Informacja Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury na BIP

advertisement
Informacja Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, Kielce ul. Kozia 10 „a” dotycząca
naboru na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. finansowych
w wymiarze pełnego etatu.
W wyniku ogłoszenia dotyczącego naboru na wolne stanowisko urzędnicze –
samodzielnego referenta ds. finansowych w wymiarze pełnego etatu , po dokonaniu analizy
formalnej do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowana została:
1. Jadwiga Czerwińska zam. Grębosze
Test kompetencji oraz rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 10 października
2016 r. w Młodzieżowym Domu Kultury, Kielce, ul. Kozia 10 „a”
.
Podpisał:
Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury
Andrzej Abramowicz
Download