Moja szko*aw multimediach

advertisement
‘’MOJA SZKOŁA W
MULTIMEDIACH,,
Nasza szkoła gimnazjum nr . 2 w
Olecku
Nasz patron Mikołaj Kopernik..
Urodził się w Toruniu,
zmarł we Fromborku.
Zajmował się
matematyką, prawem,
ekonomią, astronomią,
astrologią i strategią
wojskową co czyniło z
niego człowieka
renesansu. Udowodnił,
że Ziemia i inne planety
krążą wokół słońca,
nazwał to teorią
heliocentryczną.
Napisał książkę ,,O
obrotach sfer
niebieskich".
Władysław Żurowski
Władysław Żurowski
urodził się 8 stycznia
1914 roku. Człowiek ten
bardzo zasłużył się
Olecku i jego
mieszkańców. Jako
nauczyciel wychowania
fizycznego był twórcą i
opiekunem lodowiska
"Bajka" przy Szkole
Podstawowej nr 2
Samorząd szkolny..
Przewodnicząca:
Magdalena Rydzewska
Zastępcy: Magdalena
Ampulska , Kamil
Łabanowski
Sekretarz: Wiktoria
Pawłowska
Skarbnik: Magdalena
Sadowska
Członkowie: Żaneta
Szukieć , Agata Ćwirko
OPIEKUN: p. Anna
Kaczor
Nasza pracownia informatyczna
;)
Siłownia szkolna ;)
Biblioteka szkolna ;)
Projekty i programy ;;
Konkursy w naszej szkole ;)
• II POWIATOWY TURNIEJ CZYTELNICZY ‘’
LEKTUROMANIACY,,
• TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO
• TEKST DYKTANDA III EDYCJI SZKOLNEGO
KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
• ‘’ SZKOLNY MISTRZ ORTOGRAFII,,
• KONKURS JAN PAWEŁ II- PRZYJACIEL RODZINY
IMPREZY SZKOLNE ;D
POŁOWINKI KLAS DRUGICH
DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA
Sport w naszej szkole…
IV MEMORIAŁ IM. WŁADYSŁAWA
ŻUROWSKIEGO-HALA ,, LEGA” W OLECKU
TURNIEJ SIATKÓWKI DZIEWCZĄT PODCZAS ZAJĘĆ
SPORTOWYCH „ FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO ”SALA GIM. 2 W OLECKU
Nasze szkolne cheerleaderki ;)
Chór szkolny…
Szkolne koło Caritas bierze
udział w zbiórkach
żywnościowych
,,Byle do dzwonka ”- nasza
gazetka szkolna
Nasza szkolna gazetka,
którą warto przeczytać .
Jest tam wiele
ciekawostek na temat
książek, bądź historii
dotyczących
bierzących wydarzeń
naszej szkoły.
Redagowna przez
Magdalenę Nygę
naszą wybitną
nauczycielkę j.
polskiego.
Klasa sportowa …
„Sport jest w stanie zastąpić
prawie każde lekarstwo,
natomiast żadne lekarstwo nie
zastąpi sportu”.
Konkurs fotograficzny ;)
3 kwietnia 2013 r. miało
miejsce rozstrzygnięcie
Szkolnego Konkursu
Fotograficznego pt.
„Zimowy Pejzaż
Mazur”. Wszyscy
uczestnicy zgłosili
interesujące fotografie
prezentujące uroki
mazurskiej zimy.
ŚWIETLICA SZKOLNA…
ZADANIA I CEL DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY
1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki wychowawczej, czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem, przed i po
skończonych lekcjach.
2. Organizacja czasu wolnego poprzez: rozwój zainteresowań, gry, zabawy, konkursy, zawody sportowe, imprezy
okolicznościowe itp.
3. Stwarzanie odpowiednich warunków do odpoczynku, relaksu, działalności kreatywnej, nawiązywania znajomości i
rozwijania umiejętności współpracy w grupie.
4. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów szkolnych i osobistych.
Download