pobierz informację

advertisement
Pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (TRU) i chorobą nerek
zapraszamy do udziału w badaniu klinicznym (TULIP STUDY).
TULIP STUDY jest badaniem III fazy oceniającym skuteczność i bezpieczeństwo nowego
leku biologicznego o nazwie ANIFROLUMAB u pacjentów z utrzymującym się
białkomoczem, pomimo stosowanego leczenia.
Anifrolumab jest przeciwciałem monoklonalnym przeciw interferonowi alfa.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących do badania pacjentów, którzy
ukończyli 18 lat wskazany jest kontakt (Jolanta Nałęcz-Janik: tel. 844-42-41 wew 231
lub mailowy [email protected])
Download