sytuacja kryzysowa

advertisement
Psychologiczne aspekty tłumu
RODZAJE ZBIOROWOŚCI
ZBIEGOWISKO
przelotne skupienie osób zainteresowanych jednym
zdarzeniem
typowe - niepewność i brak wiedzy co do zachowania,
postępowania
PUBLICZNOŚĆ, KIBICE, AUDYTORIUM
typowe - element motywacji, wyboru, efekt podjętej decyzji,
oczekiwanie określonych przeżyć
TŁUM
typowe - doszło do stanu jedności przekonań, uczuć, reakcji i
zachowań
Nawet tysiące, zgromadzonych w jednym
miejscu i czasie osób, nie tworzy tłumu
Jego specyfiką jest brak jakiejkolwiek organizacji formalnej i
racjonalnej kontroli
TŁUM
ZACHOWANIA ZBIOROWE
Niepewność i potrzeba uzyskania informacji na temat
zdarzenia powoduje, iż łatwiej, niż w innych sytuacjach są
nawiązywane kontakty między jego uczestnikami.
Zachowanie człowieka, na ogół uporządkowane
i racjonalne, w obliczu wydarzeń, w których uczestniczy on
jako członek zbiorowości, może stać się nieprzewidywalne i
różne od dotychczasowego.
ZACHOWANIA ZBIOROWE
Niepokój, podekscytowanie, niepewność
sprawiają, że są „wrażliwi” na różnego rodzaju
pogłoski, głównie na te rozpowszechniane przez
innych uczestników.
Skłonność do opierania opinii i zachowań na
przesłankach racjonalnych ustępuje miejsca
tendencji do podążania za większością.
ZACHOWANIA ZBIOROWE
Postępowanie innych osób upewnia jednostkę, iż
dokonuje ona właściwego wyboru (tzw. społeczne
potwierdzenie słuszności).
Osoba, która posiada / przekazuje sensacyjne
informacje zyskuje uznanie zbiorowości i może
stać się jej przywódcą. Rozpowszechnianie się
pogłosek może wpływać na wystąpienie naruszeń
porządku
MECHANIZMY TWORZENIA SIĘ TŁUMU
Jednostka, przeżywająca silne emocje ma
tendencję do łączenia się z grupą
Przeżywanie silnych emocji wywołuje większą
otwartość i chęć porównania swoich odczuć
z przeżyciami innych.
Konsolidacja widowni może mieć charakter
pozytywny lub negatywny.
EFEKT - deindywidualizacja
OTOCZENIE
- zagęszczenie - towarzyszy mu stan napięcia
psychicznego, zmęczenia, lęku,
- poczucie ograniczenia wolności - niemożność
swobodnego poruszania się i uzależnienie od innych
uczestników zbiorowiska,
- dyskomfort w tłumie będą odczuwały głównie osoby,
odznaczające się np. wrogością w stosunku do
innych, niskim poziomem poczucia bezpieczeństwa,
wysokim poziomem lęku,
- fizyczne elementy otoczenia (np. oświetlenie,
temperatura, hałas),
UWARUNKOWANIA ZACHOWANIA SIĘ
CZŁOWIEKA W TŁUMIE
- Zanikanie własnego „JA”, poczucia tożsamości
- Jednorodność psychiczna i umysłowa
- Tendencja do naśladowania innych
uczestników
- Łatwowierność, uleganie sugestii
CECHY TŁUMU
Zaraźliwość:
- idee i uczucia rozchodzą się w tłumie z bardzo dużą
szybkością (jak epidemia),
- brak mu krytycyzmu, jest łatwowierny, nie odróżnia
faktów od sugestii,
- niejasność i nagłość zdarzeń zwiększa podatność na
sugestię,
- fakty szerzą się tak, jak je przedstawi pierwsza osoba,
zwłaszcza jeśli jest to coś, co inni chcą usłyszeć,
CECHY TŁUMU c.d.
- kolejne osoby zostają zakrzyczane,
- tłum nie ma wątpliwości, nie słucha argumentów
coś jest oczywistą prawdą lub kłamstwem,
- uczestnicy tłumu zmieniają swoje miejsca
w przestrzeni, przekazują sobie wiadomości,
wymieniają poglądy.
CECHY TŁUMU c.d.
