Wirusowe Zapalenie Wątroby

advertisement
Wirusowe zapalenie wątroby
Sytuacja epidemiologiczna
Jolanta Piaskowska
konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii
Lipiec 2015
WZW A
GRUPY RYZYKA:
• podróżujący do krajów o wysokiej lub średniej
endemiczności zakażeń HAV,
• mężczyźni, którzy uprawiają seks z mężczyznami,
• przyjmujący narkotyki.
Występowanie:
• globalnie szacuje się 1,4 miliona przypadków WZW A
rocznie,
• endemicznie na całym świecie, szczególnie na
obszarach o złym stanie sanitarnym,
• rozróżnia się tereny o bardzo wysokiej, pośredniej,
niskiej i bardzo niskiej endemiczności,
• do 1978 roku Polska była krajem endemiczności
wysokiej (ok. 50 tys. zachorowań rocznie),
• stopniowo następowała poprawa sytuacji
epidemiologicznej i obecnie (po 1997 roku) Polska
należała do krajów o niskiej endemiczności, aktualnie
endemiczność jest na bardzo niskim poziomie,
• zawleczenie wzw A do Polski może skutkować
wybuchem epidemii.
TABELA 1 – Liczba przypadków WZW typu A w latach 2010 - 2014 dla woj. łódzkiego
i Polski
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(I półrocze)
woj. łódzkie
3
0
2
4
7
2
Polska
155
65
71
48
76
17
wg. CDC
WZW B
GRUPY RYZYKA:
• noworodki urodzone przez matki zakażone HBV,
• partnerzy seksualni osób zakażonych,
• aktywne seksualnie osoby, które nie są
w długoterminowej relacji wzajemnie
monogamicznej,
• mężczyźni, którzy uprawiają seks z mężczyznami,
• iniekcyjni użytkownicy substancji psychoaktywnych (IDU)
• domownicy osób z przewlekłym zakażeniem HBV,
• pacjenci dializowani,
• pracownicy ochrony zdrowia i inni narażeni na kontakt
z krwią i płynami ustrojowymi,
• mieszkańcy i pracownicy placówek dla osób
upośledzonych, • podróżujący do krajów o średniej lub wysokiej częstości
występowania zakażenia HBV.
Występowanie
• ponad 240 milionów ludzi jest długotrwałymi nosicielami
HBV, około 600 000 osób umiera co roku z powodu
ostrych lub przewlekłych skutków zapalenia wątroby
typu B,
• zachorowania występują na całym świecie,
• nosicielstwo HBV wśród zdrowych osób na świecie waha
się od 1% do nawet 20% (kraje tropikalne), w Polsce
wynosi około 1%,
• zachorowania w Polsce mają charakter endemiczny,
epidemii nie notowano, sytuacja ze złej w latach
wcześniejszych obecnie uległa poprawie.
NIZP-PZH
Prof. W. Magdzik
Małgorzata Stępień NIZP-PZH
Małgorzata Stępień NIZP-PZH
TABELA 2 – Liczba przypadków WZW typu B ogółem w latach 2010 - 2014
dla woj. łódzkiego i Polski
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(I półrocze)
woj. łódzkie
185
197
224
148
153
124
Polska
1633
1583
1583
1540
2769
1713
TABELA 3 – Liczba przypadków ostrego WZW typu B w latach 2010 - 2014
dla woj. łódzkiego i Polski
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(I półrocze)
woj. łódzkie
11
12
6
7
7
0
Polska
128
104
78
81
68
28
TABELA 4 – Liczba przypadków przewlekłego WZW typu B w latach 2010 - 2014
dla woj. łódzkiego i Polski
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(I półrocze)
woj. łódzkie
174
185
281
141
146
124
Polska
1505
1479
1505
1459
2701
1685
wg. CDC
WZW C
GRUPY RYZYKA: • IDU,
• pacjenci poddawani zabiegom inwazyjnym, w tym
chorzy dializowani,
• pracownicy ochrony zdrowia i inni narażeni na kontakt
z krwią i płynami ustrojowymi,
• osoby z zakażeniem HIV,
• dzieci matek zakażonych HCV.
Występowanie
• co roku 3-4 mln osób zakaża się wirusem zapalenia
wątroby typu C,
• około 150 milionów ludzi jest przewlekle zakażonych
i zagrożonych rozwojem marskości wątroby i / lub
rakiem wątroby,
• ponad 350 000 osób umiera z powodu wirusowego
zapalenia wątroby typu C chorób wątroby związanych
z roku na rok,
• wirusowe zapalenie wątroby typu C występuje na całym
świecie (w niektórych krajach do 5% populacji).
wg. WHO
NIZP-PZH
Polska Grupa Ekspertów HCV
Zakażenia WZW C w USA według źródła
2012 r.
wg. CDC
TABELA 5 – Liczba przypadków WZW typu C ogółem w latach 2010 - 2014
dla woj. łódzkiego i Polski
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(I półrocze)
woj. łódzkie
187
197
286
243
369
174
Polska
2169
2189
2265
2641
3553
1944
TABELA 6 – Liczba przypadków WZW B + C w latach 2010 - 2014 dla
woj. łódzkiego i Polski
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(I półrocze)
woj. łódzkie
5
4
7
3
3
1
Polska
38
30
33
35
36
10
ŹRÓDŁA:
•
•
•
•
•
•
•
Magdzik W. Naruszewicz-Lesiuk D. Zieliński A. Choroby zakaźne
i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka alfa - medica press 2007
Bogdan Wojtyniak Paweł Goryński i Bożena Moskalewicz SYTUACJA
ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Warszawa 2012
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Zakład Epidemiologii Główny Inspektorat Sanitarny Departament
Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi
CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2012 R.
M. Popović - Sytuacja epidemiologiczna wirusowych zapaleń wątroby
w Polsce i województwie łódzkim w latach 1970 - 2003
J. Maciaszek- Podstawka Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce
i województwie łódzkim w latach 1997 - 2003
Małgorzata Stępień Zmiany w nadzorze nad WZW B i C –NIZP-PZH
Magdalena Rosińska, Mirosław P. Czarkowski Zakład Epidemiologii
Państwowego Zakładu Higieny Pojęcie czułości w systemie
nadzoru epidemiologicznego i jej praktyczne implikacje
•
Centers for Disease Control and Prevention
•
World Health Organization
Dziękuję za uwagę
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards