Koszty leczenia kierowcy za granicą

advertisement
Prawo
TSL biznes 3/2012
Koszty leczenia kierowcy za granicą
– konieczność czy zbędny wydatek
na ubezpieczenie prywatne ?
Coraz częściej kadra zarządzająca przedsiębiorstwami z branży TSL decyduje się
na zaaranżowanie ubezpieczenia kosztów leczenia (KL) wskutek nieszczęśliwego
wypadku i nagłej choroby dla swoich pracowników, w szczególności
dla kierowców wyjeżdżających poza granice Polski w celach służbowych.
Czy warto inwestować w taką polisę?
W
Poprzez wykupienie polisy kosztów leczenia dla swoich kierowców właściciele firm transportowych zabezpieczają się
przed pokrywaniem z własnej kieszeni
ewentualnych wysokich kosztów ich leczenia, które wynikają z powyższego rozporządzenia, lub roszczeniami ze strony pracownika i jego rodziny, jednocześnie przenosząc odpowiedzialność finansową na ubezpieczyciela. Z drugiej strony często spotykamy się z poglądem, że ubezpieczenie
kosztów leczenia jest niepotrzebne z uwagi na fakt posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Karta EKUZ jest również dobrą formą zabezpieczającą pracownika przed ewentualnymi kosztami leczenia za granicą jednakże
należy pamiętać, że posiadanie karty EKUZ
jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnym podczas pobytu tylko w państwach członkow-
fot. Volvo Trucks
niniejszym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto zainwestować w polisę kosztów leczenia za granicą, która najczęściej zawierana jest,
jako polisa grupowa z dodatkowymi
opcjami takimi jak ryzyko odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz
ryzyko trwałego uszczerbku na zdrowiu
wskutek nieszczęśliwego wypadku. Warto przypomnieć, że zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w razie choroby powstałej podczas podróży,
pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz kosztu leków. Zwrot ten odbywa się ze środków pracodawcy. Ponadto
pracodawca, w razie zgonu pracownika
powinien pokryć także koszt transportu
zwłok do kraju.
56
www.TSL biznes.pl
Ewa Krawczyk
Licencjonowany broker ubezpieczeniowy. Absolwentka Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2007 r.
pracuje w firmie MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. Specjalizuje się
w doradztwie z zakresu ubezpieczeń
osobowych.
skich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Karta ta wydawana jest
na 6 miesięcy i co bardzo istotne zapewnia
korzystanie tylko z usług placówek Publicznej Służby Zdrowia danego kraju (w prywatnym ubezpieczeniu KL znajdują się
placówki publiczne oraz prywatne). W innym przypadku pracodawca jest zmuszony
do pokrycia takich kosztów leczenia z własnych środków. Odmiennie niż w zakresie prywatnego ubezpieczenia karta EKUZ
nie pokrywa również kosztów powrotnego
transportu do kraju danego pracownika czy
też jego zwłok.
Prawo
TSL biznes 3/2012
Przeanalizujmy przykład szkody poniesionej przez kierowcę firmy transportowej, która wykupiła dla swoich pracowników prywatną polisę KL.
Miejsce zdarzenia wypadku
– Holandia
Kierowca ciągnika podczas planowanego postoju, siedząc w kabinie pojazdu, oparł się ręką o jego
drzwi, zapominając, że były one niedomknięte. Tym samym nieszczęśliwie wypadł z pojazdu. Skutkiem
upadku było złamanie kręgu lędźwiowego L1.
Poniesione przez ubezpieczyciela
koszty leczenia w Holandii były następujące:
> transport karetki z miejsca zdarzenia wypadku do szpitala oraz
koszty usługi lekarza – 1 200 EUR
( ~ 5040 PLN)
> 4 dni pobytu w szpitalu + koszty operacji – 5 000 EUR (~ 21 000 PLN)
> transport poszkodowanego do
Polski środkiem transportu zaakceptowanym przez lekarza
– 1 900 EUR (~ 8 000 PLN).
W tym przypadku był to samolot
klasy ekonomicznej z dopłatą za
miejsce leżące.
MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.
Spółka MAI powstała w 1990 r. na Węgrzech. Na przestrzeni 20 lat firma otworzyła
swoje oddziały w całym regionie CEE. Nasze biura znajdują się w 19 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Albania, Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy,
Estonia, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia,
Serbia, Słowacja, Ukraina, Węgry). W Polsce działamy od 1999 roku.
Nasza rola nie kończy się jedynie na zawarciu umowy ubezpieczenia. Zależy nam
na tym, żeby nasi klienci mieli poczucie, że przekazują obsługę ubezpieczeń w najlepsze ręce, dlatego poza poszukiwaniem najbardziej optymalnych rozwiązań ubezpieczeniowych i bieżącą obsługą dużą wagę przywiązujemy do doradztwa i likwidacji szkód. Naszą współpracę z klientem można podzielić na kilka etapów: Identyfikacja ryzyka, Ocena ryzyka, Planowanie strategiczne, Wdrożenie programu,
Bieżąca obsługa, Pomoc w likwidacji szkód.
MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa
Tel: 22 560 57 30
[email protected]
Podsumowując wszystkie koszty, wyniosły około 34 040 PLN. Pracodawca
miał wykupioną polisę KL z sumą ubezpieczenia na 40 000 EUR (~ 168 000 PLN),
dlatego wszystkie koszty zostały pokryte
z tej polisy.
Powyższy przykład obrazuje nam jak
duża może być skala kosztów leczenia nawet przy zupełnie niegroźnym nieszczę-
śliwym wypadku. Dlatego pomimo braku
obligatoryjności zawierania polis kosztów
leczenia przez firmy z branży TSL warto rozważyć jej wykupienie w świetle wielu korzyści zarówno finansowych jak i socjalnych, które wówczas sobie zagwarantujemy. <
Ewa Krawczyk
MAI Insurance Brokers Poland
www.TSL biznes.pl
57
Download