Sukces firmy zaczyna się od badań Badać czy nie badać?

advertisement
KWARTALNIK GRUPY DORADCZEJ ECDF
NR 2 / PAŹDZIERNIK 2015
TEMAT NUMERU
Sukces firmy zaczyna się od badań
• ROZMOWA Z EWĄ JOACHIMCZAK
Badać czy nie badać?
• BADANIA MARKETINGOWE I BADANIA RYNKU
WYDARZENIA
mKlaster Business Meeting – łączymy firmy
ECDF doradza w Akademii Przedsiębiorcy organizowanej przez BZ WBK
NASI KLIENCI
Do celu bez ograniczeń
• PREZENTACJA MARKI CARSPOT
agencja marketingowa
Doradzamy, tworzymy, wdrażamy.
Co możemy zrobić dla Twojej marki?
www.dobocom.pl | 605 448 011
Spis treści
WYDARZENIA
4
4
5
Rok asysty za nami
mKlaster Business Meeting
– mobilne tête-à-tête
Lepsza strona Grupy
5 5 Dzielimy się wiedzą
5 5 Kolejny sukces funduszu EVIG
TEMAT NUMERU
Drodzy Czytelnicy,
K
olejny numer magazynu „ECDF Life” poświęcony
jest głownie temu, co frapuje ludzi od wieków –
możliwości przewidzenia przyszłości. Niegdyś
w tym celu wpatrywano się w gwiazdy, czytano z dłoni
i uważnie przyglądano się szklanym kulom. Dzisiaj na
6
Sukces firmy zaczyna się od badań
ratunek wszystkim ciekawym przyszłości przychodzimy
8
Badać czy nie badać?
W naszej pracy dysponujemy wypracowanym przez naukę
NASI KLIENCI
10
i doświadczenie katalogiem narzędzi i instrumentów po
to, by badać, mierzyć, liczyć, przewidywać, zadawać pytania i szukać najlepszych odpowiedzi. Badania społeczne
Do celu bez ograniczeń. Carspot
POZNAJMY SIĘ
11
my – specjaliści od badań społecznych.
stają się coraz bardziej pojemne i pozwalają coraz lepiej
odpowiadać na wymagania stawiane przez przedsiębiorców, którzy dzięki naszej pomocy mogą szybciej i dokładniej odpowiadać na potrzeby swoich klientów.
Z życia ECDF
Czy zastanawialiście się kiedyś, czemu powstał korekniekapek albo dlaczego taki potentat jak Nokia zaczął
borykać się z dużymi problemami? Zapraszam do lektury
ECDF Life
dwóch artykułów poświęconych badaniom – znajdziecie
w nich nie tylko odpowiedzi na te pytania, ale także garść
Magazyn „ECDF Life” to kwartalnik poświęcony Grupie
Doradczej ECDF, jednej z największych firm doradztwa
biznesowego w Polsce. Od lat pomagamy przedsiębiorcom spełniać ich marzenia, a teraz swoją wiedzą chcielibyśmy podzielić się także z Wami. Co trzy miesiące dostarczamy informacje dotyczące nie tylko naszej oferty
biznesowej, ale również szeroko pojętej tematyki funduszy europejskich oraz instrumentów pozwalających na
sprawne zarządzanie firmą. Nie zabraknie także ciekawostek z życia ECDF i prezentacji osób, które na co dzień
pracują z Wami na rzecz wspólnego sukcesu.
niezbędnej wiedzy dotyczącej działań jednego z podmio-
Pozdrawiamy
Zespół Grupy Doradczej ECDF
realizacji projektów UE w ECDF Dotacje i Marcin Fukowski,
tów Grupy Doradczej ECDF – ECDF Badania, który reprezentuję.
Oprócz tego, w magazynie przeczytacie o kolejnych pozytywnych zmianach, jakie zachodzą w Grupie, stojących
przed nami wyzwaniach oraz osiągniętych sukcesach –
nowej stronie internetowej, udziale w Akademii Przedsiębiorcy oraz zakończeniu ponad rocznego projektu „Asysta
w prowadzeniu działalności gospodarczej”. A na koniec
przedstawią się Wam moi koledzy – Grażyna Warszewska,
Zastępca Kierownika Zespołu Rozliczeń i Specjalista ds.
