Artur Ekert: polski fizyk prowadzący badania w zakresie podstaw

advertisement
Artur Ekert:
polski fizyk prowadzący badania w zakresie podstaw mechaniki kwantowej
oraz kwantowym przetwarzaniem informacji. Ukooczył studia z zakresu fizyki na Uniwersytecie
Jagiellooskim oraz na Uniwersytecie Oxfordzkim. Obecnie zajmuje stanowiska profesora fizyki
kwantowej na wydziale Matematyki Uniwersytetu Oksfordzkiego, a także profesora honorowego Lee
Kong Chian na Narodowym Uniwersytecie Singapuru oraz dyrektora Centrum Technologii
Kwantowych działającego w ramach tego uniwersytetu. Do tak interesującej osoby miałam wiele
pytao.
Alicja Wachowicz: Dlaczego wybrał Pan studia na wydziale fizyki? Czym zafascynowała Pana ta
dziedzina wiedzy (to niezwykle trudny przedmiot)?
Artur Ekert: Fizyka dużo tłumaczy. Jeśli człowiek jest ciekawy świata to prędzej czy później polubi
fizykę, a ja byłem bardzo ciekawy świata.
A.W.: Od jak dawna jest Pan związany z jednym z najlepszych uniwersytetów jakim jest Oxford?
A.E.: Od 1987 roku – z przerwami, bo pracowałem tez w Cambridge i Singapurze
A.W.: Uważa się, że w Polsce jest wysoki poziom nauczania. Czy według Pana jest to prawda? Jakie są
różnice w kształceniu studentów w Polsce i na uniwersytetach w Anglii?
A.E: Polscy studenci są całkiem nieźli. powiedziałbym, ze może i lepsi od Brytyjczyków. W Oxfordzie
duży nacisk kładzie się na rozwiązywanie problemów, w Polsce zaś na przyswajanie wiedzy. To nieco
różne podejścia.
A.W.: Jakie są najnowsze kierunki badao na świecie w dziedzinie nauk ścisłych?
A.E.: Jest ich dużo, za dużo żeby wymienid. Nowe materiały (graphene) , nowe technologie
(bio-technologie, nano-technologie, technologie kwantowe, etc etc.)
A.W.: Czego dotyczy Pana aktualna praca naukowa?
A.E.: Kwantowej komunikacji i kryptografii.
A.W.: Czy badania prowadzone w laboratoriach naukowych, przekładają się na poprawę standardów
życia, czy wpływają jedynie na poszerzenie naszej świadomości?
A.E.: Jedno i drugie.
A.W.: Przed jakimi wyzwaniami współczesnego świata jest postawiona fizyka?
A.E.: Jest dużo zagadek; czarna materia, problem pomiaru kwantowego, unifikacja oddziaływao etc.
A.W.: Co jest Pana inspiracją w dalszych pracach nad fizyką?
A.E.: Satysfakcja odkrywania nowych ciekawych zjawisk i ich potencjalnych zastosowao
w przetwarzaniu informacji.
A.W.: Jakie odkrycie fizyczne uważa Pan za przełomowe?
A.E.: Odkrycie mechaniki kwantowej.
A.W.: Czy według Pana, teoria względności Eisteina w ogóle może zostad podważona (biorąc pod
uwagę wyniki badao dotyczące eksperymentu z prędkością neutrino) ?
A.E.: Nie sądzę. Już teraz mamy wątpliwości co do danych z eksperymentu z neutrinami.
A.W.: Dziękuje za wywiad.
Download