POWTÓRZENIE – CYWILIZCJA GRECKA 1. Najważniejsze

advertisement
POWTÓRZENIE – CYWILIZCJA GRECKA
___________________________________________________________________________
1. Najważniejsze wydarzenia z dziejów Grecji
Data
Wydarzenie
776 p.n.e.
VIII w.p.n.e.
594 p.n.e.
509 – 507 p.n.e.
490 p.n.e.
480 p.n.e.
479 p.n.e.
V w.p.n.e.
448 p.n.e.
431 – 404 p.n.e.
338 p.n.e.
334 – 327 p.n.e.
323 p.n.e.
2. Najważniejsze postacie historyczne starożytnej Grecji
Reformatorzy
Drakon
Solon
Klejstenes
Perykles
Pizystrat
Wodzowie
Militiades
Leonidas
Temistokles
Pauzaniasz
Filip II
Aleksander Wielki
Filozofowie
Tales z Miletu
Demokryt z Abdery
Heraklit
Sokrates
Platon
Pisarze
Rzeźbiarze
3. Pojęcia
System
polit.
System
społ.
Armia
Religia
Kultura
Arystoteles
Homer
Hezjod
Safona
Tukidydes
Herodot
Ksenofont
Ajschylos
Sofokles
Eyrupides
Arystofanes
Fidiasz
Myron
Poliklet
Skopas
Lizyp
oligarchia
demokracja
tyrania
polis
geruzja
efor
archont
Areopag
strateg
agora
ostracyzm
demagog
demagogia
fyla
satrapa
satrapia
metojkowie
obywatel w Sparcie
obywatel w
Atenach
spartiaci
perjojkowie
heloci
teci
triera
falanga
hoplita
libacja
procesja
mitologia
epos
liryka
dramat
komedia
tragedia
hellenizm
hellenizacja
porządek dorycki,
joński, koryncki
kariatydy
baza
trzon
kapitel
fryz
tympanon
zasada kontrapostu
4. Organy władzy i ich kompetencje
SPARTA – oligarchia
2 królów
Geruzja
5 eforów
Zgromadzenie Ludowe
ATENY – oligarchia
Aeropag
Zgromadzenie Ludowe
9 archontów
Rada Czterystu
ATENY - demokracja
Zgromadzenie Ludowe
Rada Pięciuset
9 archontów
Kolegium strategów
Ostracyzm
5. Proces historyczny: przyczyny – przebieg – skutki:
 kolonizacji greckiej
 wojen grecko – perskich
 wyprawy Aleksandra Macedońskiego
6.Mapa – położenie Grecji, najważniejsze polis – Ateny i Sparta, miejsca najważniejszych
bitew i ruchy wojsk w wojnach grecko – perskich, zasięg kolonizacji greckiej.
7. Umieć scharakteryzować lub opisać:
 system społeczny i polityczny Aten,
 system społeczny i polityczny Sparty,
 religię grecką
 kulturę grecką
8. Umieć ukazać i poprzeć przykładami wkład Greków w rozwój kultury europejskiej
Download
Study collections