Komentarz surowcowy

advertisement
Komentarz surowcowy
czwartek, 13 grudnia 2012 r.
Burzliwe spotkanie OPEC
W centrum uwagi:
Dorota Sierakowska
Analityk
tel: (022)504-33-22
e-mail: [email protected]
•
•
•
Limit produkcji ropy w OPEC niezmieniony
Dynamiczny wzrost produkcji ropy w Iraku
Ograniczony potencjał wzrostowy cen ropy
Wczorajszy spadek wartości dolara miał pozytywne przełożenie na ceny towarów. W środę US Dollar
Index zszedł poniżej poziomu 80 pkt., natomiast surowcowy indeks CRB zwyżkował o 0,46% do
poziomu 295,19 pkt. Największe wzrosty odnotowały ceny niektórych soft commodities (kakao, sok
pomarańczowy). Na wyraźnym plusie znalazły się także notowania surowców energetycznych oraz
srebra.
Limit produkcji ropy w OPEC niezmieniony
Wczoraj tematem dnia na rynkach towarowych było spotkanie przedstawicieli OPEC w Wiedniu.
Zgodnie z oczekiwaniami, państwa członkowskie kartelu zgodnie uznały, że pozostawią limit produkcji
ropy naftowej w OPEC na niezmienionym poziomie, czyli 30 mln baryłek dziennie. Decyzja ta była
jednak formalnością, tym bardziej, że limit produkcji nie jest przestrzegany już od wielu miesięcy.
W listopadzie produkcja ropy naftowej w krajach OPEC wynosiła średnio 30,8 mln baryłek dziennie.
Jest to zniżka w porównaniu z miesiącami letnimi, kiedy to produkcja ta zbliżyła się do 32 mln baryłek
dziennie. Za spadek wydobycia ropy naftowej w OPEC w drugiej połowie tego roku odpowiadała
przede wszystkim Arabia Saudyjska, która zmniejszyła wydobycie z ponad 10 mln baryłek dziennie w I
połowie tego roku do 9,5 mln baryłek dziennie w listopadzie.
Czy można liczyć na to, że w kraje OPEC będą dążyć do sprowadzenia produkcji jeszcze niżej, by nie
przekraczała ona limitów? Może to być kluczowe dla kształtowania się cen ropy, bowiem popyt na
ropę z krajów OPEC w przyszłym roku jest szacowany na 29,25 mln baryłek dziennie. Nadwyżka
podaży wiąże się z presją na spadek cen ropy, co dla państw kartelu jest niekorzystne.
I tu właśnie pojawił się problem, bowiem żaden kraj OPEC nie chce zmniejszać produkcji ropy
naftowej. Na spotkaniu w Wiedniu szczególnie burzliwa dyskusja rozgorzała na linii Irak-Arabia
Saudyjska.
1|Strona
Dynamiczny wzrost produkcji ropy w Iraku
Irak, który niedawno wyprzedził Iran pod względem wielkości produkcji ropy naftowej, jest obecnie
drugim po Arabii Saudyjskiej największym producentem ropy spośród krajów OPEC. Arabia Saudyjska
naciska, aby to właśnie Irak obniżył produkcję tego surowca, jeśli ceny ropy na światowym rynku
zaczną spadać.
Jednak Irak ani myśli o takim rozwiązaniu. Po dwóch dekadach wojen i zamieszek wewnętrznych,
które wywierały negatywny wpływ na iracki przemysł naftowy, kraj ten ma ogromną potrzebę
rozwoju sektora wydobywczego i uzyskiwania jak największych przychodów z produkcji ropy
naftowej. Przedstawiciele Iraku jasno określili, że nie mają zamiaru tłumić rozwoju tej branży na
krótko po tym, jak zaczęła ona ożywać, a o ewentualnych ograniczeniach wydobycia pomyślą nie
wcześniej niż w 2014 r.
Produkcja ropy w Iraku odżyła na początku 2010 r., kiedy to władze tego kraju zawarły kontrakty z
wieloma koncernami naftowymi (m.in. BP, Eni, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell). Od tamtej pory
dzienna produkcja ropy naftowej w Iraku zwiększyła się o milion baryłek i obecnie wynosi średnio 3,4
mln baryłek. W przyszłym roku średnie dzienne wydobycie może sięgnąć 3,7 mln baryłek – to
niewiele mniej niż rekord tego kraju z 1979 r. (3,8 mln baryłek dziennie).
Ograniczony potencjał wzrostowy cen ropy
Niechęć krajów OPEC do ograniczenia produkcji ropy naftowej skutkuje presją na spadek cen tego
surowca na światowym rynku. Chociaż wczoraj notowania ropy naftowej wzrosły o ponad 1%, to ich
wzrostowy potencjał jest ograniczony właśnie ze względu na wątły światowy popyt na ropę oraz dużą
podaż tego surowca.
Wykres 1. Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne.
2|Strona
Dzisiaj cena ropy WTI oscyluje w rejonie 86,60-87,20 USD za baryłkę. Najbliższym oporem jest rejon
88 USD za baryłkę, jednak istotną barierą dla byków są dopiero okolice 89,80-90,00 USD za baryłkę.
Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że notowaniom ropy naftowej uda się przebić tę barierę w
najbliższych dniach. Dużo bardziej realnym scenariuszem jest kontynuacja konsolidacji w rejonie 8590 USD za baryłkę.
---Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z
siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia
29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według
stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM
BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania
lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy
raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób
zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania
analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów
finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
3|Strona
Download