Kierownik Zespołu ds. analiz finansowych w ECDF Pożyczki.
Wydawca: Grupa ECDF
ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań
Redakcja, projekt graficzny, skład:
agencja marketingowa dobocom, www.dobocom.pl
Zdjęcia: Monika Piecha-Ziółkowska
Kontakt z redakcją: [email protected]
Zapraszam do lektury!
Ewa Joachimczak,
Partner Zarządzający ECDF Badania
ECDF LIFE — 3
w y d a r z e n i a
84 firmy skorzystały
z naszej asysty biznesowej
Pełnym sukcesem zakończyliśmy projekt „Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej”. Specjaliści z Zespołu Doradztwa Biznesowego w ECDF Dotacje pomogli
84 przedsiębiorcom z pięciu województw dostarczając im
rekomendacje do dynamicznego rozwoju firm. W projekcie trwającym od października 2014 r. do sierpnia 2015 r.
z oferty ECDF Dotacje skorzystali przedsiębiorcy z Wielkopolski, Mazowsza, województwa lubuskiego, zachodnio-pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Przy jedynie
10-procentowym wkładzie własnym otrzymali plany
marketingowe, analizy finansowe czy prawno-marketingowe wybranych rynków zagranicznych oraz wiele
innych opracowań, które dotyczyły zakładania i prowadzenia działalności.
– Staraliśmy się, aby nasi klienci mogli w pełni korzystać z praktycznego wymiaru analiz i opracowań oraz
aby byli zadowoleni z poziomu obsługi. Mamy nadzieję,
że przyczynimy się do dynamicznego rozwoju firm, które skorzystały z asysty – mówi Sławomir Labak, Kierownik Zespołu Doradztwa Biznesowego w ECDF Dotacje.
W trakcie trwania projektu pełniliśmy rolę Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług koordynowanego
przez PARP.
4 — ECDF LIFE
mKlaster Business Meeting –
mobilne tête-à-tête
„Krótko i na temat, bo czas to pieniądz” – pod takim hasłem przebiegało pierwsze spotkanie z cyklu mKlaster
Business Meeting. 28 września w naszej siedzibie przy
ul. Kobylińskiej w Poznaniu gościliśmy przedstawicieli
klastra oraz poznańskich firm i instytucji. Pretekstem do
biznesowych rozmów była możliwość poznania najnowocześniejszych rozwiązań IT oraz dowiedzenia się, jak
rynek mobile może wspomóc daną branżę.
Spotkanie odbyło się w nowoczesnej formule speed networkingu, czyli 10-minutowych rozmów programistów
z przedsiębiorcami. Każdy z gości mógł wysłuchać propozycji, jakie przygotowali dla niego przedstawiciele
mKlastra, skonsultować własne pomysły, poznać nowinki technologiczne i ustalić wstępne zasady współpracy.
Po zakończeniu serii spotkań nadszedł czas na otwarty
networking i ustalenie dalszych szczegółów pracy nad
wybranym przez gości rozwiązaniem mobilnym.
– Pierwsze spotkanie z cyklu mKlaster Business Meeting pokazało, że zaproponowana przez nas formuła,
wzorowana na szybkich randkach, pozwala rozbudzić
zainteresowanie ofertą rozwiązań mobilnych i daje pretekst do szukania platformy współpracy – mówi Marcin
Paradowski, koordynator mKlastra. – Podczas spotkania
przedstawiliśmy to, co we współpracy z klastrem najlepsze – innowacyjność, kreatywne podejście do realizowanych projektów oraz elastyczne rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów. Zadowolenie uczestników
pierwszego mKlaster Business Meeting sprawiło, że już
myślimy o kolejnej edycji!
w y d a r z e n i a
Lepsza strona Grupy
Uruchomiliśmy nową stronę internetową Grupy Doradczej ECDF. Postawiliśmy na intuicyjność w nawigowaniu oraz przyjazność dla odbiorcy. Zależało nam też na
przejrzystym pokazaniu kompleksowej oferty grupy oraz
przedstawieniu pracowników, czyli ludzi tworzących siłę
ECDF. Strona to kolejny krok w ramach wdrażania naszej
nowej strategii komunikacji. Witrynę można wygodnie
przeglądać także na urządzeniach mobilnych.
Zapraszamy na www.ecdf.pl
Dzielimy się wiedzą
W ramach Akademii Przedsiębiorcy eksperci ECDF Dotacje prowadzą bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców.
Przedstawiamy branże mogące liczyć na wsparcie UE,
opowiadamy o zmianach, jakie zaszły w zasadach przyznawania finansowania oraz doradzamy, jak się przygotować do złożenia wniosku. W ramach Akademii Przedsiębiorcy odbywa się 38 warsztatów w całej Polsce. Ich
celem jest pokazanie, jak wygrać z konkurencją rywalizację o fundusze unijne, w jaki sposób przejść przez cały
proces pozyskiwania dotacji i rozwinąć firmę. Organizatorami Akademii Przedsiębiorcy są Bank Zachodni WBK
oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND. Więcej
informacji: www.akademia-przedsiebiorcy.pl.
Kolejne sukcesy funduszu EVIG
Należący do Grupy ECDF EVIG Inwestycje może pochwalić się kolejnymi sukcesami swoich spółek portfelowych.
Projekty ShinyBox – wysyłane co miesiąc zestawy ekskluzywnych kosmetyków oraz InspiredBy – zestawy
tworzone i komponowane przez znane osoby (np. Ewę
Wachowicz, Kasię Tusk czy Ewę Chodakowską) cały czas
konsekwentnie budują bazę odbiorców i znalazły inwestora na drugą rundę finansowania. Spółka Uni Heat
oferująca technologie grzewczo-klimatyzacyjne wykorzystujące energię odpadową i geotermalną realizuje
dwa wdrożenia rozwiązań na osiedlach domków jednorodzinnych oraz znalazła inwestora branżowego w postaci globalnej grupy KIC InnoEnergy. Natomiast Smart
Technology Group, rozwijające technologię RFID łączącą
kody RFID z Bluetooth, WiFi i GPRS, przeprowadziło kompleksowe wdrożenie systemu monitorowania przepływu
zwiedzających w Exploseum DAG w Bydgoszczy.
www.ecdf.pl
Jeden z zestawów InspiredBy
ECDF LIFE — 5
r o z m o w a
Sukces firmy
zaczyna się od badań
Rozmowa z Ewą Joachimczak, Partnerem Zarządzającym
ECDF Badania
Proces badawczy
1. Określenie zadania badawczego
2.Wybór sposobu realizacji badań
3.Analiza i interpretacja danych
4.Opracowanie wyników
Korzyści
dostosowanie oferty do oczekiwań
klientów
zwiększenie obrotów i zysków firmy
zwiększenie konkurencyjności
podniesienie prestiżu firmy
 wejście na nowe rynki
Duże międzynarodowe przedsiębiorstwa chętnie korzystają z badań. Weryfikują pomysły na rozwój
firmy i nowe produkty, sprawdzają
co klienci myślą o ich ofercie, ile są
w stanie zapłacić za produkt i czy
czują się dobrze obsłużeni. Dlaczego z badań tak rzadko korzystają
małe i średnie przedsiębiorstwa?
6 — ECDF LIFE
Myślę, że przede wszystkim boją się,
że badania będą dużo kosztować, ale
też żyją w przekonaniu, że po wielu
latach w branży już wiedzą wszystko o swoich klientach i konkurencji,
więc i po co ich badać. To najczęściej
nieprawda! Zawsze tłumaczymy
klientom, którym oferujemy badania,
że znacznie więcej ich firmę kosztuje to, że nie zna swojego klienta, nie
wie, czego on oczekuje, jak się zmienia albo czy można mu sprzedać coś
dodatkowego. Małe i średnie firmy
cały czas nie potrafią wykorzystać
potencjału tego, jak wiele kreatywnych idei, pomysłów czy innowacji
w zakresie swoich produktów są
w stanie uzyskać od klientów. Wystarczy ich zapytać i stworzyć warunki, by odpowiedzieli. Badania
dają do tego narzędzia i choć same
w sobie – oczywiście w zależności
od ich rodzaju czy wielkości próby
– nie muszą być drogie, najczęściej
dają korzyści znacznie przewyższające ich cenę.
A kiedy najlepiej zgłosić się do firmy badawczej?
Badania najlepiej przeprowadzić po
podjęciu ważnej decyzji, na przykład
o wprowadzeniu nowego produktu
czy wejściu na nowy rynek. Wiedza,
jaką pozyskamy, pozwoli nam lepiej
przygotować się do danego kroku,
poznać nasze mocne punkty, przewidzieć elementy ryzyka. Nierzadko
firmy decydują się na przeprowadzenie badań wtedy, kiedy chcą ulepszyć
istniejący produkt i skonfrontować
r o z m o w a
swoje koncepcje albo dopiero szukają
pomysłu na jego ulepszenie lub wykorzystanie potencjału. Badania mogą
dać też odpowiedź dlaczego sprzedaż
nie idzie po naszej myśli, dlaczego
jest źle. Na badania marketingowe
nigdy nie jest za późno, choć najlepiej
robić je okresowo, co jakiś czas, aby
dostrzegać zmieniające się trendy
i odpowiednio wcześnie reagować.
Z czym najczęściej przychodzą do
Was klienci?
Naszych klientów możemy podzielić
na dwie grupy – tych, którzy przychodzą z konkretnym problemem
oraz tych, którzy czują, że coś należy
zmienić, ale nie są pewni, w jakim obszarze. W przypadku pierwszej grupy weryfikujemy problem, diagnozujemy jego przyczyny i podstawy,
a następnie dobieramy odpowiednie
badanie. W drugim przypadku prowadzimy najpierw diagnozę na poziomie przedsiębiorstwa, a następnie
wybieramy obszary najważniejsze
z punktu widzenia wielkości i pilności problemów do rozwiązania i dopiero wtedy projektujemy badanie.
Case study
Wprowadzenie nowego produktu
l weryfikacja w oparciu o badanie
telefoniczne CATI
l w ywiady indywidualne z ekspertami z branży
 Czy produkt ma szansę spotkać
się z zainteresowaniem?
 Czy satysfakcjonują Państwa zastosowane funkcjonalności?
 Co należałoby zmienić?
 Ile za ten produkt byłby Pan
w stanie zapłacić?
Efekt
Zmiana zakładanego modelu biznesowego – zamiast sprzedaży licencji zakładom produkcyjnym zdecydowano
się na samodzielną produkcję i sprzedaż do odbiorców końcowych.
...mocno wierzę
w to, że w biznesie
zawsze lepiej wiedzieć
niż się domyślać.
Czy jest jakaś jedna, zawsze sprawdzająca się metoda badań?
Nie, nie ma badania uniwersalnego,
które sprawdzi się w każdej firmie.
Metoda zawsze zależy od problemu,
który chcemy zbadać, czasu jaki
mamy na przeprowadzenie badania
czy budżetu. Generalnie CATI lepiej
sprawdza się w przypadku pytania
o opinie, propozycje rozwiązań i konieczność poznania opinii większej
grupy. Z kolei na przykład FGI stosujemy wtedy, gdy chcemy poznać
opinię wąskiej grupy, np. kadry zarządzającej czy wybranych klientów, a celem badań jest dogłębne
poznanie istoty problemu, ale też
wspólne znalezienie rozwiązania.
Właśnie do tego typu badań stworzyliśmy i wyposażyliśmy naszą
fokusownię, która mieści się w Poznaniu przy ulicy Kobylińskiej.
Pokój wyposażony w kamery i lustro weneckie pozwala na badanie
i moderowanie dyskusji w grupie
do 10 osób. Taki wywiad grupowy
jest procesem niezwykle twórczym
i kreatywnym, który często przypomina tak zwaną „burzę mózgów”.
Klient po przeprowadzonym przez
nas badaniu FGI otrzymuje jego
podsumowanie z zawartymi interesującymi wątkami i cytatami. To
nieocenione źródło informacji dla
dalszego rozwoju firmy czy produktu.
A jak byś zachęciła polskie MŚP do
korzystania z badań?