Anonimowość:
człowiek w tłumie staje się anonimowy, a tym
samym trudny do identyfikacji,
tłum maskuje, ukrywa jednostkę, a tym samym
daje jej poczucie bezkarności działania a jej lęk
przed prawem ulega zmniejszeniu,
u osób będących w tłumie wzmacnia się
poczucie bezpieczeństwa,
fakt uczestnictwa w dużej zbiorowości rodzi
również poczucie siły (brak wątpliwości co do
podejmowanych zachowań, ponieważ większość
je aprobuje).
CECHY TŁUMU c.d.
Facylitacja społeczna:
wpływ otaczających osób, wykonujących takie
same czynności,
emocje powstałe w takiej sytuacji pobudzają
osoby do intensyfikacji własnych zachowań,
podniesiony poziom sugestywności i wzmożone
dążenie do naśladownictwa (w tłumie występuje
jako skłonność do podejmowania bez logicznego
uzasadnienia działań zgodnych z oczekiwaniami
zbiorowości).
CECHY TŁUMU c.d.
Afiliacja
Potrzeba psychiczna wyrażającą się w dążeniu do bycia
razem z innymi ludźmi, przyłączenia się do osób i grup
społecznych oraz poszukiwania ich akceptacji.
Jej zasadniczym źródłem jest potrzeba bezpieczeństwa,
jednostka przeżywająca silne emocje ma tendencję do
łączenia się z grupą (redukcja poziomu emocji
negatywnych).
Przeżywanie silnych emocji pozytywnych wywołuje
większą otwartość i chęć porównania swoich odczuć z
przeżyciami innych. Pojawia się też pragnienie
potwierdzenia i uzasadnienia intensywności doznań
emocjonalnych jednostki.
CECHY TŁUMU c.d.
Rozdzielenie odpowiedzialności
- maleją szanse na udzielenie pomocy ofiarom
zdarzeń (społeczny dowód słuszności).
CECHY TŁUMU c.d.
Impulsywność:
- jednostkę w tłumie cechuje spontaniczność,
gwałtowność, okrucieństwo, bohaterstwo
i entuzjazm;
- osoby poddają się pierwotnym instynktom
(są zdolne do okrutnych mordów)…;
- w połączeniu ze środkami psychoaktywnymi
może dać agresywną mieszankę wybuchową.
CECHY TŁUMU c.d.
Rozumowanie tłumu:
- tłum wykazuje niższy poziom
intelektualny niż tworzące go jednostki;
- nie ma równowagi między procesami
intelektualnymi i emocjonalnymi,
wyrażający się w zdecydowanej
przewadze procesów emocjonalnych nad
intelektualnymi.
TŁUM - PODSUMOWANIE
- zacierają się intelektualne właściwości jednostek oraz
ich indywidualności;
- występuje zaraźliwość uczuć i czynów oraz ogromna
podatność na sugestie i na frustracje;
- zdecydowanie zmniejsza się poziom tolerancji
jednostki nabywają specyficznego poczucia
niezwyciężonej potęgi;
- zredukowany jest tzw. dystans interpersonalny
i poziom odczuwania strachu;
- człowiek działa impulsywnie, destrukcyjnie
i czuje się bezkarny.
Sposoby wpływania na tłum
- Wezwanie do zachowania spokoju;
- Informowanie o charakterze zajścia;
- Sprawne działanie sił porządkowych.
ZACHOWANIA ZBIOROWE
- Postępowanie innych osób upewnia jednostkę, iż
dokonuje ona właściwego wyboru (tzw. społeczne
potwierdzenie słuszności).
- Osoba, która posiada / przekazuje sensacyjne
informacje zyskuje uznanie zbiorowości i może stać
się jej przywódcą. Rozpowszechnianie się pogłosek
może wpływać na wystąpienie naruszeń porządku.
SYTUACJA KRYZYSOWA
splot wydarzeń i okoliczności mogących
prowadzić do utraty kontroli nad rozwojem
sytuacji
SYTUACJA KRYZYSOWA
sytuacja kryzysowa wywołuje:
- totalne zaskoczenie, bezradność,
utratę kontroli i niepewność;
- bardzo realne poczucie zagrożenia życia;
- przerażenie, szok, znieruchomienie;
- strach;
- walkę (agresję) lub ucieczkę.
PANIKA
- Ludzie nie potrafią prawidłowo ocenić sytuacji;
- Często podejmują działania irracjonalne, które
niekiedy kończą się śmiercią;
- Utracona zostaje potrzeba przestrzegania zasad i norm
społecznych;
- Toczy się bezwzględna walka o własne życie;
- Ratujących się nie interesuje los innych ludzi;
- Zachowania agresywne skierowane są również
w stosunku do służb porządkowych, ratowników.


Wybuch paniki: 378 zabitych, 755 rannych
23.11.2010
Do tragedii doszło na moście w stolicy Kambodży Phnom Penh podczas
obchodów święta wody. Ludzie zostali stratowani przez tłum.
Panika wybuchła w tłumie ludzi, którzy podczas ostatniego dnia święta
kończącego porę deszczową próbowali przedostać się przez mały,
oświetlony elektrycznymi lampionami most łączący Phnom Penh
z wyspą, na której odbywały się uroczystości i zaplanowane były
koncerty.
Świadkowie relacjonują, że popłoch zaczął się, kiedy kilka osób poczuło
porażenie prądem. Według policji niektórzy zaczęli krzyczeć, że most
zaraz się zawali. Większość ofiar udusiła się lub została stratowana.
Niektórzy z ocalałych twierdzą, że byli zaklinowani
w tłumie przez kilka godzin.
Panika na stacji metra Niemiga w Mińsku
 Ofiary śmiertelne 53 osoby. Ranni ponad 250 rannych.
Młodzież słuchająca koncertu, chcąc schować się przed
niespodziewaną burzą z gradem, ruszyła do przejścia
podziemnego na stacji metra "Niemiga". Z powodu
deszczu schody zrobiły się bardzo śliskie i wiele osób
przewracało się, a potem nie mogło się podnieść.
W wyniku stratowania zginęły 53 osoby, ponad 250
zostało rannych. Większość ofiar to nastolatki.
Większość zmarła w wyniku uduszenia i ran. Mnóstwo
ofiar miało głębokie rany kłute na ciele, zadane butami
na wysokich obcasach. Według zeznań świadków, święto
trwało jeszcze godzinę po tragedii.

Panika na Love Parade w Duisburgu
Miała miejsce 24 lipca 2010 roku w Duisburgu w zachodnich
Niemczech podczas festiwalu Love Parade. W następstwie paniki
zginęło 21 osób, a 511 zostało rannych.
Do wybuchu paniki doszło w tunelu w ciągu ulicy Karl-Lehr-Straße
około godziny 17:00 czasu lokalnego. Prowadził on do wejścia na teren
festiwalu, który znajdował się przed dawnym dworcem towarowym w
Duisburgu. Duży ścisk na placu przed główną sceną spowodował, iż
wiele osób chciało go opuścić. W tym samym momencie z drugiej
strony tunelu na imprezę próbowali się dostać pozostali widzowie.
Tunel stanowił jedyne wejście/wyjście. Wyjścia ewakuacyjne
zainstalowane w tunelu były zablokowane.
Zdaniem organizatorów, na imprezie bawiło się 1,4 mln osób.
Zbiorowa panika w centrum handlowym w Rzymie
PAP
16.05.2009 21:27
Sceny zbiorowej paniki oraz ogromnego chaosu rozegrały się dziś po południu
w wielkim centrum handlowym w dzielnicy Eur w Rzymie, gdzie nieznani
sprawcy ogłosili fałszywy alarm.
Przez 20 minut przez głośniki nadawano komunikat: "Natychmiastowa
ewakuacja, niebezpieczeństwo".
Ponad 5 tysięcy osób znajdujących się w nowoczesnym, trzypoziomowym
centrum Euroma 2 rzuciło się do ucieczki. Jednocześnie w hipermarkecie
doszło do masowych kradzieży, ponieważ niektórzy zabierali z półek towary,
jakie tylko zdołali wrzucić do wózków i wybiegli z nimi korzystając z sytuacji.
Alarm okazał się fałszywy, ale zanim to stwierdzono, powtarzany był
wielokrotnie, a każdą chwilą ludzie byli coraz bardziej sterroryzowani i szukali
dróg ucieczki.
Dramat podczas zabawy sylwestrowej w Szanghaju. Nie żyje 36 osób.
Zostały stratowane. Powód?
Do tragicznego zdarzenia doszło tuż przed północą czasu lokalnego.
Tłum oczekujący na pokazy sztucznych ogni nagle zaczął się tratować. Oficjalnie nie
ustalono jeszcze przyczyn wybuchu paniki. Nieoficjalnie zaś mówi się, że zdarzenie
zostało sprowokowane.
Według chińskiej telewizji CCTV do zdarzenia doszło o godzinie 23.35 w licznie
odwiedzanej przez turystów dzielnicy Bund w centrum Szanghaju. Jak podaje BBC,
powołując się na głosy z mediów społecznościowych, zamieszanie mogło wybuchnąć po
tym, gdy ktoś zaczął rozrzucać pliki fałszywych banknotów z balkonu jednego z klubów
nocnych. Ludzie mieli zacząć się tratować, chcąc zbierać pieniądze.
Policja usiłowała zapobiec panice, formując "żywy łańcuch" z funkcjonariuszy, jednak
napierający tłum przerwał go w kilku miejscach.
Według chińskich władz 36 osób zginęło, a około 47 zostało rannych.
Panika i 50 rannych w Holandii
Holenderskie uroczystość ku czci ofiar wojny zakończyły się dramatem. Wybuchła
panika, gdy pewien mężczyzna wywołał fałszywy alarm bombowy. Rannych zostało 50
osób. Ochroniarze ewakuowali królową Beatrix.
Z udziałem królowej Beatrix we wtorek odbywały się w Amsterdamie uroczystości ku
czci holenderskich ofiar obu wojen światowych. Nagle w wielotysięcznym tłumie
wybuchła panika.
Przerażeni ludzie krzyczeli, biegali w różnych kierunkach, przewracali się nawzajem na
ulicę, tratowali. Ponad 50 osób odniosło obrażenia.
Dramat zaczął się od okrzyków przebranego za ortodoksyjnego żyda mężczyzny.
Dołączył do niego drugi. Wskazując na walizkę krzyczał: - Bomba, bomba! Uciekać!
Jak się potem okazało, walizka była pusta.
Ochroniarze natychmiast otoczyli królową Beatrix i członków rządu i wyprowadzili ich
w bezpieczne miejsce.
Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o wywołanie paniki. To 39-letni Holender,
karany już za akty przemocy i narkotyki.
Gwinea. Wybuch paniki na koncercie na plaży, co najmniej
24 zabitych.
PAP
30.07.2014 07:10
Nagły wybuch paniki na koncercie w stolicy Gwinei Konakry doprowadził we wtorek
wieczorem do śmierci co najmniej 24 osób - poinformowali lekarze. Po tej tragedii
władze ogłosiły tygodniową żałobę. Koncert zorganizowano na plaży z okazji zakończenia
ramadanu.
Według źródeł, na której powołuje się agencja AFP, do wybuchu paniki doszło, gdy tłum
zebrał się na plaży w północnej dzielnicy Ratoma, gdzie odbywał się koncert bardzo
popularnego w kraju zespołu hiphopowego "Instinct Killers". Tego wieczoru
zaplanowano także występy innych grup. Koncerty zorganizowano dzień po rozpoczęciu
Id al-Fitr, święta obchodzonego przez muzułmanów na zakończenie ramadanu, czyli
świętego miesiąca postu. Muzułmanie stanowią większość mieszkańców Gwinei.
Agencja Reutera przypomina, że do tragedii doszło w czasie, gdy lekarze w Gwinei
walczą z epidemią wirusa Eboli, w wyniku której w tym kraju, a także w Liberii i Sierra
Leone zmarło już ponad 670 osób.(PAP)
100 tys. ludzi przyszło na mszę, wybuchła panika. 24 osoby
nie żyją, dziesiątki są ranne
Do tragedii doszło w Nigerii w czasie
całonocnego czuwania wiernych przed dniem
Wszystkich Świętych. Nad ranem wybuchła
panika, po tym gdy ktoś najprawdopodobniej
krzyknął, że na placu wybuchł ogień.
Tragedia w Indiach. 109 osób zadeptanych
na śmierć podczas święta religijnego
13.10.2013
Co najmniej 109 pielgrzymów zginęło zadeptanych przez tłum
w pobliżu świątyni Ratangarh niedaleko miasta Datia w stanie
Madhja Pradeś. Sto osób zostało rannych, część z nich była
w stanie krytycznym.
Jak co roku tłumy zebrały się w całych Indiach na modlitwach.
