Sesja Interdyscyplinarna Doświadczalna

advertisement
Sesja Interdyscyplinarna Doświadczalna
Aula A-3 07.05.03
Nr
Tytuł pracy i autorzy
1
Rola angiogenezy w regeneracji ośrodkowego układu nerwowego
u szczurów.
Michał Mazurek, Piotr Wojcieszek, Krzysztof Knefel, Marcin Kostkiewicz
Czy ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa jest czynnikiem ryzyka cukrzycy typu
drugiego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek?”
Krzysztof Knefel
Badanie neurotroficznych właściwości frakcjonowanych wyciągów z
predegenerowanych nerwów obwodowych
Michał Głowacz
Zastosowanie rekombinowanego czynnika VIIa w ciężkich krwawieniach
Jarosław Janka
Rola angiogenezy w regeneracji ośrodkowego układu nerwowego u szczurów.
Michał Mazurek, Piotr Wojcieszek, Krzysztof Knefel, Marcin Kostkiewicz
Ocena wzmocnienia kontrastowego w badaniach TK i MR jako wykładnika
uszkodzonej bariery krew - mózg w przebiegu zmian zapalnych i niedokrwiennych
OUN
Anna Krawiec, Tomasz Pohaba
Ocena wartości badań elektrofizjologicznych wzrokowych potencjałów wywołanych w
diagnostyce zapalenia nerwu wzrokowego oraz różnicowania stanów patologicznych
narządu wzroku.
Anita Kopcik, Agnieszka Dyrda, Weronika Andrecka
Historia naturalna uczuleń na jad owadów błonkoskrzydłych
Aleksandra Woźniak i Anna Krynicka
Wpływ BDNF na ból neuropatyczny
Tomasz Iwan
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Analiza wyników leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u pacjentów w wieku podeszłym.
Leszek Goliszek, Monika Gemza, Magdalena Skoludek, Piotr Dominek
11
12
13
14
15
Ocena zdolności wzbudzania regeneracji uszkodzonych komórek zwojowych siatkówki przez frakcje
białkowe uzyskane z nerwów obwodowych po zablokowaniu w nich aktywności BDNF-u.
Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier
Progi czucia wibracji w wybranych miejscach na dłoni.
Sebastian Stoszek , Maria Dobek-Stoszek , Agnieszka Harazin ,Adrianna Berger ,
Katarzyna Fedyszyn , Wojciech Szanecki
SUROWICZE STĘŻENIA HORMONÓW PŁCIOWYCH U OTYŁYCH KOBIET BEZ CHORÓB
TOWARZYSZĄCYCH I Z PCOS
Joanna Mokrzycka, Dorota Kuglin,Alicja Mentel , Wilczek Piotr
Modulacja produkcji tlenku azitu przez stymulowane makrofagi w obecności
ekstraktów z zielonych herbat
Magdalena Malatyńska, Anita Granatowska, Emilia Kuczera, Agnieszka Szędera,
Angio-TK w ocenie tętniaków aorty piersiowej i brzusznej przed implantacją stentgraftów
Ewa Czerniakowska, Maria Dziubińska
16
17
18
19
20
21
22
Angio-TK w ocenie tętniaków aorty brzusznej i piersiowej przed i po założeniu stentgraftów.
Maria Dziubińska , Ewa Czerniakowska
Ocena skuteczności leczenia infliximabem pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem
stawów na podstawie wybranych objawów klinicznych i wskaźników laboratoryjnych
Joanna Kopczyńska, Agnieszka Kawczyńska
Przydatność badania ultrasonograficznego jamy brzusznej jako badania przesiewowego
w diagnostyce niealkoholowego stłuszczenia wątroby.
Łukasz Firkowski, Agnieszka Strózik, Beata Hochuł, Magdalena Zyguła
WIELOKIERUNKOWE DZIAŁANIE PRZECIWMIAŻDŻYCOWE
FENOFIBRATU MIKRONIZOWANEGO U CHORYCH Z HIPERLIPIDEMIĄ
Maciej Haberka
Przydatność pomiar wewnątrznerkowego oporu naczyniowego metodą dopplerowską
dla oceny opóźnionego podjęcia czynności wydalniczej przeszczepionej nerki
Zuzanna Wnuk, Małgorzata Kukla, Paulina Kopeć, Ewelina Mamcarz, Miłosz
Zarzecki
Ocena skuteczności wybranych metod leczenia bólu przewlekłego-pierwsze
doświadczenia Poradni Leczenia Bólu w Zabrzu.
A.Ledwoń,;J.Kudela,;M.Łazorko,;E.Biesiekierska,
Ocena diagnostycznej i leczniczej wartości ERCP w patologiach dróg żółciowych i
trzustki
Przemysław Janus, Łukasz Kopuliński, Katarzyna Kotuła, Katarzyna Kapuścińska, Łukasz
Głogowski, Beata Birkner.
23
24
25
26
27
Próba wykorzystania spektroskopii protonowej MR w diagnostyce guzów mózgu u
dorosłych.
Magdalena Lula ,Magdalena Lula, Katarzyna Filipowicz, Marta Kalembkiewicz,
Andrzej Kondel
Objawy kliniczne jako niekorzystny czynnik rokowniczy u chorych z
niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC).
Ocena biochemiczna i histologiczna doświadczalnej hipercholesterolemii u królików w
zależności od stosowanej diety.
Anna Schneider, Beata Birkner
Tomografia komputerowa w obrazowaniu metalicznych i niemetalicznych ciał obcych
w modelu in vitro
Agnieszka Czeszyk, Monika Łagowska, Rafał Lenard
Wpływ wprowadzenia metody stereotaktycznej w leczeniu chorych z guzami glejopochodnymi mózgu
na poprawę jakości życia.
Wojciech Kukier, Wojciech Ślusarczyk, Izabela Dudzik
28
Przydatność badań obrazowych USG, TK w ocenie stopnia zaawansowania nerczaka zarodkowego u
dzieci.
29
Anna Barczyk, Agnieszka Grądek, Jan Chwast
Odległa ocena kliniczna zastosowania implantu predegenerowanego w rekonstrukcjach
pourazowych uszkodzeń nerwów obwodowych.
Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier
Download