Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera wraz z

advertisement
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce
mają zaszczyt zaprosić do udziału w projekcie
AKADEMIA SŁUŻBY PUBLICZNEJ
Przez służbę publiczną do społeczeństwa obywatelskiego
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
Akademia Służby Publicznej to inicjatywa mająca na celu rozpropagowanie idei służby publicznej
i społeczeństwa obywatelskiego oraz wartości z nimi związanych pośród ludzi, którzy poprzez swoje
praktyczne zaangażowanie przyczyniają się do rozwoju państwa i społeczeństwa polskiego. To program
przygotowujący studentów, młodych absolwentów oraz wszystkich obecnych w szeroko pojętym sektorze
publicznym do działalności o wysokim standardzie merytorycznym i etycznym na rzecz społeczeństwa
obywatelskiego w ramach służby publicznej.
Program gwarantuje zdobycie wiedzy i doświadczenia, którego nie oferuje żaden z kierunków
studiów dostępnych na uczelniach wyższych. Uczestnicy Akademii Służby Publicznej wezmą aktywny udział
w spotkaniach z osobami piastującymi wysokie stanowiska w najważniejszych instytucjach państwowych
i międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, a także z autorytetami w dziedzinie służby publicznej,
kultury, samorządności i polityki. W trakcie certyfikowanych warsztatów bezpośrednio od ekspertów
zaczerpną wiedzę dotyczącą praktycznych umiejętności, niezbędnych w pracy w sektorze publicznym.
Wśród zaproszonych gości są m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Michał Kulesza, prof. Paweł Śpiewak, prof.
Jadwiga Staniszkis, prof. Jerzy Hausner, zaś pośród partnerów projektu znajdują się tak znamienite
instytucje jak Instytut Sobieskiego, Amnesty International, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Instytutu
Studiów Strategicznych i wiele innych.
Udział w Akademii Służby Publicznej jest szansą na uzyskanie dyplomu oraz cennego certyfikatu,
potwierdzającego nabycie praktycznych umiejętności, do wykorzystania w działalności na rzecz
społeczeństwa i państwa.
Szczegóły programu Akademii Służby Publicznej, jego dokładne cele oraz misja, a także informacje
dotyczące rekrutacji do programu zamieszczone są na stronie internetowej Akademii, pod adresem
akademia.wse.krakow.pl, do odwiedzenia której zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Udział w programie jest wyjątkową szansą na nawiązanie trwałych kontaktów, umożliwiających
rozwój zawodowy i karierę, a także podwyższenie własnego standardu działalności na rzecz społeczeństwa
i państwa.
Akademia Służby Publicznej
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Koło Naukowe Stosowanych Nauk Społecznych
ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków
[email protected]
koordynatorzy projektu – Aleksandra Turczyn tel. 696438594 i Filip Piotr Skóra tel. 602574908
Download