podmioty-administracji-publicznej

advertisement
Podmioty administracji publicznej
PODMIOTY AP:Należy rozumieć podmioty występujące w stosunku administracyjno-prawnym. W
charakterze podmiotu administrujących, czyli podmiotów wyposażonych w władztwo
administracyjne umożliwiające nawiązanie stosunków administracyjno-prawnych z podmiotem
administrującym.Rodzaje podmiotów AP:Wyróżniamy AP bezpośrednią, gdzie podmiotem jest
państwo, które działa przez swoje określone organyWyróżniamy AP pośrednią, gdzie są trzy
podmioty:Korporacje Prawa PublicznegoZakłady AdministracyjneFundacje Prawa
PublicznegoKORPORACJE PRAWA PUBLICZNEGOPodmiot zorganizowany na zasadzie
członkowstwa. Utworzony w drodze ustawy albo na podstawie ustawy przez inny podmiot Prawa
Publicznego w celu wykonywania zadań publicznych przy użyciu władztwa administracyjnego,
działający pod nadzorem państwa.CzłonkowstwoIstnieją pod warunkiem, że ktoś do niego należy,
mają swoich członków.Korporacje Prawa PublicznegoCzłonkowstwo opiera się na woli
ustawodawcy albo jest rezultatem samego ustawodawcy.Podobne Korporacje Prawa
PrywatnegoCzłonkowstwo opiera się na oświadczeniu woli i ma charakter dobrowolny.Przykładem
Korporacji Prawa Publicznego istniejącego z mocy prawa jest Korporacja Samorządu
Terytorialnego. Członkami tej Korporacji są sami mieszkańcy przynależący z mocy prawa ze
względu na miejsce zamieszkiwania tego terytorium. Można jednak wyróżnić Korporacje Prawa
Publicznego, do których przynależność opiera się na oświadczeniu woli zainteresowanych
członkowstwem, tak jak w przypadku Korporacji Samorządu Terytorialnego.Sposób
tworzeniaKorporacja Prawa Publicznego tworzy samo państwo w drodze ustawy albo inny podmiot
AP na podstawie ustawowego tworzenia.Cel istnieniaCelem tworzenia i istnienia Korporacji Prawa
Publicznego jest wykonanie zadań publicznych. Jest to cel wyłączny i podstawowy tych korporacji.
Realizacja zadań publicznych stanowi przedmiot ustawowego obowiązku.Władztwo
administracyjneKorporacja Prawa Public
PODMIOTY AP:
Należy rozumieć podmioty występujące w stosunku administracyjno-prawnym. W charakterze
podmiotu administrujących, czyli podmiotów wyposażonych w władztwo administracyjne
umożliwiające nawiązanie stosunków administracyjno-prawnych z podmiotem administrującym.
Rodzaje podmiotów AP:
Wyróżniamy AP bezpośrednią, gdzie podmiotem jest państwo, które działa przez swoje określone
organy
Wyróżniamy AP pośrednią, gdzie są trzy podmioty:
Korporacje Prawa Publicznego
Zakłady Administracyjne
Fundacje Prawa Publicznego
KORPORACJE PRAWA PUBLICZNEGO
Podmiot zorganizowany na zasadzie członkowstwa. Utworzony w drodze ustawy albo na podstawie
ustawy przez inny podmiot Prawa Publicznego w celu wykonywania zadań publicznych przy użyciu
władztwa administracyjnego, działający pod nadzorem państwa.
Członkowstwo
Istnieją pod warunkiem, że ktoś do niego należy, mają swoich członków.
Korporacje Prawa Publicznego
Członkowstwo opiera się na woli ustawodawcy albo jest rezultatem samego ustawodawcy.
Podobne Korporacje Prawa Prywatnego
Członkowstwo opiera się na oświadczeniu woli i ma charakter dobrowolny.
Przykładem Korporacji Prawa Publicznego istniejącego z mocy prawa jest Korporacja Samorządu
Terytorialnego. Członkami tej Korporacji są sami mieszkańcy przynależący z mocy prawa ze
względu na miejsce zamieszkiwania tego terytorium. Można jednak wyróżnić Korporacje Prawa
Publicznego, do których przynależność opiera się na oświadczeniu woli zainteresowanych
członkowstwem, tak jak w przypadku Korporacji Samorządu Terytorialnego.
Sposób
(…)
… tworzone przez państwo
Zakłady tworzone przez inne podmioty prawa publicznego
Ze względu na przedmiot usług świadczących przez zakłady administracyjne
Zakład administracji świadczący usługi oświatowe (przedszkola, szkoły)
Zakład administracji świadczący usługi zdrowotne (szpitale)
Zakłady świadczące usługi w dziedzinie kultury (muzea, domy kultury)
Zakłady świadczące usługi w dziedzinie bezpieczeństwa…
Korporacje prawa publicznego- opracowanie
Prawo administracyjne - źródła
Pojęcie i klasyfikacja podmiotów prawa administracyjnego - wykład
Ustrój administracji publicznej - omówienie (I sem)
Władztwo administracyjne
Podmioty administracji publicznej - Władztwo organizacyjne
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download