Podstawy chemii kwantowej – Zagadnienia

advertisement
Podstawy chemii kwantowej – Zagadnienia
Literatura:
1. W. Kołos, Chemia kwantowa, 1978, PWN
2. L. Piela, Idee chemii kwantowej, 2003, PWN
3. K. Gumiński, Elementy chemii teoretycznej, 1964, PWN
4. P. W. Atkins, Molekularna mechanika kwantowa, 1974, PWN
5. A. J. Sadlej, Elementarne metody chemii kwantowej, 1966, PWN
I. Wiadomości podstawowe (podstawy mechaniki klasycznej)
1. Podstawowe wielkości fizyczne (r, v, a, p, F, M, T, V, E)
2. Równanie Newtona (rozwiązanie ogólne, warunki początkowe, rozwiązanie szczególne)
a) F = 0 (cząstka swobodna)
b) F = const
3. Jednowymiarowy oscylator harmoniczny
a) rozwiązanie ogólne, warunki początkowe, rozwiązanie szczególne
b) okres drgań
c) energia kinetyczna, energia potencjalna, energia całkowita
II. Wstęp do mechaniki kwantowej
1. Własności funkcji falowych – badanie porządności funkcji falowej
2. Własnosći operatorów w mechanice kwantowej
2.1. Liniowość
2.2. Hermitowskość – właściwości operatorów hermitowskich
3. Zapisywanie operatorów – reguły Jordana
3.1. Postać operatorów xα, t, pα, Vej, T, Mα (także we wsp. sferycznych), M
sferycznych), hamiltoniany
4. Komutatory
4.1 Znaczenie przemienności/nieprzemienności operatorów
4.2 Liczenie komutatorów
5. Normowanie funkcji falowej
6. Średnia wartość operatora
III. Proste zastosowania mechaniki kwantowej
1. Cząstka w pudle potencjału
2. Oscylator harmoniczny 1D
2.1. Średnia wartość V0, T0 i E0
2.2. Twierdzenie wirialne
3. Rotator sztywny
4. Atom wodoru
5. Radialna gęstość prawdopodobieństwa
IV. Przybliżone metody mechaniki kwantowej
1. Metoda wariacyjna
1.1. Metoda Ritza
2. Rachunek zaburzeń
V. Symetria wieloelektronowej funkcji falowej
VI. Przybliżenie jednoelektronowe
VII. Termy atomowe
2
(także we współrzędnych
Download