REPETYTORIA z VI ROKIEM WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

advertisement
Temat 5 OSTRY BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ
Franczuk Paweł, Rewiuk Krzysztof
Zakres wymaganej wiedzy:
a/ Zasady diagnozowania pacjentów z ostrymi bólami w klatce piersiowej.
b/ Podstawy postępowania w następujących stanach chorobowych:
-Zawał mięśnia sercowego;
-Zator tętnicy płucnej;
-Tętniak rozwarstwiający aorty;
-Odma opłucnej;
-Tamponada osierdzia;
c/ Znajomość zasad stosowania następujących leków:
adrenalina, atropina, amiodaron, metoprolol, verapamil, dopamina, dobutamina,
d/ Czynniki ryzyka choroby wieńcowej
Umiejętności:
1. -interpretacja zapisów EKG,
2. -kardiowersja elektryczna i defibrylacja,
3. -stymulacja zewnętrzna.
Przypadek kliniczny:
Przez karetkę R do izby przyjęć zostaje przywieziony 44- letni mężczyzna z
trwającym silnym bólem w okolicy międzyłopatkowej oraz nadbrzuszu
 Ból wystąpił podczas pracy fizycznej 2 godziny wcześniej
 Charakter bólu: gniotący.
 Towarzysząca niewielka duszność spoczynkowa, nudności
 Choroby towarzyszące: brak.
 Pali 20 papierosów/dobę
 Cholesterol: nie oznaczany
 Wywiad rodzinny: matka: nadciśnienie tętnicze.
Problemy:
Które dane z wywiadu mają kluczowe znaczenie dla rozpoznania?
Jakie cechy bólu w klp są charakterystyczne dla zawału serca, zatorowości płucnej,
tętniaka rozwarstwiającego aorty?
Badanie fizykalne:
 Duszność, tachypnoe 20 odd/min.
 AS 60/min. CTK: 90/60 mm Hg. (pomiar na obydwu kończynach górnych)
 Nad polami płucnymi przypodstawnie trzeszczenia symetryczne.
Problemy:
Jakie są podstawowe elementy badania fizykalnego w stanach zagrożenia życia?
Jakie postępowanie diagnostyczne należy zastosować?
Jakie leki włączyć w fazie przedszpitalnej, a jakie w fazie szpitalnej?
Jak powinien być transportowany pacjent w stanie zagrożenia życia?
Literatura:
1. Herold G.: Choroby Wewnętrzne.
2. Task force on the management of chest pain. Eur. Heart J. (2002)23, 1153-76. Artykuł
do pobrania w załączeniu.
Download