Doskonalenie zawodowe PPTX, 69 kB

advertisement
Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów
istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb
epidemiologiczno – demograficznych
konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05.00-004/16 na realizację projektów w ramach
V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4. Kompetencje
zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych PO WER
Ministerstwo Zdrowia, 14.10.2016 r.
Adresaci kursów i szkoleń realizowanych w ramach
projektu
Osoby zatrudnione w publicznych systemie ochrony zdrowia, wykonujące
czynności zawodowe:
•
•
•
•
•
•
•
ratownika medycznego lub
dyspozytora medycznego lub
pilota Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lub
fizjoterapeuty lub
terapeuty środowiskowego lub
opiekuna medycznego lub
diagnosty laboratoryjnego.
Zagadnienia dotyczące kształcenia grup zawodowych
wspieranych w konkursie
Terapeuci środowiskowi:
• doskonalenie
kompetencji
w
zakresie
opieki
środowiskowej,
niezbędnych do uczestnictwa w leczeniu pacjenta psychogeriatrycznego
w ramach wielospecjalistycznego zespołu, koordynowania jego dostępu
do
różnorodnych
placówek
oraz
podejmowania
środowisku pacjenta psychogeriatrycznego.
interwencji
w
Zagadnienia dotyczące kształcenia grup zawodowych
wspieranych w konkursie
Opiekunowie medyczni:
• planowanie, organizacja i realizacja czynności opiekuńczo – higienicznych
u osób objętych opieką paliatywną i hospicyjną;
• planowanie, organizacja i realizacja czynności opiekuńczo – higienicznych
u osób chorych i niesamodzielnych w wieku 65 +;
• planowanie, organizacja i realizacja czynności opiekuńczo – higienicznych
u osoby chorej i niesamodzielnej w warunkach domowych.
Zagadnienia dotyczące kształcenia grup zawodowych
wspieranych w konkursie
Fizjoterapeuci:
• Fizjoterapia w kontekście problemów wynikających z uwarunkowań
demograficznych, tj. problemów właściwych dla osób w wieku
podeszłym oraz problemów epidemiologicznych:
1) choroby układu krążenia
2) choroby nowotworowe
3) zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
4) choroby układu kostno-stawowo-mięśniowego
5) choroby układu oddechowego
Zagadnienia dotyczące kształcenia grup zawodowych
wspieranych w konkursie
Diagności laboratoryjni:
• Diagnostyka laboratoryjna w kontekście problemów wynikających z
uwarunkowań demograficznych, tj. właściwych dla osób w wieku
podeszłym oraz dzieci, w szczególności noworodków z małą masą
urodzeniową.
Zagadnienia dotyczące kształcenia grup zawodowych
wspieranych w konkursie
Ratownicy medyczni, dyspozytorzy medyczni i piloci
LPR
Dziękuję za uwagę
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards