Przewlekłe krwiopochodne zapalenie kości u dzieci PRZEGLĄD

advertisement
Przewlekłe krwiopochodne zapalenie kości u dzieci
PRZEGLĄD RETROSPEKTYWNY 167 PACJENTÓW W MALAWI
V. L. L. Beckles, H. Wynn Jones, W. J. Harrison
From Beit CURE International Hospital, Malawi
J Bone Joint Surg [Br] 2010;92-B:1138-43.
Przedstawiamy retrospektywny przegląd 167 pacjentów w wieku 18 lat i poniżej,
którzy byli leczeni z powodu przewlekłego krwiopochodnego zapalenia kości w
naszym wybranym szpitalu w Malawi w okresie 4 lat. Średni wiek w chwili
zgłaszania się wynosił 8 lat (od 1 do 18). Zanotowaliśmy 239 przyjęć do szpitala w
celu leczenia w badanym okresie. U 117 pacjentów jedno przyjęcie było konieczne, u
35 daw i u 15 więcej niż dwa.
Strategia operacyjna kontrolowania infekcji następowała po rekonstrukcji i
stabilizacji, opierając się na klasyfikacji radiologicznej przewlekłego
krwiopochodnego zapalenia kości Beit CURE, jako wskaźnika leczenia. Podczas
badania kontrolnego wynoszącego minimum 1 rok po zakończeniu badania, żaden z
pacjentów nie powrócił do naszego szpitala z nawrotem infekcji.
Wykonaliśmy 350 zabiegów operacyjnych u 167 pacjentów. Reprezentuje to 6.7%
operacji dziecięcych wykonywanych w naszym szpitalu w analizowanym okresie
czasu. Tylko jeden zabieg operacyjny był wymagany u 110 pacjentów, a żaden nie
wymagał więcej niż trzech zabiegów. Amputacja poniżej kolana wykonana została u
2 pacjentów z przewlekłym zapaleniem kości piętowej jako najlepsza opcja dla
zachowania czynności. Najczęściej wyhodowanym drobnoustrojem z materiału
śródoperacyjnego był Staphylococcus aureus, a kość piszczelowa była najczęściej
zainfekowaną kością. Wielomiejscowe zapalenie kości stwierdziliśmy u 4 pacjentów.
Uważamy, że jest to największa przedstawiana seria pacjentów leczona z powodu
przewlekłego krwiopochodnego zapalenia kości.
.
Download