
- dr Anna HukAugustynowicz
pracownik naukowy
Warszawskiego
Uniwersytetu
Medycznego
- dr n. med.Patrycja
Krawczyk-Szulc
pracownik naukowy
Instytutu Medycyny
Pracy w Łodzi
- Ewa Komorowska
Przewodnicząca
PTMP Oddział
w Białymstoku
- Bogumiła
Szamatowicz
Dyrektor PWOMP
6.
- Rola lekarza medycyny pracy w profilaktyce
chorób cywilizacyjnych – doniesienia
z Łódzkich Dni Medycyny Pracy – Rawa
Mazowiecka 09-10 października 2015r.
Sala konferencyjna 23.10.2015r.
PWOMP
ul. Wiewiórcza 10
ok. 40
- Spaliny silnika Diesla – szkodliwość dla
zdrowia człowieka w świetle aktualnych
doniesień.
Przewodnicząca
PTMP Oddział
w Białymstoku
- Elżbieta Kazanecka
specjalista
medycyny pracy
- Sprawy bieżące.
7.
- Ewa Komorowska
Sala konferencyjna 20.11.2015r.
PWOMP
ul. Wiewiórcza 10
ok. 40
- Sprawy bieżące.
- Monika Olszewska
lekarz specjalizujący
się w dziedzinie
medycyny pracy
- Bogumiła
Szamatowicz
Dyrektor PWOMP
- Ewa Komorowska
Przewodnicząca
PTMP Oddział
w Białymstoku
8.
- Kwalifikacja zawodowa osób
z chorobami układu krążenia.
- Sprawy bieżące
Sala konferencyjna 18.12.2015r.
PWOMP
ul. Wiewiórcza 10
ok. 40
- Andrzej Dunaj
lekarz specjalizujący
się w dziedzinie
medycyny pracy
- Bogumiła
Szamatowicz
Dyrektor PWOMP
- Ewa Komorowska
Przewodnicząca
PTMP Oddział
w Białymstoku
Download