Dziedziczność - Biolka - porcelainlucy

advertisement
Dziedziczność.doc
(26 KB) Pobierz
DZIEDZICZNOŚĆ
Każda komórka (każdy organizm) ma cechy, które dziedziczy po komórce macierzystej (organizmie
macierzystym). Jeśli organizm powstał w wyniku rozmnażania bezpłciowego, to dziedziczy te same
cechy, jakie miał osobnik rodzicielski. Jeśli zaś powstał w wyniku rozmnażania płciowego, to
dziedziczy cechy obojga rodziców. Potomstwo może różnić się od siebie i od swoich rodziców, gdyż
rozmnażanie płciowe jest źródłem zmienności genetycznej.
Nośnikiem cech jest DNA. Umieszczona w nim informacja genetyczna przekazywana jest komórkom
potomnym w postaci szyfru zwanego kodem genetycznym. Kod jest powszechny, co oznacza, że taki
sam mają wszystkie organizmy. Fragment DNA zawierający informację dotyczącą produkcji jakiegoś
białka nazywamy genem. Zespół genów danego osobnika to genotyp, a zespół cech organizmu
stanowiący wynik współdziałania genów i warunków środowiska to fenotyp. Organizmy o takim
samym genotypie, ale poddane działaniom innych warunków środowiska mogą wyglądać inaczej – ich
fenotypy będą się różnić.
Geny przekazywane są za pomocą chromosomów. W komórkach budujących ciało organizmu
występują pary chromosomów, z których jeden pochodzi od matki a drugi od ojca. Tylko komórki
płciowe (gamety)maja po jednym zestawie chromosomów. Dla każdego gatunku liczba chromosomów
jest wielkością stałą. Każdy gen ma swoje określone miejsce na chromosomie, a na chromosomach
homologicznych te same geny znajdują się w tym samym miejscu.
Mechanizm dziedziczenia odkrył Grzegorz Mendel, który swoje spostrzeżenia zawarł w dwóch
prawach. Osobnika posiadającego dwa takie same geny nazywamy homozygotą, a dwa różne geny tej
samej cechy heterozygotą. Geny mogą być recesywne albo dominujące.
Płeć osobnika jest uwarunkowana posiadaniem chromosomów płci. U większości gatunków osobnik
żeński ma dwa chromosomy X (XX), osobnik męski jeden chromosom X i jeden Y. W chromosomie Y są
w zasadzie tylko geny odpowiedzialne za cechy związane z płcią męską. W związku z tym geny
recesywne leżące na chromosomie X ujawniają się u każdego osobnika męskiego i występują o wiele
częściej niż u osobników żeńskich, które są natomiast nosicielami tych genów.
Nasze cechy dziedziczne zależą od określonej sekwencji nukleotydów w DNA. W wyniku działania
czynników mutagennych, takich jak np. promieniowanie, związki chemiczne, następuje uszkodzenie
nici DNA, ponieważ zwiększa się częstość zachodzenia mutacji, czyli nagłych, powstających
samorzutnie zmian dotyczących struktury oraz ilości DNA. Mutacje mogą dotyczyć genu lub całego
chromosomu, jego struktury, a także liczby chromosomów. Znaczna część mutacji jest letalna
(śmiertelna), niektóre jednak odpowiedzialne są za choroby genetyczne, jak hemofilię, anemię
sierpowatą, mukowiscydozę, zespół Downa.
Plik z chomika:
porcelainlucy
Inne pliki z tego folderu:

 Aberracje chromosomowe.pdf (130 KB)
Aminokwasy, tłuszcze, kwasy nukleinowe, tłuszcze, budowa komórki i tkanki.doc (108
KB)
 Aminokwasy.doc (133 KB)
 Analiza porównawcza budowy szkieletów kręgowców.pdf (50 KB)
 Anatomia Człowieka - Czaszka.pdf (101 KB)
Inne foldery tego chomika:

Barbara Bukała BIOLOGIA (bozydarczyslawa)
 Biologia(1) (elmariachi7)
 Tablice Biologiczne
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download