Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w

advertisement
JA, TY, MY –
SAMORZĄD
Rok Samorządności
2015
Władysławowo, 29 maja
Agata Birecka
[email protected]
www.rodm-gdansk.pl
INFORMACJA
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.
Prezentację przygotowano w ramach realizacji zadania
publicznego pn. „Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej -2014”.
RODM w Gdańsku nie posiada osobowości prawnej. Jest
wydzieloną jednostką organizacji „Europejski Dom Spotkań
– Fundacja Nowy Staw”.
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
SIEĆ RODM
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
PRIORYTETY DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH
MSZ - 2015
Kontynuacja działań rocznic 10 – 15 – 25
Europejski Rok Rozwoju
Rok Samorządności 2015
Rocznica reformy samorządowej i administracyjnej
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
SUKCES POLSKI LOKALNEJ I REGIONALNEJ
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
REFORMA, KTÓRA ZBURZYŁA SYSTEM
Rzeczpospolita lokalna
przechodzi w ręce społeczności,
które ją zamieszkują. Będzie
ona taka, jaką one same
potrafią stworzyć -
premier Tadeusz Mazowiecki
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
1990 - ROK PRZEŁOMU
1
2
monopol
polityczny
monopol
władzy
centralnej
3
monopol
własności
prywatnej
4
5
monopol w monopol w
finansach administracji
publicznych publicznej
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
POLSKA SAMORZĄDOWA
2487 gmin
66 miast na
prawach
powiatu
314
powiatów
16
województw
40 000
sołectw
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
Który z czynników może, Pana(i) zdaniem, w
największym stopniu przyczynić się do ogólnego
rozwoju Pana(i) społeczności lokalnej?
Badanie przeprowadzone w 2014 roku przez TNS Polska na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
OCENIAMY
Samorząd
Zaufanie
(w %)
58
Rząd
39
Sejm/Senat
Partie polityczne
29
20
Brak
zaufania
Brak
zdania
31
49
55
65
11
7
16
15
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
MODERNIZACJA DZIĘKI SAMORZĄDOM
Silnym impulsem do rozwoju
Polski było wstąpienie do Unii
Europejskiej i możliwość
korzystania z funduszy
unijnych.
Od 2004 roku do końca 2014
roku, dzięki wsparciu z Unii,
samorządy realizowały projekty
budowy, przebudowy lub
modernizacji 8065 km dróg,
13 512 km sieci
wodociągowych i 732
oczyszczalni ścieków.
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
MODERNIZACJA DZIĘKI SAMORZĄDOM
Skwer nad zatoką w
dzielnicy Szotland
Nowoczesny, w pełni
wyposażony skwer
rekreacyjny w najstarszej
dzielnicy Władysławowa.
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
KULTURA DZIĘKI SAMORZĄDOM
Samorządy
CKiS
Budżet państwa
Ochrona zabytków
Filharmonie, orkiestry
Muzea
Teatry
Biblioteki
Domy, ośrodki kultury
500 mln zł
1000 mln zł
2000 mln zł
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
DYPLOMACJA SAMORZĄDOWA
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ
Wydział ds. wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru
polskiej polityki zagranicznej
Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM)
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
LICZBA RELACJI
ZAGRANICZNYCH
Województwa
Powiaty
Miasta
Gminy wiejskie
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
STOPIEŃ FORMALIZACJI
Stałe dwu-, trój – lub wielostronne partnerstwo
na podstawie podpisanej umowy lub listu
intencyjnego
Współpraca w ramach projektów
Stałe dwu-, trój- lub wielostronne partnerstwo bez
podpisanej umowy lub listu intencyjnego
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
NIEMCY - NAJBARDZIEJ STABILNY
PARTNER
Polskie samorządy od lat mają
najwięcej partnerów w Niemczech.
Relacje z RFN stanowią 15 %
wszystkich, blisko 30 % z nich
określana jest jako bardzo aktywna.
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
UKRAINA –
WAŻNY PARTNER
Drugi pod względem intensywności kontaktów samorządowych
partner.
Obecnie, kooperacja
ogranicza się do pomocy
charytatywnej,
organizowanej przez
polskich partnerów bądź
innej formy wsparcia, np.
dla dzieci objętych
konfliktem.
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
ZMIANA KIERUNKÓW
Zmniejsza się znaczenie niektórych państw Europy
Zachodniej, szczególnie Wielkiej Brytanii, Holandii i
Danii.
Atrakcyjnym kierunkiem kooperacji stały się państwa
skandynawskie. Relacje z nimi stanowią 7 % aktywnych
partnerstw.
Współpraca ze Skandynawią rozwija się w dziedzinie:
ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, innowacji,
odnawialnych źródeł energii.
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
INTENSYFIKACJA WSPÓŁPRACY
Przybywa wspólnych działań z państwami azjatyckimi,
szczególnie z Chinami oraz (w mniejszym stopniu) z Koreą
Południową, Tajwanem, czy Kazachstanem.
Głównym celem jest nawiązanie kontaktów
gospodarczych.
Pojawiają się projekty w sferze edukacji, kultury,
turystyki. Dobrze rozwija się kooperacja uczelni.
Kierunek egzotyczny z uwagi na wysokie koszty.
© Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
Regionalny Ośrodek
Debaty
Dziękuję!
Międzynarodowej D
w
Gdańsku
ul. Szeroka 80/81
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w
Gdańsku
ul. Szeroka 80/81, 80-835 Gdańsk
Tel. (58) 300 00 87
www.rodm-gdansk.pl
[email protected]
Zadanie dofinansowane ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Download