Wpływ działania doustnych środków antykoncepcyjnych

advertisement
Wpływ działania doustnych środków antykoncepcyjnych na wybrane
parametry układu hemostazy u młodych kobiet z nagłym zaburzeniem
czynności układu równowagi
The effect of oral contraceptives on selected parameters of homeostasis in young
women with sudden balance disorders
Joanna Urbaniak, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Piotr Pietkiewicz, Jurek Olszewski
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Celem badań była ocena korelacji pomiędzy przyjmowaniem hormonalnych
leków antykoncepcyjnych lub zaburzeniem poziomu hormonów płciowych jako możliwej
przyczyny zawrotów głowy, które pojawiają się na skutek zaburzeń układu krzepnięcia i
fibrynolizy.
Materiał i metody. Badania wykonano u 25 pacjentek w wieku 23‒39 lat, leczonych w
Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Łodzi z powodu zawrotów
głowy, które podzielono na 3 grupy: I ‒ 7 osób przyjmujących hormonalne leki
antykoncepcyjne: II ‒ 9 osób, które w ciągu ostatniego pół roku przestały przyjmować
hormonalne leki antykoncepcyjne, III ‒ 9 osób nigdy niestosujących antykoncepcji. Metodyka
obejmowała: badanie otoneurologiczne, audiologiczne, badania podstawowe krwi, poziom
fibrynogenu, D-dimerów, APTT, PT, ALAT, ASPAT, BMI, badanie poziomu estradiolu i
progesteronu.
Wyniki. Spośród 25 badanych pacjentek u 16 wykazano wyniki odbiegające od normy w
zakresie stężenia hormonów płciowych w surowicy krwi. Wykazano zależność między
stężeniem hormonów płciowych w surowicy krwi we wszystkich grupach pacjentek a
parametrami oceniającymi układ krzepnięcia i fibrynolizy. Stwierdzono korelację między
podwyższonym stężeniem progesteronu a D-dimerami.
Wnioski. Zwiększone stężenie estrogenów w surowicy krwi może dodatkowo negatywnie
wpływać na możliwość pojawienia się epizodu zakrzepowo-zatorowego. Konieczne wydaje
się być wykluczenie istniejących czynników ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej u
pacjentek zainteresowanych włączeniem doustnych leków antykoncepcyjnych, jako
postępowanie profilaktyczne.
Słowa kluczowe: zawroty głowy, antykoncepcja doustna, choroba zakrzepowo-zatorowa
ABSTRACT
Introduction. The aim of the study was to evaluate the correlation between hormonal
contraceptives and sex hormones levels as a possible cause of vertigo related to coagulation
disorders and fibrinolyse.
Material and methods. The study was conducted on 25 female patients aged 23‒39, who
were treated at the Department of Otolaryngology and Laryngological Oncology, Medical
University of Lodz, due to vertigo. The studied patients were divided into 3 groups: I – 7
women that used hormonal contraceptives; II – 9 women that no used hormonal
contraceptives for the last 6 months; III – 9 women who never used contraceptives. The
methodology included: an otoneurological and audiological examination, blood tests, levels of
fibrinogen, D-dimers, APTT, PT, ALAT, ASPAT and BMI, estradiol and progesterone levels.
Results. In 16 out of the 25 patients the obtained results diverged from normal sex hormones
concentration in serum. In each studied group the relation between sex hormones
concentration in serum and coagulation and fibrinolyse parameters was proved. The
correlation between an increased concentration progesterone and D-dimers was found.
Conclusions. An increased concentration of estrogens in serum may have an additional
negative effect on a possibility of a thromboembolic episode. In the female patients interested
in oral contraception, the prophylactic exclusion of risk factors for a thromboembolic disease
seems to be vital.
Key words: Vertigo, Oral contraception, Thromboembolic disease
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards