Komiks

advertisement
Fenomen Tytusa Czyżewskiego
Mechaniczny ogród
Paź
królowej
Róża
biała
Róża
Bratek
Piwonia
Rano
Słońce
Motyl
Piwonia
Rosa
słoneczniki
paź królowej
trawa się śmieje
śmieje się
Pierwio
snek
kwiatek
Róża
żółta
Lewkonia
Róże
w dali
i
góry
żółte róże
i słońce
ja i moja nadzieja
Fenomen Tytusa Czyżewskiego
krew
pepsyna
krew
żołądek
...
serce
krew
telefon mego mózgu
dynamo – mózgu
trzy trzy trzy
raz
dwa trzy
maszyna mojego ciała
funkcjonuj obracaj się
żyj
Julian Przyboś, GMACHY
Poeta
wykrzyknik ulicy
dwurząd bloków, rozłupany powietrze,.
masy wpółzatrzymane, z których budowniczy
uprowadzili ruch, znieruchomiałe piętra.
dachy.
przerwane w skłonie.
mury.
wynikłe ściśle.
góry naładowane trudem człowieczym.
GMACHY.
pomyśleć:
każda cegła spoczywa na wyjętej dłoni.
Hank Ketchman Denis Rozrabiaka
Charles Schultz, Fistaszki
Charles Schultz, Fistaszki
Charles Schultz, Fistaszki
CZYM JEST KOMIKS?
Komiks jest kiepskim
malarstwem i złą literaturą…
(Jerzy Szyłak, Komiks: świat przerysowany)
CZYM JEST KOMIKS?
 Oba tworzywa: słowo i obraz dążą do zamienienia się
miejscami.
 Obraz –opowiada, a słowa stają się znakami
graficznymi.
KOMIKS I HISTORYJKA OBRAZKOWA
 Wykorzystuje ikoniczne walory języka
i narracyjne walory obrazu.
 Pomaga w kształtowaniu sprawności
komunikacyjnych i percepcyjnych.
KOMIKS I HISTORYJKA OBRAZKOWA
 Forma, w której obraz i słowo współpracują
w tworzeniu znaczeń.
 Forma, która wymaga specyficznego procesu lektury.
KOMIKS I HISTORYJKA OBRAZKOWA
 Komiks operuje przestrzenią całej strony,
 Wymaga od odbiorcy umiejętności analizowania
poszczególnych elementów i spajania ich w całość,
 W umyśle odbiorcy powstaje opowieść, to on staje się
współautorem,
 Komiks dostarcza przyjemności w rozpoznawaniu
kształtów, identyfikowaniu bohaterów, rozumieniu
przebiegu zdarzeń.
ODBIÓR KOMIKSU
 Spojrzenie odbiorcy obejmuje całą stronę,
sekwencję obrazów w ramkach,
 Rzut oka na całość daje ogólne pojęcie o przebiegu
zdarzeń,
 Decyzja o kolejności obrazków i kolejności
czytania tekstów w dymkach,
 Rozszyfrowywanie emocji na podstawie min i
gestów.
POETYKA KOMIKSU
 Rola narratora , komentarz ograniczony z reguły do
wykrzykników w rodzaju: Wtem!..., Nagle!...,
Tymczasem!... .
 Dopowiedzenie znajduje się na obrazku.
TYPY NARRATORA
literacki, trzecioosobowy,
odautorski,
pierwszoosobowy,
hybrydowy.
KOMIKSOWE HYBRYDY
 Włączanie do komiksu różnych
gatunków i form: folder turystyczny,
fragment kroniki policyjnej, list, zapis
nutowy, itp.
CZAS I AKCJA W KOMIKSIE
 Kadry i przestrzeń między nimi to
akcja,
 Przestrzenie między kadrami ilustrują
upływ czasu,
 Jeśli interwały są dłuższe autor
informuje o tym odbiorcę,
MONTAŻ KOMIKSU
 Pozorna statyczność,
 ruch zaklęty w bezruchu,
 wielopłaszczyznowa, symultaniczna
narracja.
 Podwójność narratora: mówiący
i pokazujący.
Sposób
dystrybuc
ji –
zeszyty
komikso
we.
Teatr
Technika
montażu,
zbliżenie,
spowolnie
nie akcji.
Telewizyjny serial
Film
Poetyka komiksu:
Mimika,
parateatr
alne
spięcia
dialogowe
.
ŹRÓDŁO KOMIKSU
 Malarstwo narracyjne,
 Tkanina z Bayeux
Początki komiksu:
Początki komiksu:
Winsor Mc Cay
Mały Nemo w krainie snów
Początki komiksu:
J. Siegel, J. Shuster
Hermann Huppen, Wieże Bos Maury
Hugo Pratt, Ballade de la Mer Sale
Poetyka komiksu:
 Komiks to sztuka opowiadania
prostych fabuł.
 Środki wyrazu: kadr, dymki,
onomatopeje podkreślają
dynamizm akcji.
Poetyka komiksu:
 kadr i ramka: rozmieszczenie na
stronie, upływ czasu, kształt ramek,
 dymki: kształt i rola owalu,
 onomatopeje,
 liternictwo, znaki przestankowe,
 kolor.
Komiks jako wprowadzenie w świat
kultury:
Dino Buzzati, Poemat w obrazkach
Dino Buzzati, Poemat w obrazkach
Dino Buzzati, Poemat w obrazkach
Edukacyjne pożytki z komiksu:
nowe techniki odbioru,
doskonalenie technik narracyjnych,
aktywność odbiorcy,
możliwość zetknięcia się z różnymi
konwencjami.
 Komiks jako wprowadzenie do nowego
sposobu opowiadania:
NARRACJI INTERMEDIALNEJ.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards