Psychologia życia

advertisement
Program sekcji
Nazwa:
Psychologia życia
Opis:
Zapoznanie słuchaczy z uwarunkowaniami psychologicznych
mechanizmów funkcjonowania i reagowania jednostki oraz
dokonywania wyborów życiowych w świetle Obrazu Samego Siebie.
Celem zajęć jest również przybliżenie głębszego rozumienia postaw,
decyzji, wyborów i zachowań własnych i innych osób w bliskim
otoczeniu.
Jak zachęciłbyś
uczestników do wzięcia
udziału?
Co się będzie działo?
Czego uczestnicy się
nauczą?
Czas trwania kursu: Np.: 10 razy 90 minut
Dni:
Np.: czwartki, godz. 16:00
Koszt:
140 zł
możliwość płatności w 3 ratach po 50 zł:
1 rata: 31.10.2016 – 50 zł
2 rata: 30.11.2016 – 50 zł
3 rata: 31.12.2016 – 40 zł
Liczba
uczestników:
Download