zakazy-gielda-z-forum-do

advertisement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Definicja AIDS.
Zapobieganie AIDS.
Profilaktyka AIDS.
AIDS - definicja i klasyfikacja.
AIDS - drogi przenoszenia.
Infekcje oportunistyczne w AIDS.
Grupy ryzyka w HIV.
Drogi zakażenia HIV.
Przebieg zakażenia HIV.
Leczenie antyretrowirusowe i brak leczenia u
doroslych
11. Profilaktyka i leczenie zakażeń
oportunistycznych.
12. Co to jest choroba wskaźnikowa, wymienić.
13. Objawy przewlekłego zapalenia wątroby.
14. Próby czynnościowe w ostrych, przewlekłych
chorobach wątroby.
15. Zaproponuj diagnostykę, postępowanie i
leczenie w przewlekającym się
16. ponad 6 miesięcy zapaleniu wątroby.
17. Objawy kliniczne i biochemiczne WZW.
Immunosupresyjne postępowanie w WZW.
18. Przewlekłe zapalenie wątroby - objawy kliniczne
i laboratoryjne.
19. Marskość wątroby - objawy kliniczne.
20. Stosowanie sterydów w WZW.
21. Bezżółtaczkowe zapalenie wątroby - objawy
kliniczne, badania hematologiczne.
22. Postępowanie kliniczne i dietetyczne w WZW.
23. Różnicowanie WZW z żółtaczką mechaniczną i
hemolityczną.
24. Parametry kliniczne i biochemiczne w
rozpoznaniu śpiączki.
25. Objawy we wczesnej śpiączce.
26. Patogeneza śpiączki wątrobowej w WZW.
27. Zaburzenia wodno-elektrolitowe w chorobach
wątroby.
28. Nowe metody chemioterapii w śpiączce
wątrobowej.
29. Objawy zagrożenia śpiączką.
30. Różnicowanie śpiączek u ciężarnych.
31. Budowa wirusa HBV, HIV.
32. Szczepionki przeciw HAV, HBV, HCV : skład,
rodzaj szczepionki,
33. nazwa handlowa, schemat szczepienia,
skuteczność, droga podania, obj. niepożądane.
34. Następstwa WZW.
35. Profilaktyka WZW A, B, C.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Postępowanie w ostrym WZW.
Charakterystyka procesów i okresów WZW.
WZW C - klinika, diagnostyka, leczenie.
Ostre WZW B - objawy kliniczne i laboratoryjne.
Diagnostyka zakażeń HCV.
Przewlekle WZW typu C
Kliniczne postaci WZW B.
Rozpoznanie ostrej nwd wątroby.
Leczenie ostrej nwd wątroby.
Zapalenie opon - patogeneza, klinika.
Technika badania objawów oponowych
Leczenie RZOM.
Pneumokokowe zap opon mózgowordzeniowych
Leczenie RZOM w zależności od wieku.
Różnice w leczeniu RZOM i LZOM.
Podać leczenie bakteryjnych ZOM w różnych
grupach wiekowych z obrzękiem mózgu.
Schemat leczenia RZOM i LZOM razem z
obrzękiem.
ZOMR i M.
Polskie antybiotyki w leczeniu RZOM.
Powikłania ZOM na podstawie badania płynu
mózgowo-rdzeniowego.
Leczenie ropnego zapalenia mózgu.
Meningitis parotidea - diagnostyka, leczenie,
powikłania.
58. Mononukleoza zakaźna.
59. Mononukleoza zakaźna - patogeneza i leczenie.
60. angina paciorkowcowa a mononukleoza zakazna
różnice
61. Różnicowanie anginy paciorkowcowej i
mononukleozy.
62. Zespół mononukleozowy.
63. Zespoły mononukleozowe – opisać
64. Tężec - profilaktyka i obraz kliniczny.
65. Różnicowanie tężca.
66. Leczenie tężca.
67. Zatrucie jadem kiełbasianym.
68. Leczenie zatrucia jadem kiełbasianym.
69. Objawy zatrucia jadem kiełbasianym i
postępowanie w razie podejrzenia.
70. Leczenie zatrucia jadem kiełbasianym, obraz
kliniczny, badania.
71. Rozpoznanie i różnicowanie ostrych zatruć
pokarmowych.
72. Zatrucia wywoływane przez Schigella.
73. Zakażenia przewodu pokarmowego wywołane
przez Salmonellę.
74. Salmonellozy.
75. Objawy kliniczne w trzecim okresie duru.
76. Diagnostyka duru brzusznego.
77. Dur brzuszny plamisty.
78. Diagnostyka i postępowanie w krwotokach i
perforacji jelita w durze brzusznym.
79. Dur brzuszny.
80. Dury rzekome.
81. Podobieństwa i różnice między czerwonką
bakteryjną a pełzakową.
82. Posocznica gronkowcowa - klinika i
postępowanie.
83. Posocznica meningokokowa.
84. Wstrząs septyczny.
85. Leczenie wstrząsu anafilaktycznego.
86. Postępowanie we wstrząsie septycznym.
87. DIC.
88. Mechanizm powstawania wstrząsu po podaniu
surowicy.
89. Choroby podlegające obowiązkowi hospitalizacji
i ich główna lokalizacja narządowa.
90. Choroby podlegające hospitalizacji.
91. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce.
92. Odra.
93. Odra - objawy, postępowanie, leczenie.
94. Uodpornienie czynne, bierne w odrze.
95. Mechanizm powstawania wysypki w odrze,
ospie.
96. Objawy i przebieg ospy wietrznej.
97. Różnicowanie ospy wietrznej i półpaśca.
98. Różnicowanie wysypki w odrze, różyczce,
płonicy.
99. Płonica.
100. Powikłania płonicy wczesne i późne.
101. Postacie hipertoksyczne w płonicy.
102. Świnka - leczenie, objawy
103. Świnka - wszystko, powikłania.
104. Powikłania świnki.
105. Powikłania w różyczce.
106. Zmiany we krwi w różyczce, cytomegalii.
107. Krztusiec.
108. Zakażenia paciorkowcowe (płonica, róża,
angina, liszajec).
109. Objawy kliniczne w pneumokokowym
zapaleniu płuc.
110. Skutki działania kompleksu antygen-pciało w
chorobach wirusowych i zakaźnych.
111. Leki przeciwwirusowe - charakterystyka ( jakie
znasz, nazwy, preparaty, dzialanie, wszystko.
112. Zmiany w gardle w płonicy i innych
jednostkach chorobowych.
113. Immunologiczne podłoże chorób
wysypkowych.
114. Immunoglobuliny ludzkie.
115. Cefalosporyny.
116. Leki przeciwwirusowe, dawki.
117. Zastosowanie sterydów w chorobach
zakaźnych.
118. Antybiotyki działające na bakterie G(-).
119. Szczepionki.
120. Różnicowanie gorączki w chorobach
zakaźnych.
121. Choroba Weila.
122. Gorączka Q.
123. Ospa.
124. Cholera.
125. Malaria.
126. Malaria - profilaktyka, strefy, leczenie.
127. Profilaktyka nieswoista oraz
chemioprofilaktyka malarii.
128. Różnicowanie gorączek krwotocznych.
129. Gorączki krwotoczne.
130. Dżuma.
131. Enterowirusy Coxackie A i B.
132. Choroby egzotyczne zawleczone do Polski.
133. Zespoły chorobowe wywołane wirusem ECHO.
134. Wirusy Herpes.
135. Błonica.
136. Choroba posurowicza.
137. Choroba papuzia.
138. Leptospirozy.
139. Leczenie brucelozy ostrej i przewlekłej.
140. Prątkująca gruźlica.
141. Tularemia.
142. Nagminne porażenie dziecięce.
143. Diagnostyka i leczenie chorób wywołanych
przez pierwotniaki w Polsce.
144. Choroby wywoływane przez pierwotniaki w
Polsce.
145. Schemat leczenia robaczyc i zakażeń
pierwotniakowych.
146. Włośnica.
147. Włosień spiralny.
148. Różnice i podobieństwa kliniczne w morfologii
krwi - włosień i toksokaroza.
149. Toxokaroza.
150. Kretkownica kleszczowa.
151. Toxoplazmoza - objawy, przebieg, leczenie.
152. Toxoplazma - leczenie, profilaktyka.
153. Toxoplazmoza - drogi zakażenia, w ciąży,
leczenie.
154. Zakażenia przenoszone drogą krwi.
155. Grypa ludzka a ptasia grypa
156. Wścieklizna.
157. Profilaktyka wścieklizny.
Download