Indie: Panika w hinduistycznej świątyni. Jest 10 ofiar
śmiertelnych
PAP
25.08.2014 09:24
Co najmniej 10 osób zginęło nad ranem, gdy w hinduistycznej świątyni w środkowych
Indiach wśród wiernych wybuchła panika - poinformowała miejscowa policja.
Kilkadziesiąt osób zostało rannych.
Do tragedii doszło w świątyni Kamtanath Pahad w stanie Madhja Pradeś, gdzie
obchodzono święto Somvati Amavasya, czyli dzień nowiu poświęcony bóstwu Śiwie.
Najprawdopodobniej przyczyną paniki był podłączony do prądu przewód elektryczny,
który zerwał się i spadł na pielgrzymów. Rażona prądem została jedna kobieta - podał
przedstawiciel miejscowej policji. Według "Times of India" po tym zdarzeniu kilka osób
upadło na ziemię.
Tratowanie jest stosunkowo częste
Tratowanie ludzi na śmierć w świątyniach jest stosunkowo częste w Indiach, gdzie na
małym terenie gromadzą się często setki, a nawet tysiące wiernych, ale brakuje
przepisów bezpieczeństwa regulujących takie zgromadzenia.
W październiku ub. roku ponad 110 osób zostało stratowanych, gdy panika wybuchła
wśród pielgrzymów w hinduistycznej świątyni również w Madhja Pradeś.
Indie: panika wiernych koło świątyni. 91 osób zginęło
PAP
13.10.2013 13:08
Co najmniej 91 osób poniosło śmierć, a ponad 100 odniosło obrażenia
w wyniku paniki, która wybuchła wśród tysięcy wiernych stłoczonych
niedaleko świątyni hinduistycznej w okręgu Datia w stanie Madhja Pradeś
w środkowych Indiach - poinformowała lokalna policja, zastrzegając, że bilans
ofiar może wzrosnąć. 10 rannych jest w stanie krytycznym.
Do tragedii doszło w pobliżu świątyni Ratangarh, około 60 km od miasta Datia,
kiedy pielgrzymi próbowali przejść przez most na rzece Sindh. Większość ofiar
została stratowana na śmierć na moście, inni utonęli w rzece, gdy - skacząc z
mostu - chcieli się ratować.
"Times of India" podaje, że panika wybuchła w chwili, gdy ktoś rozpuścił plotkę
o tym, że most jest bliski zawalenia się. Według innych relacji to policja
spowodowała panikę, bijąc pielgrzymów pałkami, żeby się nie tłoczyli.
Indonezja: 10 stratowanych na śmierć po
wybuchu paniki na koncercie
PAP
10.02.2008
W wyniku paniki, jaka wybuchła na koncercie rockowym w wielkim mieście Bandung na
indonezyjskiej wyspie Jawa 10 osób zostało zadeptanych na śmierć, a wiele innych zostało
rannych - podała w niedzielę rano miejscowa policja.
Większość ofiar to nastolatki - podano. Policja rozpoczęła przesłuchiwanie świadków oraz
15 organizatorów koncertu - informuje indonezyjska agencja prasowa Antara, cytowana
przez Reutera. Policjanci interesują się w szczególności, czy prawdziwa jest pogłoska, że
organizatorzy rozdawali młodym darmowe drinki.
Panika wybuchła w sobotę późnym wieczorem na zatłoczonym do granic wytrzymałości
holu, gdzie zgromadziła młodzież usiłująca dostać się na koncert stosunkowo mało znanej
grupy rockowej. Policja twierdzi, że po tragedii na miejscu czuć było wyraźnie opary
alkoholu.
Podobne tragedie związane z lekkomyślnością i złą organizacją młodzieżowych imprez
zdarzają się stosunkowo często w Indonezji.
Co robić?
Agresja
Źródła agresji:
- lęk
- sytuacje nieokreślone, nieznane (wywołują poczucie zagrożenia
i nastawienie obronne);
- kontakt z agresją;
- środki odurzające;
- brak umiejętności odreagowania napięcia - odreagowanie
wrogości i złości;
- spostrzeganie ograniczeń, zakazów, zasad jako naruszenie
swojej integralności, terytorium, praw;
- frustracja potrzeb, przeciążenie, przemęczenie;
- przekonanie, że atak to najlepsza forma obrony;
- ukrywanie niewiedzy i niepewności;
Czynniki sytuacyjne mające wpływ na pojawienie się/
zwiększenie agresji:
Praca nad sobą
 Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co zrobisz, gdy
zostaniesz zaatakowany?
