Prezentacja "Dopalacze, czyli nowe narkotyki"

advertisement
Dopalacze” – czyli nowe narkotyki
„
to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna
cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ
nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych
narkotyków.
Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli
syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. „Dopalacze” zawierają
niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je
zażyje. Na ich opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest
przeznaczony do spożycia”, “Produkt kolekcjonerski”.
Dopalacze, podobnie jak narkotyki, mają działanie
psychoaktywne, czyli mają wywoływać w organizmie
określone stany – odurzenia, pobudzenia, euforii,
halucynacje.
Mogą być pochodzenia naturalnego, a są wśród nich
preparaty ziołowe, zawierające głównie związki
halucynogenne, np. te oparte na wyciągach z muchomora
czerwonego lub plamistego, szałwii wieszczej, powoju
hawajskiego, kratoma.
Są dostępne pod postacią suszu lub ekstraktu. Najczęściej
jest tak, że jeden dopalacz zawiera w sobie związki
pochodzące nie z jednej, ale kilku, a nawet kilkunastu
roślin
Dopalacze mogą być także pochodzenia syntetycznego. Mają
działanie podobne do tego, jakie wykazują znane narkotyki.
Np. BZP (N-benzylopiperazyna) i TFMPP (3Triflurometylofenylpiperazyna) działają podobnie jak
amfetamina czy metamfetamina, a JWH-018 (1-pentylindol-3yl) podobnie jak marihuana i haszysz.
Wyjątkowo niebezpieczny jest mefedron, substancja będąca
pochodną efedryny, działająca podobnie do kokainy, która
błyskawicznie wchłania się do organizmu, powodując szybki
wzrost temperatury ciała.
W rezultacie dochodzi do przegrzania tkanek, zwłaszcza mózgu
i serca.
Zatrucie dopalaczami
Wszystkie te dopalacze stanowią zagrożenie życia, a lista
niepożądanych objawów, jakie mogą wywoływać, jest
bardzo długa. Właściwie nie ma narządu, którego nie
mogą uszkodzić. Stopień ich szkodliwości jest
oczywiście zróżnicowany i zależy od wielu czynników:
*rodzaju dopalacza,
* ilości zawartych w nim toksycznych substancji,
*wieku,
*wagi
*stanu zdrowia osoby zażywającej,
*okoliczności, jakie towarzyszą zażywaniu dopalacza.
Często spożywa się je wraz z alkoholem, lekami czy
innymi narkotykami, co znacznie zwiększa ryzyko
poważnych interakcji i zatrucia organizmu.
Do najmniej groźnych objawów zatrucia dopalaczami
należą :
bóle głowy,
bóle w klatce piersiowej,
zaburzenia rytmu serca,
bezsenność,
problemy z koncentracją,
stany lękowe.
Do poważniejszych, stanowiących już zagrożenie życia:
zawał serca,
udar mózgu,
stany agresji, które mogą zakończyć się próbą
samobójstwa lub zabójstwa,
śpiączka,
niewydolność nerek,
niewydolność wątroby.
Dopalacze są szczególnie niebezpieczne dla osób, które
cierpią na schorzenia przewlekłe.
Wśród objawów, które mogą świadczyć o zażyciu
dopalaczy, można wymienić ponadto:
nadmierną potliwość,
oczopląs,
szczękościsk,
nudności,
wymioty,
omamy słuchowe i wzrokowe,
stany lękowe,
nagły wzrost ciśnienia tętniczego,
rozrywający ból głowy,
migotanie przedsionków.
Skutki używania dopalaczy przez dłuższy czas nie są jeszcze do
końca zbadane. Skład dopalaczy wielokrotnie ulegał zmianie,
dlatego nie wiadomo, jakie są następstwa ich stosowania.
Dopalacze mogą powodować m.in..:
nudności,
bóle głowy,
stany lękowe,
bezsenność,
drgawki (BZP, TFMPP),
problemy z oddychaniem,
znużenie (mieszanki ziołowe),
silne bóle głowy,
ataki szału,
urojenia (szałwia wieszcza),
znaczne podwyższenie temperatury ciała,
.
biegunkę,
zawroty głowy,
obfite pocenie się ciała,
śpiączkę (fly agaric)
wymioty
brązowienie skóry (kratom),
pobudzenie,
euforię,
zwiększenie koncentracji,
ogólne uczucie przyjemności,
stany depresyjne,
brak kontroli nad swoim zachowaniem,
Na co zwrócić uwagę???
nagłe zmiany nastroju i aktywności,
okresy wzmożonego ożywienia przeplatane ze zmęczeniem
I ospałością
nadmierny apetyt lub brak apetytu
spadek zainteresowań ulubionymi zajęciami
pogorszenie się ocen, wagary, konflikty z nauczycielami
izolowanie się od innych domowników, zamykanie się w pokoju,
niechęć do rozmów
częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy
powietrza
wypowiedzi zawierające pozytywny stosunek do narkotyków
bunt, łamanie ustalonych zasad, napady złości, agresja
nagła zmiana grona przyjaciół na innych, zwłaszcza na starszych od
siebie
niewytłumaczone spóźnienia, późne powroty lub też noce poza
domem
kłamstwa, wynoszenie wartościowych przedmiotów z domu
tajemnicze, krótkie rozmowy telefoniczne,
nagłe wyjścia
nowy styl ubierania, spadek ciężaru ciała,
częste przeziębienia, przewlekły katar, krwawienie z nosa,
bóle różnych części ciała,
zaburzenia pamięci oraz toku myślenia
przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice
bełkotliwa, niewyraźna mowa
słodkawa woń oddechu, włosów, ubrania, zapach alkoholu, nikotyny,
chemikaliów
brak zainteresowania swoim wyglądem i nie przestrzeganie zasad
higieny.
Inne nazwy dopalaczy:
kadzidełka
sole kąpielowe
chemikalia do badań
do badań botanicznych
nawóz roślinny
pożywka dla roślin
Bibliografia:
http://www.poradnikzdrowie.pl
http://politykaspoleczna.com/dopalacze-oczy-szeroko-otwarte/
Http://dopalaczeinfo.pl
Czym są dopalacze?- prezentacja dr n. hum.Katarzyna Anna
Kuśmierek
Download