Karta pracy [doc 700kB]

advertisement
PROJEKT: „Co to znaczy, że rośliny wiążą energię ?”
KARTA PRACY
OZNACZANIE INTENSYWNOŚCI FOTOSYNTEZY NA PODSTAWIE POMIARÓW ILOŚCI
WYDZIELONEGO TLENU. ROŚLINY WODNE
Metoda baniek.
ta zwana metodą Sachsa od nazwiska badacza, który ją usprawnił, polega na oznaczaniu ilości gazu wydzielanego
przez rośliny wodne podczas fotosyntezy. Oznaczenie to w najprostszy sposób wykonać możemy licząc w jednostce
czasu pęcherzyki gazu wydzielane przez przekrój odciętego pędu.
Wpływ długości fali świetlnej na intensywność fotosyntezy.
Pomiar przeprowadzamy metodą baniek, z tym, że między żarówką a zlewką z rośliną wstawiamy filtry szklane:
czerwony, zielony i niebieski. Za pomocą światłomierza sprawdzamy czy natężenie światła przechodzącego przez
poszczególne filtry jest równe i ewentualnie wyrównujemy je przez przesuwanie żarówki. Liczenie baniek
rozpoczynamy w 2 minuty po założeniu filtru i liczymy przez 1 minutę.
PRZYRZĄDY:
- kolba stożkowa 1 l z korkiem gumowym – 4 szt.,
- rurka szklana 0,5 cm – 4 szt.,
- probówka – 4 szt.,
- kolorowe szybki: bezbarwna, niebieska, czerwona, zielona – po 4 szt.,
- lampa min. 100 W,
MATERIAŁ:
Kilka dobrze ulistnionych pędów moczarki kanadyjskiej
WYKONANIE:
kolbach przesłoniętych kolorowymi szybkami: bezbarwną, czerwoną, niebieską i zieloną umieszczamy
pojedyncze 10 cm (w przybliżeniu równej wielkości) pędy moczarki kanadyjskiej ( odciętymi końcami
ku górze).
Kolby oświetlamy lampami, pozwalającymi na regulację intensywności światła.
Za pomocą światłomierza sprawdzamy czy natężenie światła przechodzącego przez poszczególne filtry
jest równe i ewentualnie wyrównujemy je przez przesuwanie żarówki.
Produkowany przez roślinę tlen zbiera się w umieszczonej ponad kolbą probówce. Ocenę ilości
produkowanego tlenu prowadzimy po 1, 2 i 3 godz., zarówno wizualnie (ilość pęcherzyków), jak i przy
pomocy tlenomierza w probówce.
Ocenę taką prowadzimy trzykrotnie, zwiększając za każdym razem intensywność światła.
Etap III: Wybór optymalnych wariantów eksperymentu
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Sformułuj problem badawczy.
2. Sformułuj hipotezę roboczą.
3. Data rozpoczęcia doświadczenia:
4. Data zakończenia doświadczenia;
5. Materiał badawczy ( nazwa łacińska):
6. Dokumentacja fotograficzna etapów przebiegu doświadczenia ( załącznik)
7. Wyniki obserwacji ( zestawione tabelarycznie ).
8. Wnioski.
9. Doświadczenie wykonali uczniowie:
Barwa światła
białe
czerwone
niebieskie
zielone
Rezultat
(ilość pęcherzyków tlenu)
Download