 Czy wiesz, jak reagujesz w sytuacji zagrożenia?
 Czy posiadasz umiejętność przewidywania kolejnych
stadiów zachowań agresywnych?
 Czy posiadasz wiedzę na temat zasad i motywów, jakimi
mogą się kierować osoby niebezpieczne, stosujące
przemoc?
Ocena ryzyka użycia przemocy
Im częściej odpowiesz „TAK,” tym większe może zagrażać ci
niebezpieczeństwo:
 Czy osoba znajduje się pod wpływem alkoholu lub podobnie
działającego środka?
 Czy osoba wykazuje oznaki niezwykłej bierności lub wysokiego
pobudzenia, oznaki nagłych zmian, wahań nastroju?
 Czy osoba reaguje na jakąkolwiek sugestię lub krytykę w sposób
nieadekwatny, nadwrażliwy?
Ocena ryzyka użycia przemocy
 Czy jesteś sam, bez żadnego wsparcia ze strony innych?
 Czy brak Ci jakichkolwiek możliwości i środków do
wszczęcia alarmu, jeśli zostaniesz zaatakowany?
 Czy możesz znaleźć się w pułapce bez możliwości
wycofania, jeśli osoba zacznie zachowywać się
gwałtownie?
Naczelne zasady działania
 Profesjonalizm nakazuje, aby to, co w
rzeczywistości sądzi się o osobie zachować dla
siebie
 W działaniu zawsze uwzględnić należy tzw.
aspekt „utraty twarzy”
Zalecane sposoby działania
 Zadbaj o wrażenie osoby spokojnej, opanowanej, nastawionej na
pomoc.
 Nie narzucaj od razu własnego sposobu rozwiązania.
 Mów normalnym tonem głosu - zmieniaj go jedynie
w celu skoncentrowania uwagi osoby, adekwatnie do zaistniałej
sytuacji.
 Unikaj znalezienia się w miejscu uniemożliwiającym obronę,
wycofanie się, ucieczkę.
 Dbaj o zachowanie właściwego dystansu między tobą, a osobą w
stosunku do której podejmujesz działania.
 Wolno powtarzaj kierowane do osoby polecenia, instrukcje.
c.d.
 Używaj tzn. „fraz wyrównawczych,” (np. to nie twoja
wina, rozumiem, dlaczego jesteś taki wściekły). Wzbudzają
zaskoczenie, chwilowe zawahanie i zaburzają jego schemat
ataku. Instynktownie wytrącasz go z myślenia „napastnik –
ofiara.”
 Stosuj zdania rozpoczynające się od „daj” lub „pozwól”
(np. proszę dać mi zrozumieć...., pozwoli Pan, abym
pomógł...). Ich zastosowanie z reguły obniża poziom
emocjonalnego napięcia.
Sposoby pomocne w tonowaniu zachowań
agresywnych u innych osób:
 budowanie wizerunku osoby opanowanej, stanowczej,
 modelowanie pożądanych zachowań poprzez np. spokojny
ton głosu i naturalne tempo wypowiadanych słów,
zmniejszoną gestykulację,
 słuchanie,
 przytakiwanie,
 stanowcze wydawanie poleceń,
 „wentylowanie” - jeśli to możliwe to dać czas na
wypowiedzenie się, odreagowanie.
Zachowania redukujące agresję
Aktywne słuchanie
Ustaw się odpowiednio w przestrzeni,
Koncentruj się na rozmówcy i na tym, co mówi - dajesz
mu możliwość wygadania się,
Nie przerywaj rozmówcy,
Unikaj kończenia za niego wypowiedzi,
Potwierdzaj, że usłyszałeś to, co zostało powiedziane,
Zadawaj pytania wyjaśniające wątpliwości,
Nie mów dłużej od osoby słuchanej.
WOLONTARIUSZ
- powinien przede wszystkim zadbać o swoje potrzeby dla
efektywnego wykonywania zadań i aby nie ulec presji tłumu;
- reagować adekwatnie do swoich możliwości i umiejętności i
w sytuacjach trudnych podejmować współpracę z Policją
i innymi służbami;
- nie ulegać presji tłumu i emocjom, które wyraża tłum.
Download