Kosmologia i kwanty w ujęciu popularyzatorskim

advertisement
Kosmologia i kwanty w ujęciu popularyzatorskim
prof. dr hab. Tadeusz Lesiak
Wykład próbuje przedstawić wybrane, najpopularniejsze ostatnio tematy dotyczące kosmologii,
astrofizyki, fizyki cząstek elementarnych, mechaniki kwantowej oraz dynamiki nieliniowej,
przewijające się w prasie i literaturze popularnonaukowej.
Mogą zostać omówione poniższe tematy. Lista obejmuje materiał bogatszy niż może być
przedstawiony. Szczegółowy wybór tematyki zostanie dokonany podczas pierwszych zajęć.
1. ‘Nieporozumienia’ wokół Wielkiego wybuchu
2. Topologia Wszechświata
3. Darwinizm w kosmologii
4. Fale grawitacyjne
5. Kosmiczna inflacja
6. Przyśpieszanie ekspansji Wszechświata (stała kosmologiczna, ciemna energia,
kwintesencja)
7. Problem niezmienności w czasie stałych fizycznych
8. Ciemna materia i MOND (Modified Newtonian dynamics)
9. Teorie VSL (zmiennej w czasie prędkości swiatła)
10. Dodatkowe wymiary czasoprzestrzenne
11. Hipoteza lustrzanego świata
12. Hipoteza wielu Wszechświatów (multiverse)
13. Dziwadełka oraz gwiazdy dziwne
14. Prawie wszystko o czarnych dziurach ( w tym zasada holograficzna, czarne dziury
w akceleratorach)
15. Tunele czasoprzestrzenne.
16. Strzałki czasu
17. Przegląd prób skonstruowania teorii kwantowej grawitacji
18. Chaos w przyrodzie.
19 Interpretacje mechaniki kwantowej.
20. …
Termin rozpoczęcia zajęć: luty 2013r. (początek semestru letniego).
Forma zaliczenia: prezentacja popularyzatorska (ok. 15 minut) na jeden z tematów
zaproponowanych przez wykładowcę.
Długość wykładu: 24 godziny (zaliczenie za dwa kursy).
Język: angielski lub polski (do wyboru).
Download