MŁODA POLSKA 1. Główne nurty filozoficzne przełomu XIX i XX

advertisement
MŁODA POLSKA
1. Główne nurty filozoficzne przełomu XIX i XX wieku.
2. Topografia Młodej Polski.
3. Czasopisma literacko-artystyczne Młodej Polski.
4. Krytyka literacka Młodej Polski.
5. Manifesty poetyckie Młodej Polski.
6. Symbolizm francuski. Teoria i realizacje.
7. Francuscy poètes maudits.
8. Pojęcie „teatru statycznego” Maeterlincka (dramat symboliczny Maeterlincka).
9. Zagadnienie korespondencji sztuk na tle założeń symbolizmu francuskiego.
10. Młodopolski symbolizm poetycki.
11. Symbol a alegoria.
12. Istotne motywy poezji młodopolskiej, geneza i przykłady.
13. Młodopolskie „-izmy” – główne terminy oraz przykłady ich realizacji.
14. Ulubione gatunki poezji i prozy młodopolskiej.
15. Młodopolski artysta – postawy.
16. Młodopolska powieść eksperymentalna.
17. Różne oblicza młodopolskiej kobiety (literatura, sztuka).
18. Motywy tatrzańskie w poezji i w sztuce okresu Młodej Polski.
19. Styl zakopiański.
20. Młodopolscy poeci gór.
21. Młodopolski satanizm.
21. Poetycka twórczość kobieca końca XIX wieku.
22. Elementy naturalizmu w polskiej powieści przełomu XIX i XX wieku.
23. Budowa dramatu młodopolskiego.
24. Dekadentyzm i dekadenci epoki.
25. „Poetae minores” Młodej Polski. Ich osiągnięcia i wkład w rozwój literatury polskiej.
26. Różne widzenie chłopa i kultury ludowej w literaturze przełomu XIX i XX wieku.
27. Rola Krakowa jako stolicy kulturalnej Polski na przełomie wieków XIX i XX.
28. Pierwiosnki ekspresjonizmu w poezji młodopolskiej.
29. Znaczenie sztuki w okresie Młodej Polski.
30. Przemiany formalne w teatrze młodopolskim.
31. Eksperymenty formalne prozy Młodej Polski – wybrane przykłady.
32. Ulubione krajobrazy poezji młodopolskiej.
33. Motywy akwatyczne w poezji młodopolskiej.
34. Realizacje poetyki impresjonistycznej w poezji młodopolskiej
35. Teatr krakowski w dobie Młodej Polski.
36. Pojęcie „korespondencji sztuk” i jego poetyckie realizacje.
37. Wielka Reforma Teatralna w Europie w II połowie XIX wieku.
38. Największe indywidualności artystyczne przełomu wieków XIX i XX.
39. Konstrukcje formalne i semantyczne dramatów Stanisława Wyspiańskiego.
40. Fenomen Stanisława Wyspiańskiego – artysty renesansowego.
41. Poetyka wierszy Tadeusza Micińskiego.
42. Poetycka twórczość Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
43. Ewolucja poetyki Jana Kasprowicza.
44. „Żeromszczyzna” – cechy stylu dojrzałego pisarstwa Stefana Żeromskiego
45. Naturalizm powieści Władysława Stanisława Reymonta.
46. Świat przedstawiony i poetyka powieści Stanisława Przybyszewskiego.
47. Confiteor Stanisława Przybyszewskiego jako manifest artystyczny.
48. Fascynacje estetyczne dekadenta na przykładzie kreacji diuka Jana w Na wspak Huysmansa.
49. Naturalizm sonetów Jana Kasprowicza Z chałupy.
50. Znaczenie Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza w dyskusji nad dekadentyzmem.
51. Poetyka Chłopów Reymonta.
52. Nowatorstwo Pałuby Karola Irzykowskiego.
53. Impresjonistyczna kompozycja powieści Wacława Berenta Próchno.
54. Struktura formalna Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego
Download