pobierz - pawel.szczecin.pl

advertisement
Zadanie 1
Napisz funkcję ILORAZ wyznaczającą iloraz dwóch zadanych liczb całkowitych.
Działanie funkcji sprawdź pisząc odpowiedni program.
Zadanie 2
Napisz funkcję, która sortuje zadaną tablicę liczb całkowitych rosnąco. Tablica
ma się składać z 6 wartości. Typ sortowania dowolny.
Zadanie 3
Napisz funkcję, która ma trzy parametry formalne a, b, c będące liczbami
całkowitymi. Wartością funkcji jest 1, jeśli zadane liczby są liczbami
pitagorejskimi oraz 0 w przeciwnym wypadku. Liczby pitagorejskie spełniają
warunek: a*a+b*b=c*c.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards