3. Prezentacja zajęć projektowych

advertisement
ZAJECIA TERAPEUTYCZNOPROFILAKTYCZNE
prowadzone przez p. mgr Lidię Myćkę
i p. mgr Elżbietę Gierlach –
na zajęciach uczniowie poprawiają
funkcjonowanie intelektualne, społeczne i emocjonalne,
nabywają podstawowe umiejętności interpersonalne
i kompetencje społeczne
w zakresie rozumienia, przestrzegania norm oraz zasad,
poznają konsekwencje niezgodnych z prawem zachowań,
zagrożenia i skutki sięgania po substancje uzależniające,
uczą się panować nad emocjami.
TERAPIA BIOFEEDBACK
prowadzona przez p. mgr Marię Pająk –
Na zajęciach uczeń poprawia pracę mózgu
i ogólne funkcjonowanie,
uczy się świadomego kontrolowania pracy mózgu,
uzyskuje równowagę psychiczną i emocjonalną,
poprawia samopoczucie, samoocenę, koncentrację uwagi,
uodparnia się na stres, usprawnia pamięć.
ARTETERAPIA
prowadzona przez p. mgr Marzenę Czarnik
i p. mgr Elżbietę Szymkowicz –
na zajęciach uczniowie rozwijają
umiejętność zachowania się
w różnych sytuacjach społecznych,
wzmacniają samoocenę,
rozwijają zainteresowania i zdolności,
przygotowują przedstawienie teatralne,
uczą się współżycia w grupie, otwartości na innych,
pokonania tremy, radzenia ze stresem, emocjonalnością.
ZAJĘCIA TECHNICZNE
prowadzone przez p. mgr inż. Mirosława Wójcika
i pana Andrzeja Guzy –
na zajęciach uczniowie poznają nowatorskie techniki,
zasady BHP, posługiwanie się narzędziami:
pędzlem, wiertarką, szlifierką itp,
przygotowują się do udziału w konkursach technicznych,
wdrażają do ekonomicznego wykorzystania materiałów,
uczą się naprawiać usterki.
ZAJĘCIA KULINARNE
prowadzone przez p. mgr Renatę Koś,
p. mgr Barbarę Teper i p. mgr Stanisława Rękowicza –
na zajęciach uczniowie przyswajają podstawową wiedzę
o surowcach do przygotowania potraw,
wyrobów cukierniczych i przetworów,
nabywają umiejętność ich wykonywania
oraz nakrywania stołu do posiłku i podawania potraw.
DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE
prowadzone przez p. mgr Teresę Guzy
i p. mgr Pawła Balickiego –
na zajęciach uczniowie kształcą
zainteresowania zawodowe, motywację,
pozytywny stosunek do pracy,
podnoszą wiedzę na temat rynku i metod
poszukiwania pracy oraz motywacji do działania.
Download