Sesja Ginekologiczna

advertisement
Sesja Ginekologiczna
Sala 110 06.05.03
Nr
Tytuł pracy i autor
1
Ocena postępu porodu w skojarzeniu zaawansowania części przodującej w kanale
rodnym ze stopniem rozwarcia szyjki macicy.
Magdalena Jagieła, Anna Jasica, Magdalena Kempa, Klaudia Krzyżowska
Wpływ edukacji pacjentek w zakresie karmienia piersią w oddziale położniczym, na
wybór metody i sposobu karmienia noworodka.
Magdalena Jagieła, Magdalena Kempa, Klaudia Krzyżowska
Analiza wskazań do rozwiązania ciąży przez cięcie cesarskie
w zależności od wieku ciążowego
Krzysztof Kopiec, Agnieszka Jęda
PORÓD PRZEDWCZESNY –POSZUKIWANIE PRZYCZYN I CZYNNIKÓW
TOWARZYSZĄCYCH
Tomasz Leks, Bogna Swinarska, Grzegorz Głowacki
Ocena obrazu morfologicznego krwi u kobiet ciężarnych przed i po porodzie z
uwzględnieniem subiektywnej utraty krwi podczas porodu
Katarzyna Matysik ,Jolanta Blicharz
CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA RÓŻNYCH TYPÓW HISTOPATOLOGICZNYCH
GUZÓW JAJNIKA U DZIEWCZĄT I MŁODYCH KOBIET ORAZ KOBIET
DOROSŁYCH.
Karolina Widenka, Magdalena Adamczyk
Analiza wybranych czynników wpływających na charakter i natężenie bólu
porodowego.
Marta Obcowska-Lech, Tomasz Lech
Zastosowanie techniki Tissue Doppler w ocenie dojrzałości płuc płodu.
Tomasz Lech, Marta Obcowska-Lech
Próba oceny występowania węzła wartowniczego w przypadkach raka szyjki i trzonu
macicy.
Aneta Pasierbek, Ilona Szypuła
Pojęcie węzła wartownika i jego zastosowanie kliniczne w raku sromu, szyjki macicy i
endometrium
Ilona Szypuła, Aneta Pasierbek
Wyniki opieki perinatalnej nad ciężarną chorą na cukrzycę w materiale Kliniki
Anna Romowicz, Ewa Sondej
OZNACZANIE FOSFOLIPIDÓW W PŁYNIE OWODNIOWYM.
Katarzyna Dauksza
Elementy utkania kostnego i zębów w torbielach skórzastych jajników w materiale
Katedry i Zakładu Patomorfologii w Zabrzu
Hanna Fiegler, Marcin Wojdyło, Radosław Turski, Piotr Solak
Nowotwory złośliwe OUN u ciężarnych
Magdalena Mostowska, Joanna Musialik, Justyna Nowakowska
Profil wskazań do cięcia cesarskiego u ciężarnych z cukrzycą typu PGDM i GDM.
Justyna Nowakowska, Magdalena Mostowska, Joanna Musialik.
Przebieg ciąży i porodu u ciężarnych z zespołem antyfosfolipidowym (APSantiphospholipid syndrome).
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
:Joanna Musialik, Justyna Nowakowska, Magdalena Mostowska
Wpływ krwawień we wczesnym okresie ciąży na stan noworodków i powikłania
okresu okołoporodowego.
Marta Twardoch-Drozd, Grzegorz Drozd, Paweł Radłowski, Anna Zawilska,
Anita Granatowska
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards