przewodnik po filozofii średniowiecznej. od św. augustyna do

advertisement
3
PRZEWODNIK
PO
FILOZOFII
ŚREDNIOWIECZNEJ
OD ŚW. AUGUSTYNA
DO JOACHIMA Z FIORE
Redakcja
Agnieszka Kijewska
WYDAWNICTWO WAM
Kraków 2012
7
Spis treści
Agnieszka Kijewska
Wprowadzenie
Agnieszka Kijewska
Augustyńskie dziedzictwo
Agnieszka Kijewska
Pomiędzy starożytnością a średniowieczem: Boecjusz
Marcin Karas
Kultura monastyczna i nurt encyklopedyczny
Anna Palusińska
Filozofia bizantyńska
Agnieszka Kijewska
Renesans karoliński: Alkuin, Eriugena
Tadeusz Grzesik
Proces racjonalizacji wiary na tle sporu tzw. dialektyków
z antydialektykami
Edward I. Zieliński
Wiara poszukująca zrozumienia: św. Anzelm z Aosty
Katarzyna Pachniak
Filozofia muzułmańska
Joanna Judycka
Ruch translatorski we wczesnym średniowieczu
Stanisław Bafia, Agnieszka Kijewska
Krąg szkoły w Chartres
Roman Majeran
Problem uniwersaliów we wczesnym średniowieczu (V-XII w.)
Roman Majeran
Filozofia Piotra Abelarda
Małgorzata Kowalewska
Kobiecy geniusz: Hildegarda z Bingen
Magdalena Czubak Scholle
Św. Bernard z Clairvaux i początki mistyki cysterskiej
Roman Majeran
Szkoła w opactwie św. Wiktora
9
17
43
63
79
97
119
137
155
185
209
239
257
277
299
323
8
Spis treści
Jan Grzeszczak
Joachim z Fiore i filozofia dziejów
341
Słownik autorów średniowiecznych
359
Indeks osób
381
Indeks rzeczowy
389
Informacje o autorach
405
Download