Wariant rozszerzony ubezpieczenia PZU Pomoc od

advertisement
Wariant rozszerzony ubezpieczenia PZU Pomoc od serca obejmuje:

























nowotwory złośliwe,
zawał serca,
udar mózgu – skutkujący utrwalonymi ubytkami neurologicznymi;
chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych (by-pass);
niezłośliwe guzy mózgu;
wady serca – skutkujące operacją jednej lub więcej zastawek;
chorobę aorty piersiowej – z wyłączeniem operacji odgałęzień
aorty;
chorobę aorty brzusznej – z wyłączeniem operacji odgałęzień
aorty;
transplantację organów, gdzie ubezpieczony jest biorcą organów;
niewydolność nerek, która wymaga stałego stosowania dializ;
sepsę – w przebiegu zakażenia meningokokowego lub
pneumokokowego;
chorobę Creutzfeldta-Jakoba;
chorobę Parkinsona;
chorobę Huntingtona;
stwardnienie rozsiane;
oparzenia – II i III stopnia, leczone w szpitalu;
anemię aplastyczną;
przewlekłe zapalenie wątroby;
zakażenie wirusem HIV – w następstwie wykonywania zadań służbowych
lub transfuzji krwi;
bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo – rdzeniowych;
bakteryjne zapalenie wsierdzia – pozaszpitalne infekcyjne;
chorobę neuronu ruchowego;
masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie;
utratę wzroku;
utratę słuchu.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://pzupomocodserca.pl
Download