sprawozdanie nr 3

advertisement
SPRAWOZDANIE 3
Mława,17.12.2013
Sprawozdanie z realizacji zadania I:
Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel"
Listopad w naszej szkole stał pod hasłem realizacji projektu „Bezpieczna szkoła”. Nauczyciele
historii i wiedzy o społeczeństwie zorganizowali debaty na temat „Państwo, prawo, społeczeństwo,
obywatel". Debaty były przeprowadzane na zajęciach wiedzy o społeczeństwie i historii. Uczestniczyły w
nich wszystkie klas gimnazjum.
Debata została poprzedzona lekcją w oparciu o zaproponowany przez organizatora konspekt.
Uczniowie zapoznali się wówczas z wybranymi pojęciami, pracowali w grupach i korzystali z różnych źródeł
informacji.
Celem debaty było przybliżenie pojęć oraz kształtowanie postawy obywatelskiej i uczuć
patriotycznych. W czasie debaty dyskutowano o prawach człowieka, obywatela, ucznia, dziecka, ale także o
obowiązkach. Uczniowie podjęli próbę stworzenia własnych definicji takich pojęć jak państwo, naród,
społeczeństwo. Poszukiwali znajdujących się w nich podobieństw oraz różnic. Próbowali odpowiedzieć na
pytanie, czym jest prawo. Dyskutowali na temat demokracji, jej zalet i wad. Tematem rozmowy była także
Konstytucja RP jako najważniejszy akt prawny.
Podsumowaniem realizacji tej części projektu był przeprowadzony we wszystkich klasach test.
Test sprawdzał wiedzę uczniów z zakresu ustroju państwa polskiego, obywatelstwa, praw, wolności,
obowiązków obywatelskich i podstawowych pojęć prawa.
Za rozwiązanie całego testu można było otrzymać maksymalnie 28 punktów.
Najlepsze wyniki osiągnęły klasy: III a, III b, III c, III d, III e i lII f. Uczniowie najlepiej radzili
sobie z zadaniami sprawdzającymi znajomość pojęć z zakresu prawa. Świetnie sprostali wymaganiom
tekstu źródłowego, wskazując właściwe odpowiedzi.
Uczniowie wykazują znajomość postaw charakterystycznych dla społeczeństwa obywatelskiego,
wymieniając jego cechy i elementy niezbędne do jego rozwoju.
Analiza testu dowodzi też, że obok znajomość teoretycznych zagadnień, dotyczących
funkcjonowania demokracji, uczniowie też potrafią analizować tekst źródłowy i wiedzą jak wypełniać
wnioski np. o wydanie dowodu osobistego czy prawa jazdy.
Średni wyniki procentowe w klasach.
I a,
71%
I b,
78%
I c,
86%
I d,
68%
Ie
75%
II a,
86%
II b,
89%
II c,
78%
II d,
82%
II e
78%
II f
89%
III a,
89%
III b,
82%
III c,
93%
III d,
89%
III e
86%
lII f
78%
Załączniki:
1. Po 3 testy z każdego ciągu klas
Download