Powiem tylko, że mocno wierzę
w to, że w biznesie zawsze lepiej
wiedzieć niż się domyślać. I choć
doświadczenie i intuicja są niezwykle ważne w prowadzeniu firmy, to
jednak badania naprawdę zmniejszają ryzyko podejmowanych decyzji, pozwalają rozumieć klienta
i wyprzedzać konkurencję. A przecież nie ma przedsiębiorcy, któremu
na tym nie zależy. n
Słowniczek
CATI – wywiad telefoniczny
CAWI – ankieta internetowa
PAPI – w ywiady kwestionariuszowe
prowadzone w domach lub
biurach
FGI – moderowana dyskusja
F2F – w ywiady osobiste prowadzone przez ankieterów
IDI – indywidualny wywiad pogłębiony
ECDF LIFE — 7
t e m a t
n u m e r u
Badać czy nie badać?
Oto jest pytanie…
…czyli skąd wziął się pomysł na korek-niekapek, specjalny
dżem dla dzieci i szerokie wieko koncentratu pomidorowego.
Bezpowrotnie minęły już czasy
kiedy przedsiębiorcy prowadzili
z klientami monolog narzucając im
swoje produkty i ignorując ich potrzeby. Teraz firma chcąc osiągać
cele sprzedażowe musi wsłuchiwać się w głos swoich odbiorców
i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. I tutaj z pomocą przychodzą specjaliści oferujący profesjonalne badania marketingowe.
– Firmy codziennie stają przed
większymi i mniejszymi decyzjami do podjęcia. Bez wątpienia
dane dotyczące zachowań, preferencji i nieuświadomionych
8 — ECDF LIFE
potrzeb konsumentów to wiedza bardzo użyteczna w takich
sytuacjach – wyjaśnia Agnieszka
Nosal, Starszy Specjalista ds. badań
w ECDF Badania. – Do pewnego
stopnia informacje na temat potrzeb i zachowań konsumentów
możemy pozyskać wewnątrz firmy – z działów sprzedaży czy obsługi klienta. Jednak będą one
pomocne tylko pod warunkiem,
że są kompleksowo i precyzyjnie zbierane i agregowane, a my
umiemy je analizować i wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski.
I właśnie tutaj mogą nam pomóc badania marketingowe, czyli nic innego jak umiejętna weryfikacja tego,
co ludzie robią, mówią i myślą o naszym produkcie, ofercie czy kampanii promocyjnej. Pozwala to przejść
menedżerom od stanu „nie wiem, co
robić” do stanu „wiem, z czego wybrać
i w którą iść stronę”.
Co do zasady badać można wszystko – efekty zależą jedynie od budżetu, realistycznych oczekiwań co
do jakości czy ogólności badań oraz
umiejętności zaplanowania i realizacji procesu badawczego. Wiele
dobrych decyzji biznesowych w za-
t e m a t
kresie produktu, dystrybucji czy
działań marketingowych było efektem pogłębionych badań, które prowadziły do wniosków mających poważne przełożenie na skuteczność
strategii firmy. Badania prowadzące do odkrycia nieuświadomionych
zachowań, preferencji czy okoliczności konsumowania określonych
produktów mogą przynieść wyniki,
których efektem są innowacyjne,
choć zaskakujące w swej prostocie,
ulepszenia, takie jak korek-niekapek w keczupie, słoiczek koncentratu pomidorowego odpowiednio
szeroki, by włożyć tam łyżkę czy
darmowa dostawa i zwrot butów
w sklepie internetowym on-line, co
przekonało konsumentów do zakupów obuwia przez internet.
Im więcej mamy danych, na bazie
których możemy podejmować decyzje, tym mniejszym ryzykiem są
one obarczone. Z tego względu badania mogą być użyteczne na każdym
etapie funkcjonowania firmy – od
jej tworzenia poprzez kolejne fazy
wzrostu.
– Jest wiele pytań dotyczących rozwoju naszej firmy, na jakie warto
znać odpowiedź. Czy planowany
do wdrożenia produkt lub usługa
się przyjmie? Czy konsumenci faktycznie rozpoznają wyjątkowość
naszego produktu? Jakie trendy
w branży zaczynają być najsilniej
zauważane? Badania marketingowe pomogą nam znaleźć te odpowiedzi – zapewnia Agnieszka Nosal.
Własne nie znaczy
najlepsze
Oczywiście można podejmować decyzje biznesowe bazując wyłącznie
na intuicji i ocenie sytuacji dokonanej przez pracowników firmy. Przy
podejmowaniu kroków mających
istotne skutki finansowe czy wi-
zerunkowe dla firmy, warto jednak
wesprzeć się danymi pochodzącymi bezpośrednio z rynku, ponieważ
nawet bogate doświadczenie w branży nie daje gwarancji nieomylności.
Błędne decyzje w najlepszym razie
mogą prowadzić do braku planowanych efektów, na przykład zastoju
w sprzedaży produktu, a w najgorszym przypadku do pogorszenia się
kondycji firmy zaistniałej na skutek
braku reakcji na działania konkurencji lub braku odpowiedzi na potrzeby
n u m e r u
zania problemu firmy? Najczęściej
wynika to z trzech powodów – braku jasno postawionego celu badania
(jeśli nie będzie wiadomo co badać,
trudno będzie uzyskać oczekiwane
odpowiedzi), zaangażowania do badania osób niewykwalifikowanych
(trzeba wiedzieć, jak i kogo zapytać,
by uzyskać interesujące nas dane)
oraz forsowania przez klienta swoich
rozwiązań w zakresie sposobu realizacji badania (konstruowanie ankiet
jest wbrew pozorom bardziej złożo-
...badania marketingowe to weryfikacja tego,
co ludzie myślą i mówią o naszym produkcie.
konsumentów. Boleśnie odczuła to
ostatnio firma Nokia, która przez długie lata była liderem w branży telefonów komórkowych, ale przeoczyła
etap rozwoju smartfonów, co doprowadziło do utraty udziałów rynkowych, a w konsekwencji przejęcia jej
pionu mobilnego przez Microsoft.
Prawdą jest, że nie każde badanie będzie skuteczne. Po pierwsze, w dzisiejszych czasach coraz trudniej przekonać ludzi do udziału w badaniach.
Liczba akcji telemarketingowych,
zaproszeń na wydarzenia sponsorowane, maili reklamowych, a wreszcie
próśb o udział w ankietach, prowadzi
do odrzucenia prób kontaktu firm
z konsumentami i niechęci do zaangażowania się w cokolwiek, co choć
trochę kojarzy się ze sprzedażą. Po
drugie, aby uzyskać wyniki dające
wymierne podstawy do podejmowania decyzji, potrzebujemy odpowiednio zaprojektowanych i zrealizowanych badań. Nie każde działanie
badawcze da wymierny wynik, nie
każde pytanie zadane konsumentom
pozwoli uzyskać wiedzę, której rzeczywiście potrzebujemy.
Dlaczego niektóre wyniki badań są
kompletnie nieużyteczne do rozwią-
nym zadaniem niż się na pierwszy
rzut oka wydaje). Z drugiej strony nie
do końca prawdziwa jest zależność,
że im droższe badanie, tym lepsze
wyniki.
Dane są
w zasięgu ręki
Dobre badania nie muszą być drogie – można uzyskać ciekawe efekty
dostosowane do niemal każdego budżetu, trzeba być tylko świadomym
ograniczeń związanych z niskimi
nakładami – jeśli nie zrealizujemy
ankiet na wielkich próbach, nie uzyskamy maksymalnie reprezentatywnych wyników. Możemy jednak
odkryć istotne aspekty związane
z funkcjonalnością produktu, działań
konkurencji czy strategii cenowej.
– Mitem jest, że na badania rynkowe stać jedynie największe
firmy. Kluczem jest dobrze postawiony cel badań, kompetentny i otwarty zespół, mający chęci i umiejętność rozmawiania
z ludźmi, do którego klient ma zaufanie – zapewnia Agnieszka Nosal
z ECDF Badania.
n
ECDF LIFE — 9
n a s i
K l i e n c i
Do celu bez ograniczeń
Więcej korzystania, mniej posiadania
– światowy trend wkracza do polskich firm.
Coraz chętniej, zamiast posiadać coś na własność, płacimy zdecydowanie
mniejsze pieniądze za samo korzystanie z danego produktu. Wynajmujemy mieszkania zamiast zaciągać kredyt, najnowszych albumów słuchamy
przez Spotify, a własne rowery zastępujemy miejskimi. Nasz Klient stawia
poprzeczkę jeszcze wyżej i udowadnia, że do wynajętego mieszkania, subskrypcji muzyki i publicznych „dwóch kółek” możemy dołączyć… wynajem
samochodu. Przedstawiamy Wam markę Carspot – najnowszy biznes z obszaru tzw. ekonomii współdzielenia!
W biznesie liczy się przede wszystkim dobry pomysł i fundusze, dzięki którym możemy go zrealizować. My mieliśmy plan,
a po wsparcie finansowe zwróciliśmy się
Jeszcze do niedawna szczytem luksusu i ostatecznym dowodem dorosłości był zakup mieszkania czy
samochodu i podpisanie umowy na
wieloletni kredyt. Teraz współcześni
nomadzi zaczynają cenić sobie wolność i niezależność.
Idąc tym tropem, dwóch przedsiębiorców z Poznania, Łukasz Pelowski i Krzysztof Lisowicz, postanowiło
otworzyć Carspot – sieć lokalnych
wypożyczalni samochodów. Działalność Carspot oparta jest na zapraszaniu małych i średnich wypożyczalni do współpracy w ramach
partnerstwa i franczyzy, zamiast
samodzielnego tworzenia punktów
wynajmu. W ten sposób możliwe jest
stworzenie zaplecza i infrastruktury dorównujących globalnym sieciom, jednak z położeniem większego nacisku na wygodę korzystania
z usług. Wynajmujesz auto na tak
długo, jak chcesz i martwisz się tylko
10 — ECDF LIFE
o jego tankowanie – wszelkie przeglądy, naprawy czy ubezpieczenie są
po stronie Carspot.
Z kolei specjalnie z myślą o przedsiębiorcach powstał Carspot.pro, dający możliwość długoterminowego
wynajęcia aut, które mogą stworzyć
firmową flotę. Głównym argumentem przemawiającym za odejściem
od zakupu aut firmowych czy ich
leasingowania na rzecz wynajmu
są koszty – ale te rzeczywiste, nie
z ulotek reklamowych. O ile porównując tradycyjny leasing z pełnym
wynajmem oferowanym przez Carspot możemy uznać, że pierwsza
opcja jest bardziej opłacalna, sytuacja zmienia się, gdy weźmiemy
pod uwagę inne czynniki, o których
leasingodawcy nigdy nie wspominają. Eksploatacja samochodu to
nie tylko zakup paliwa, ale również
przeglądy, naprawy, wymiana opon
i, co najistotniejsze – czas poświęcony na koordynację tych wszystkich procesów. W przypadku wynajmu długoterminowego wszystko to
pozostaje po stronie Carspot, a użytkownik dba wyłącznie o paliwo. Innymi słowy – taki lepszy leasing,
bez zmartwień.
Model biznesowy, jaki przyjęli twórcy Carspot zakłada, że za wszystkie
do profesjonalistów. ECDF pomógł nam
w pozyskaniu dotacji, a teraz dba o właściwy przebieg rozliczenia projektu unijnego.
Krzysztof Lisowicz,
współzałożyciel marki Carspot
ubezpieczenia, przeglądy i pozostałe
czynności pozostające w sferze eksploatacji płaci i wykonuje na własną
rękę Carspot. Oznacza to odciążenie
fleet managera, który w przedsiębiorstwie zajmuje się wtedy koordynacją kontaktu z wynajmującym, zamiast pamiętaniem dat przeglądów
lub wymian opon wszystkich samochodów firmowych.
W ramach usług Carspot.pro znajduje się również doradztwo i szkolenia
w zakresie zarządzania flotą oraz dopasowania jej rodzaju do profilu firmy. Jest to istotne, ponieważ często
marki samochodów wybierane są
przez firmy albo na chybił trafił, albo
wyłącznie na podstawie ceny. Odpowiedni dobór marek oraz modeli aut
może mieć poważne znaczenie nie
tylko w zakresie ich ekonomicznego
wykorzystania, ale również wizerunku przedsiębiorstwa.
Cieszymy się, że także my mogliśmy
przyczynić się do sukcesu tej inicjatywy i trzymamy kciuki za naszych
Klientów.
n
p o z n a j m y
s i ę
Biegliśmy dla Kacpra i Adama
Marcin Fukowski
– z nami od trzech lat
Marcin jest Kierownikiem Zespołu
ds. Analiz Finansowych w ECDF Pożyczki. Ocenia struktury transakcji
pożyczkowych, nadzoruje proces
uruchamiania środków i odpowiada
za efektywność relacji z bankami
w zakresie operacji rozliczeniowych.
