zator tętnicy płucnej

advertisement
ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ
ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ
• 100 000 /rok Francja
• 65 000/rok Wielka Brytania
• 60 000/ rok Włochy
• 12-15 % w badaniach sekcyjnych
• Zakrzepica żył głębokich
•
+
• Zator tętnicy płucnej
ŻYLNA CHOROBA ZAKZREPOWO ZATOROWA
CZESTOŚĆ ZAKRZEPICY ŻYŁ
GŁĘBOKICH
• Zakrzepica żył
głębokich
0.5-1 /1000 osób
• ILE przypadków
klinicznie
NIEMYCH??
• Operacje brzuszne15-30 %
• Złamanie kości
udowej 50-75%
ZAKRZEPICA A ZAROROWOŚĆ
• Żyły podudzia- 46%
• Żyły udowe - 67%
• Żyły miednicy
mniejszej 77 %
CZYNNIKI RYZYKA ŻCHZZ
•
•
•
•
•
PIERWOTNE np..:
Mutacje cz. V (Leiden)
Niedobór białka C,S
Z. antyfosfolipidowy
Niedobór antytrombiny
•
•
•
•
•
•
•
•
WTÓRNE
Operacja
Uraz
Unieruchomienie
Ciąża
Choroba internistyczna
Otyłość
HTZ,antykoncepcja,
nikotynizm
ZATOR T. PŁUCNEJ
• Śmiertelność
30 %
• Właściwe leczenie
redukcja śmiertelności do
2-8 %
OBJAWY
•
•
•
•
•
•
•
•
Duszność - 73 %
Ból w klatce piersiowej 66%
Kaszel 37 %
Krwioplucie 13
Tachypnoe 70%
Tachycardia 30 %
IV ton 24 %
Omdlenie 8 %
OBJAWY
• Duszność
• Ból w klatce piersiowej
• Omdlenie
90%
OBECNOŚĆ CZYNNIKÓW RYZYKA
ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ
• NIE MASYWNY
• MASYWNA - wstrząs lub hipotonia !!!
DIAGNOSTYKA
•
•
•
•
•
•
•
•
Ocena prawdopodobieństwa choroby
rtg kl piersiowej, gazometria, ekg
D- dimery
Usg układu żylnego
Echokardiografia
Scyntygrafia płuc
Spiralna KT
Arteriografia t. płucnej
LECZENIE
• Dostęp do żyły
• Tlen
• Płyny ???? OSTROŻNIE!!
500 – 1000 ml
• Dopamina, dobutamina
• norepinefryna
• Intubacja i wentylacja mechaniczna
LECZENIE
• TROMBOLIZA
(rTPA- rekombinowany
tkankowy aktywator plazminogenu)
• Heparyna niefrakcjonowana / heparyny
drobnocząsteczkowe – wg. masy ciała
• Doustne antykaogulanty
• Chirurgiczna embolektomia
• Filtry do żyły głównej dolnej
?
WSTRZĄS
KARDIOGENNY
WSTRZĄS
Zespół objawów chorobowych
spowodowanych hipoperfuzją
tkanek, czego konsekwencją jest
niedostateczna podaż tlenu do
komórek
WSTRZĄS
• Oligowolemia
• Rozszerzenie łożyska naczyniowego
• NIEWYDOLNOŚĆ MIĘŚNIA
ŚERCOWEGO
WSTRZĄS KARDIOGENNY
1. Uszkodzenie mięśnia sercowego ( zawał,
zapalenie, toksyczne uszkodzenie)
2. Zaburzenia rytmu serca
3. Przyczyny mechaniczne ( ciężkie
uszkodzenie zastawek, guzy serca)
4. Pozasercowe („extracardiac”) zator t.
płucnej, tamponada, odma, nadciśnienie
płucne
OBJAWY
• Hipotonia - RR skurczowe < 90 /mm Hg
obniżenie RR o co najmniej 40mm Hg
• Zimna, blada, wilgotna skóra
• Oliguria
• Zaburzenia świadomości
BADANIE PRZEDMIOTOWE
• Częstość pracy serca ?
• Charakter tonów serca, obecność
szmerów ?
• Zmiany osłuchowe nad płucami ?
+ co w EKG ?
WSTRZĄS- leczenie
•
•
•
•
•
•
Zapewenić drożność dróg oddechowych
Dostęp do żyły
Monitorowanie (HR, RR, DIUREZA)
Tlen
Leki p. bólowe
Płyny ( jakie nawodnienie?)
WSTRZĄS- leczenie
• Aminy katecholowe
dopamina > 5 mikrogr/kg/min
dobutamina 2-20 mikrogr /kg/min
noradrenalina
ARYTMIA
• Kardiowersja
• Defibrylacja
• Stymulacja
OSTRY ZESPÓŁ WIEŃCOWY
• Tromboliza
• Koronarografia i angioplastyka w trybie
pilnym
OSTRY BÓL W KLATCE
PIERSIOWEJ
POMYŚL :
• Ostry zespół wieńcowy
• Rozwarstwienie aorty
• Zatorowość płucna
• odma
• pękniecie przełyku
OZW
AAS
PE
?
Download