Warsztaty fizjoterapeutyczne

advertisement
Warsztaty naukowo – szkoleniowe
„Problematyka rehabilitacji w wybranych uszkodzeniach
ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego”
organizowane przez Studenckie Koło Naukowe „Motus” działające przy Katedrze Kinezyterapii,
Wydziału Fizjoterapii AWF Kraków pod opieką dr Mariusza Janusza
Miejsce: AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie; 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78
Program:
10.00 – 10.15 Otwarcie, powitanie uczestników warsztatów
10.15 - 10.45
„Problemy usprawniania pacjentów po udarze mózgu”
Joanna Stachurka – III rok, I stopnia, AWF Kraków
10.45 – 11.15 „Wtórne powikłania u pacjentów z hemiplegią – zespół bolesnego barku”
Kacper Gwardzik, Sławomir Filek, Piotr Derlaga – II rok, II stopnia, AWF Kraków
11.15 – 11.30 Przerwa herbaciano – kawowa
11.30 - 12.00
„Problematyka usprawniania pacjentów z ataksją”
Joanna Boniecka – II rok, II stopnia, AWF Kraków
12.00 – 12.30 „Reedukacja chodu u pacjentów z chorobą Parkinsona”
Michał Gorbunow – I rok, II stopnia, AWF Kraków
12.30 – 13.00 „Wybrane techniki terapii manualnej w terapii pacjentów po uszkodzeniach
ośrodkowego układu nerwowego”
Wojciech Borowski, Krzysztof Borzęcki, Grzegorz Gargas – I rok, II stopnia AWF
Kraków
13.00 – 13.30 „Mięśniowo – powięziowe przyczyny podrażnienia nerwu kulszowego – techniki
rozluźniania mięśniowo - powięziowego”
Krzysztof Borzęcki
13.30 - 14.30
Przerwa obiadowa
14.30 - 15.30
„Usprawnianie kontroli posturalnej – praca na tułowiu u pacjentów z hemiplegią”
Mgr Magdalena Wachowicz – NZOZ Dom – Med, ul. Helclów
Dr Mariusz Janusz Zakład Kinezyterapii AWF Kraków
15.30 – 16.30 „Koncepcja N.A.P w leczeniu zespołu bolesnego barku”
Mgr Agata Pawełczyk – centrum szkoleń rehabilitacji Topschool
Mgr Tomasz Maicki – Krakowskie Centrum Rehabilitacji, ul. Modrzewiowa
16.30 – 17.30 „Zasady terapii pacjentów z hipertonicznością”
Dr Szymon Pasiut - Zakład Rehabilitacji w Neurologii i Psychiatrii AWF Kraków
Download