stop dopalaczom akcja

advertisement
AKCJA-
STOP DOPALACZOM
AKCJA- STOP DOPALACZOM
Szanowni Państwo,
Uzależnienie młodych osób od substancji psychoaktywnych jest realnym
problemem naszego społeczeństwa. Młodzież i rodzice bardzo często
nie są świadomi zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego
jakie realnie istnieją, gdy sięga się po „dopalacze”.
Często sprzedawane jako „produkty kolekcjonerskie”, preparaty ziołowe,
pozostają w świadomości młodzieży jako niegroźna forma rozrywki,
która niestety często kończy się tragicznie dla osób je zażywających.
Redakcja Głosu Dziennika Pomorza przygotowała akcję społeczną,
która ma na celu budowanie świadomości zagrożenia oraz edukacji
rodziców i młodzieży.
Jak zniechęcić młodzież do podejmowania ryzykownych zachowań?
Czym objawia się używanie dopalaczy? Jak postępować w przypadku
informacji o zażyciu takiego środka?
Zapraszamy do wsparcia naszych działań.
AKCJA- STOP DOPALACZOM
Grupa docelowa projektu:
 uczniowie szkół gimnazjalnych klas I-III w ………
 nauczyciele- wychowawcy w szkołach gimnazjalnych
 rodzice i dorośli mieszkańcy z Słupska
Narzędzia komunikowania:
 prasa płatna
słupski tygodnik bezpłatny
portal informacyjny
3
AKCJA- STOP DOPALACZOM
Cel akcji: budowanie świadomości
pozytywnych postaw wśród młodzieży
zagrożeń, budowanie
Założenia: czarno-biały komiks przygotowany pod wymagania
dla młodzieży w wieku klas I-III szkół gimnazjalnych.
„Mocarz” to ilustrowana historia o chłopaku, który sięgnął po
dopalacze; traktuje o tym, co się dzieje z młodym człowiekiem,
który na końcu przygody z dopalaczami mówi bez owijania, że
to „syf”. Dlaczego? Co go spotkało? Wystarczy poświęcić
niespełna dziesięć minut na lekturę, by się tego dowiedzieć.
Diagnozujemy przyczyny uzależnień i pokazujemy ich dramatyczne
skutki w sposób przystępny i zrozumiały dla młodzieży.
Założenia wydawnicze:
• wydawnictwo 16 stronnicowe
• papier: papier Amber Graphic 70 g/m2,
• format: A3 smart / 28,9x35 cm /
• nakład min.: 1 000 egzemplarzy
• dystrybucja: do ustalenia
• termin wydania:
OFERTA WSPÓŁPRACY DLA PARTNERA WYDANIA
Cel wsparcia akcji:
Budowanie wizerunku jako podmiotu reagującego na
potrzeby mieszkańców XXXXX, integrującego się z lokalną
społecznością.
Dotarcie do młodzieży gimnazjów, ich wychowawców oraz
rodziców.
Świadczenia dla PARTNeRA wydania:
1.Komiks:
 logotyp na pierwszej stronie wydania
 ostatnia strona
 logotyp w paginach
2. Głos Słupska:
Logotyp na stronie - cykl edukacyjny, min. 4 emisje w IX
3.gk24.pl:
Logotyp otwierający i zamykający komiks
5
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards