Regulamin konkursu - zsliz.olecko.szkolnastrona.pl

advertisement
Jesienne wariacje
REGULAMIN KONKURSU
CEL KONKURSU
Pobudzenie aktywności twórczej uczniów, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni
plastycznej, prezentowanie swoich osiągnięć twórczych w dziedzinie plastyki na
forum szkoły.
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu są kompozycje jesienne (bukiety, obrazy itp.). Materiały, z
których ma być wykonany obraz, kompozycja to: okazy naturalne roślin, suszone
kwiaty, liście, owoce, nasiona i warzywa.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i
Zawodowych w Olecku. Jeden uczestnik, bądź grupa uczestników (maksymalnie 2
osobowa) może zgłosić jedną kompozycję jesienną.
PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 18.10.2013r. o godz. 8:00. Do tego
momentu będą też przyjmowane prace konkursowe.
Niezbędne produkty, elementy pracy uczestnicy konkursu zapewniają we własnym
zakresie.
Prace nie zostaną zwrócone uczestnikom po konkursie.
Komisja konkursowa wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Decyzje komisji są
wiążące i ostateczne.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.
Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
(imię, nazwisko, adres) i publikację, bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do
konkursu kompozycji oraz zdjęć uczestników.
KRYTERIA OCENY PRAC





Oryginalność kompozycji
Pomysłowość wykonania dzieła
Estetyka pracy
Wykorzystanie materiałów naturalnych
Wkład pracy własnej w wykonane dzieło
Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do pani Urszuli Nartowicz.
Jesienne wariacje
REGULAMIN KONKURSU
CEL KONKURSU
Pobudzenie aktywności twórczej uczniów, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni
plastycznej, prezentowanie swoich osiągnięć twórczych w dziedzinie plastyki na
forum szkoły.
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu są kompozycje jesienne (bukiety, obrazy itp.). Materiały, z
których ma być wykonany obraz, kompozycja to: okazy naturalne roślin, suszone
kwiaty, liście, owoce, nasiona i warzywa.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i
Zawodowych w Olecku. Jeden uczestnik, bądź grupa uczestników (maksymalnie 2
osobowa) może zgłosić jedną kompozycję jesienną.
PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 18.10.2013r. o godz. 8:00. Do tego
momentu będą też przyjmowane prace konkursowe.
Niezbędne produkty, elementy pracy uczestnicy konkursu zapewniają we własnym
zakresie.
Prace nie zostaną zwrócone uczestnikom po konkursie.
Komisja konkursowa wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Decyzje komisji są
wiążące i ostateczne.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.
Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
(imię, nazwisko, adres) i publikację, bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do
konkursu kompozycji oraz zdjęć uczestników.
KRYTERIA OCENY PRAC





Oryginalność kompozycji
Pomysłowość wykonania dzieła
Estetyka pracy
Wykorzystanie materiałów naturalnych
Wkład pracy własnej w wykonane dzieło
Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do pani Urszuli Nartowicz.
Download