Szczegółowy harmonogram Sesja II - 11.45-12.50

advertisement
Szczegółowy harmonogram
10.00 – Powitanie uczestników konferencji przez Władze KWSPZ
Sesja I - 10.15-11.30
1. Strefa przysadki mózgowej na stopie - Daria Wądrzyk, Sonia Sołtysik, Magdalena Gregorarz,
Michał Ćwik, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.
2. Właściwości biologiczne punktów akupunktury i stref refleksyjnych - Daria Wądrzyk, Sonia
Sołtysik, Magdalena Gregorarz, Michał Ćwik, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.
3. Jak to co jemy wpływa na funkcjionowanie mózgu – studium przypadku z użyciem metody
pomiarowej QEEG - mgr Magda Żołubak, Biofeedback EEG, GSR, Diagnoza Traning.
4. Skutki pracy przy monitorze urządzenia elektronicznego - Katarzyna Młynek, Natalia Dziuba
Śląski Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarski z Oddz. Lek-Dent w Zabrzu.
5. Czynniki ryzyka udaru mózgu u osób w wieku powyżej 40 lat na przykładzie populacji
powiatu myślenickiego - lic. Sabina Irzyk, Instytut Nauk o Zdrowiu, Podhalańska Państwowa
Wyższa Szkoła w Nowym Targu.
6. Rola samoopieki i samopielęgnacji kobiet w profilaktyce zakażeń połogowych - mgr
Katarzyna Kopeć-Godlewska, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet
Jagielloński.
7. Styl życia kobiet ciężarnych - mgr Natalia Wyciślik, Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach.
PRZERWA KAWOWA 11.30-11.45
Sesja II - 11.45-12.50
1. Trening nordic walking jako narzędzie w rękach fizjoterapeuty - Ewa Strój, AWF Kraków.
2. Zastosowanie terapii manualnej w rehabilitacji geriatrycznej - Ewa Strój, AWF Kraków.
3. Depresja a sprawność fizyczna osób starszych - Jakub Rajtar – Zembaty1, Anna Rajtar –
Zembaty2, Agnieszka Stopa3, 1Studia Magisterskie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF
Kraków 2 CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katedra Psychiatrii 3Studia
Doktoranckie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, AWF Kraków.
4. Wpływ pozycji obręczy barkowej na ukształtowanie odcinka piersiowego u młodzieży
w wieku 14-16 lat - mgr Kamil Dudek, AWF Kraków.
5. Analiza wzajemnych powiązań w ukształtowaniu kompleksu lędźwiowo-miednicznego - mgr
Krzysztof Żaba, mgr Marta Ząbek AWF Kraków.
6. Aktywność fizyczna młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej na terenie gminy Dobczyce Karolina Piwowarczyk, Instytut Nauk o Zdrowiu, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła
w Nowym Targu.
PRZERWA KAWOWA 12.50-13.05
Sesja III - 13.05-14.15
1. Kompleksowa analiza postawy ciała seniora powyżej 75 roku życia - lic. Dawid Mucha, lic.
Agnieszka Godniowska, AWF Kraków.
2. Wpływ treningu pływackiego na postawę ciała u żabkarzy - lic. Agnieszka Godniowska, lic.
Dawid Mucha, AWF Kraków.
3. Dr. Cool jako nowa metoda wspomagająca leczenie urazów - Piotr Szomiński (fizjoterapia),
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.
4. Snoezelen, jako metoda oddziaływania na zdrowie psychiczne – opis przypadku chłopca z
autyzmem - Elżbieta Kardacka, Klaudia Garbacz AWF Kraków.
5. Sprawność funkcji wykonawczych – jako ważny element oceny ryzyka upadków - Jakub
Rajtar – Zembaty1, Anna Rajtar – Zembaty2, Agnieszka Stopa3, 1Studia Magisterskie, Wydział
Rehabilitacji Ruchowej, AWF Kraków, 2CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
Katedra Psychiatrii 3Studia Doktoranckie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, AWF
Kraków.
6. Technika Bowena – jak bez tabletek skłonić organizm do samowyleczenia? - Weronika
Kołodziejska (dietetyka), Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.
PRZERWA KAWOWA 14.15-14.30
Sesja IV - 14.30-15.45
1. Antybakteryjne rośliny – czy to możliwe? Mgr Ewelina Łojewska, Uniwersytet Łódzki.
2. Dylemat pacjenta: brać czy nie brać leków? - mgr Michał Winnicki, Gdański Uniwersytet
Medyczny.
3. Wpływ temperatury otrzymywania ekstraktów z zielonej herbaty na kinetykę ich
oddziaływania z wolnymi rodnikami – badania z zastosowaniem spektroskopii EPR
- mgr Sylwia Jarco, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
4. Toksyczny wpływ fluoru na zdrowie człowieka - inż. Paweł Kucki, Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie.
5. Pola zdrowotne Lelonda - Leyla Allagulyyewa, (kosmetologia) Krakowska Wyższa Szkoła
Promocji Zdrowia.
6. Budowa stóp 5-letnich dziewcząt i chłopców z powiatu ropczycko-sędziszowskiego - Justyna
Ciosek, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii.
Dziękujemy za uczestnictwo
w VII Konferencji Studenckich Kół Naukowych
„Wiosna Promocji Zdrowia”
Zapraszamy za rok
Download