Wybór metody określania wielkości partii produkcji

advertisement
AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
LOGISTYKA PRODUKCJI
dr inż. Andrzej KIJ
AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
TEMAT ĆWICZENIA:
Wybór metody określania wielkości partii
produkcji
METODY:
• minimalnych kosztów produkcji
• opartej na dopuszczalnym stosunku czasu
przygotowawczo zakończeniowego do
czasu jednostkowego
• opartej na kryterium organizacyjnym
2
AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
Metoda minimalnych kosztów produkcji
K – Koszty sumaryczne
Koszty na jednostkę wyrobu
Kmin
Kz – z tytułu zamrożenia
środków obrotowych
K tpz – z tytułu czasu
przygotow. zakończen.
Kp
n
Narzut stały Ns
Koszty robocizny r
Koszty materiału m
no
K  m  r  Ns 
Kp
n
Kz
3
AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
K s  m  r  Ns
ponieważ
Ostatecznie
K  Ks 
Kp
n
Kz
Koszty zamrożenia
Kp
p
K z  (K s 
)t s
n
100
F
Takt produkcji  
I
4
AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
Składniki czasu zajęcia detalu w trakcie wykonania
Kolejny egz.
Wyrobu w partii
Przed obróbką
W obróbce
Po obróbce
Razem przed i
po obróbce
Czas zajęcia
detalu łącznie z
obróbką
1
0
t
0
0
t
2
T
t
τ-t
τ
τ+t
3
2t
t
2τ
2τ + t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
n
(n - 1)t
T
(n - 1)(τ - t)
(n - 1)τ
(n - 1)τ + t
0  (n  1) (n  1)
ts 

2
2
K z  (K s 
Kp
n
(n  1) pF
)
200 I
5
AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
K  (K s 
Kp
n
(n  1) pF
)  (Ks 
)
n
200 I
no 
no 
Kp
Kp
Ks
200 I
(
 1)
pF
K p 200 I
K s pF
6
AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
Metody opartej na dopuszczalnym stosunku czasu
przygotowawczo zakończeniowego do czasu jednostkowego
nt j q  t pz
n
t pz
qt j
Metody opartej na kryterium organizacyjnym
I
n  X p  zg X p
F
7
AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ
PYTANIA ?????
8
Download