Temat Katechezy: Bierzmowanie dopełnieniem chrztu.

advertisement
Ty dasz mi pokój serca,
Panie mój,
Bo Tyś zbawieniem mym.
Tak, w Tobie znajdzie pokój
dusza moja
I uciszy się.
Życie każdego człowieka jest drogą.
Wiara mówi nam o celu tej drogijest nim kochający Bóg.
Ta droga ma swój początek…
Gdy zaczynamy dojrzewać i brać odpowiedzialność
za swoje życie, Bóg proponuje nam konkretną pomoc…
Chce dać nam doświadczenie Swojej miłości i łaski
w sakramencie...
Jakim?
Temat Katechezy:
Bierzmowanie
dopełnieniem chrztu.
W 2002 roku Brazylia
kolejny raz w historii sięgnęła
po mistrzostwo świata w futbolu…
Dla piłkarzy tej drużyny była
to okazja do dania świadectwa –
nie wstydzili się swojej wiary
i dziękowali Bogu wobec całego
świata.
Chcieli też, aby jak
najwięcej osób zainteresowało
się Jezusem i uwierzyło w Niego.
Ci ludzie świetnie wiedzieli,
jak wielkim skarbem jest przyjaźń
z Bogiem.
Każdy z nas
może mieć taką wiarę i odwagę
do dawania świadectwa o miłości Boga,
jaką mieli brazylijscy piłkarze.
Podobnie jak oni, wielu artystów, naukowców,
biznesmenów, a także zwyczajnych ludzi
żyje na co dzień wiarą
i mówi o niej innym.
Moc potrzebna do tego,
by stać się świadkiem Boga
może przyjść do naszych serc
właśnie przez bierzmowanie.
Jeśli ktoś naprawdę spotkał Jezusa,
jeśli doświadczył w swoim sercu
wielkiej miłości Boga Ojca,
jeśli jego duszę
przepełnia radość Ducha Świętegoto po prostu nie ma takiej
możliwości, żeby nie dzielił się
tym z innymi!
Abyśmy mogli w pełni zrozumieć wielkość i spaniałość
Bożego daru, jakim jest bierzmowanie,
zapraszam do pracy w grupach:
• Grupa I: Jakie są skutki bierzmowania?
(Mk1, 10; J 1, 32; Iz 61, 1; Łk 4, 18.)
• Grupa II: Co daje Duch Święty tym, którzy Go przyjmą?
(J 14, 16- 17; J 14, 26; J 16, 13.)
• Grupa III: Co daje przyjęcie bierzmowania?
( Dz 2, 4; Łk 24, 49; Dz 1, 8.)
• Grupa IV: Jaki jest związek chrztu i bierzmowania?
( Dz 8, 14- 17; Dz 19, 4- 6.)
PRACA DOMOWA
(jeden punkt do wyboru)
• Opisz w kilku zdaniach cechy żyjącej obecnie postaci,
którą uważasz za świadka Chrystusa.
• Napisz list do księdza biskupa z prośbą o przyjęcie sakramentu
bierzmowania oraz uzasadnieniem tej prośby.
• Znajdź w Piśmie Świętym oraz przepisz do zeszytu następujący
fragment: Ga 5, 22- 23. Napisz w dwóch zdaniach, jak ten tekst
wiąże się z sakramentem bierzmowania.
• Korzystając z KKK oraz własnej wiedzy religijnej wyjaśnij
jednym zdaniem znaczenie każdego z czterech wybranych
symboli Ducha Świętego.
Konspekt ten powstał na zaliczenie
zajęć katechetyki IV roku
kursu teologii A na KUL-u, pod kierunkiem
ks. dr Ryszarda Podpory. Zgadzam się na jego
przetwarzanie oraz wykorzystywanie w celach
katechetycznych.
Piotr Niewiadomski, Lublin 13 VI 2009
Download