Media:W_2_gen

advertisement
W2
PCR – polimeraza DNA z organizmu termofilnego bo ta reakcja zachodzi w wysokiej temperaturze;
rozplecenie nici; dołączenie starterów; synteza DNA; rośnie liczba cząsteczek DNA , możemy sekwencjonować
bez izolowania nici
-
badania nad populacjami
Grzegorz Mendel
Dziedziczenie jednej cechy
Najważniejsze wnioski wynikające z badań Mendla:
Za cechy fenotypowe odpowiadają geny (fenotyp określany jest przez genotyp).
Do każdej gamety dostaje się jeden allel z danej grupy (obecność jednego allela w gamecia wyklucza obecność
drugiego); jest to tzw. I prawo Mendla (prawo czystości gamet).
Odróżnienie homozygoty dominującej od heterozygoty można wykazać, przeprowadzając tzw. krzyżówkę
testową (wsteczną), czyli krzyżując z homozygotą recesywną.
Poszczególne geny dziedziczą się niezależnie od siebie i tworzą w gametach wszystkie możliwe kombinacje z
jednakowym prawdopodobieństwem. W ten sposób w potomstwie ujawni się cała mozaika cech w określonym
stosunku liczbowym. To tzw. II prawo Mendla (prawo niezależnego dziedziczenia cech). Allele różnych
genów dziedziczą się niezależnie od siebie
Dziedziczenie dwóch cech 9:3:3:1
-
myszy które łamią prawo Mendla (mRNA przekazywane przez plemniki)
T.H Morgan
- chromosomy Drosophila
- chromosomy politeniczne- występują w śliniankach, bardzo duże, które powstają w wyniku kilkakrotnej
replikacji chromosomowego DNA, po której nie następują zwyczajowe podziały komórkowe. Powstałe w
ten sposób chromatydy nie rozchodzą się (nie ulegają dekondensacji).
- crossing over- rekombinacja
- geny na różnych chromosomach- segregacja
- geny na jednym chromsomie- rekombinacha
-
mapy chromosomowe
kariotyp człowieka
Mejoza crossing over rekombinujące fagi
Kompleks synaptotemalny- koniugujące chromatydy
Dziedziczenie płci
Determinacja płci przez TDF- gen, którego działanie uruchamia proces dyferencjacji płci
- przeniesienie kawałka chromosomu Y na X
- Dziedziczenie cech sprzężonych dziedziczenie hemofilii X’- nosiciel
- Nemospora crassa- grzyb workowiec, wszystkie produkty mejozy w jednym worku (askospory)
- Analiza genetyczne bakterii koniugacja; czynnik F
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards