PLAN DNIA DLA PACJENTEK W KLINICE POŁOŻNICTWA docx

advertisement
PLAN DNIA DLA PACJENTEK PRZEBYWAJĄCYCH
W KLINICE POŁOŻNICTWA CSK MSWIA
7:30 – 7:45
7:45 – 8.15
8:25 – 9:00
9:00 – 9:20
9:20 – 10:00
13:00 – 13:20
15:20 – 15:50
16:40 – 17:00
17:40 – 18:00
19.50 - 20.15
20.50- 21.00
Rozdawanie leków według zleceń lekarskich
Przygotowanie do obchodu lekarskiego
- zmiana bielizny osobistej i pościelowej według potrzeb
- toaleta
Obchód lekarski
Śniadanie
Rozdawanie leków oraz wykonywanie innych zaleceń lekarskich.
Obiad
Wydawanie wypisów pacjentkom wychodzącym do domu
- wydanie kart informacyjnych wraz ze zaleceniami odnośnie odżywiania,
oszczędzającego trybu życia oraz higieny osobistej ze szczególnym
uwzględnieniem rany (krocza lub pooperacyjnej) w okresie połogu
- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących samoopieki w połogu oraz
pielęgnacji noworodka
Pomiary parametrów stanu ogólnego (temperatury, tętna i ciśnienia
tętniczego) u pacjentek na salach ogólnych oraz rozdawanie wieczornych
dawek leków
Kolacja
Wieczorny obchód lekarski
Wykonywanie wieczornych zleceń lekarskich
Powyższy plan jest orientacyjny i może ulegać pewnym modyfikacjom.
Download