Prof. Andrzej Grudka Wydział Fizyki

advertisement
Katedra Biofizyki, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Katedra Fizyki Teoretycznej
Uniwersytet Rzeszowski
zapraszają na środowiskowe seminarium, które odbędzie się
o godz. 11.00, 17 listopada 2016 roku w sali 167 (B2)
Ul. Prof. St. Pigonia 1, budynek A0
Prof. Andrzej Grudka
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Od nierówności Bella do zasad nieoznaczoności
Streszczenie
Wiadomo, że w mechanice kwantowej pomiar jednej obserwabli zaburza drugą obserwablę, która jest do niej
komplementarna. Wynika to bezpośrednio z formalizmu mechaniki kwantowej. Można jednak zadać pytanie, czy
potrzebny jest aparat matematyczny mechaniki kwantowej, żeby otrzymać relacje nieoznaczoności. Pokażę, że tak być
nie musi. Okazuje się, że zasady nieoznaczoności można otrzymać z założeń, że nie można przesyłać informacji z
prędkością większą od prędkości światła oraz że istnieją korelacje, które łamią nierówności Bella. Otrzymane zasady są
jednak słabsze od tych otrzymanych z formalizmu kwantowego.
Download