Po pracy gra na gitarze w zespołach
„Wolna Sobota” i „Wolny Elektron”,
eksploruje górskie szlaki i trenuje
zapasy.
Zapytany o największe marzenie
odpowiada za Andrzejem Mleczko:
– Faceci nie mają marzeń, tylko zadania do wykonania, więc swoje zadania wykonuję na bieżąco.
Sukcesy pod pełnymi żaglami
Załoga ECDF Sailing Team zajęła
pierwsze miejsce w finałowej rundzie Biznes Ekstraklasy Żeglarskiej
Grażyna Warszewska
– z nami od dwóch lat
W zespole ECDF Dotacje Grażyna
pełni dwie funkcje – jest Specjalistą
ds. realizacji projektów UE oraz Zastępcą Kierownika Zespołu Realizacji Projektów UE. Jej specjalnością
jest rozliczanie projektów inwestycyjnych oraz zgłębianie tajników
zdrowego odżywiania. W dalekie
podróże do plecaka pakuje dzieła
mistrzów literatury. Zawsze znajdzie miejsce na Mario Vargasa Llosę
oraz Ericha Marię Remarque’a. Jakie
jest jej największe marzenie? – Tego
nie zdradzę w obawie, że może się
nie spełnić. Ale drugim w kolejności
jest długi urlop w Australii i poznanie jej tajemniczych zakątków.
6 września 2015 roku wzięliśmy
udział w biegu charytatywnym
Poznań Business Run. W 19-kilometrowej sztafecie wystartowały dwa
pięcioosobowe zespoły reprezentujące Grupę ECDF. Na 60. pozycji z czasem 1:17:49 uplasowała się drużyna
„Rosicki Purski i Wspólnicy ECDF”
w składzie: Konrad Purski, Bogdan
Rosicki, Krzysztof Zieliński, Mariusz
Marchowski i Piotr Wlaź. Drugi zespół
reprezentujący ECDF tworzyli: Ksenia Kosiak, Jolanta Namysłowska,
Mariusz Kłobucki, Arkadiusz Gacki
i Radosław Bobrowski. Ich wynik to
1:23:57 i 186 miejsce na 562 startujące
drużyny. Wszyscy uczestnicy biegu
wsparli Kacpra i Adama, podopiecznych Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. Brawa dla zawodników!
podczas odbywającego się w sierpniu Grand Prix Gdynia 2015 i awansowała do prestiżowych zawodów
Żeglarskiej Ligi Mistrzów. Zespół
płynący pod banderą Yacht Club Sopot współtworzył Mariusz Kłobucki, Partner Grupy Doradczej ECDF.
W odbywających się 14 września
u wybrzeży Sardynii zawodach
wyłaniających Klubowego Mistrza
Świata reprezentanci Polski zajęli 16
pozycję, plasując się dokładnie w połowie stawki, co jak na debiutantów
jest naprawdę dobrym wynikiem.
W Lidze Mistrzów sopocki klub startował w składzie: Mariusz Kłobucki
– pitman, Paweł Górski – trymer
żagli przednich, Adam Kajzer – trymer grota, taktyk i Rafał Sawicki –
sternik oraz Magdalena Czajkowska
w roli kierownika drużyny. – Stanąć na starcie rozgrywek wyłaniających najlepszy klub żeglarski
w Europie, gdzie na innych jachtach startują jedni z najlepszych
żeglarzy na świecie to ogromna
satysfakcja – powiedział Mariusz
Kłobucki, który choć nie jest zawodowym żeglarzem, ma na koncie
wiele sukcesów i przepłyniętych
mil. Partnerem zespołu była Grupa
Doradcza ECDF.
ECDF LIFE — 11
Grupa Doradcza ECDF, ECDF Dotacje,
ECDF mKlaster, EVIG Inwestycje
ECDF Księgowość, ECDF Pożyczki, ECDF Badania,
ECDF Szkolenia, RPWE Prawo
ul. Kobylińska 3
61-424 Poznań
T: 61 226 13 40
ul. Promienista 83
60-141 Poznań
T: 61 835 00 98
WWW.ECDF.PL
Download