Elementy do przećwiczenia po pierwszych zajęciach:

advertisement
Zadania do przećwiczenia do kolokwium:
1. Napisz program obliczający pole powierzchni kilku figur geometrycznych
płaskich.(użyj instrukcji switch).
- użytkownik podaje z klawiatury zmienne odpowiednio dla liczenia pola powierzchni
koła trójkąta, trapezu. Program oblicza pole a następnie wyrzuca na ekran informacje ile
to pole wynosi.
2. Napisz program wczytujący kilka liczb z klawiatury a następnie obliczający
i wyświetlający na ekranie ich sumę, iloczyn, itp.
- Program pyta użytkownika ile liczb poda,
- następnie liczby te są podawane
- program oblicza średnią, iloczyn, i sumę,
- Na ekranie wyświetlana jest informacja jaka jest suma iloczyn oraz średnia z
podanych liczb.
3. Napisz program wprowadzający trzy liczby z klawiatury a następnie
wyświetlający na ekranie:
- największą z tych liczb
- medianę
-sekwencję tych trzech liczb uporządkowaną rosnąco lub malejąco
- informację czy przynajmniej dwie z tych liczb mają identyczną wartość.
Uwzględnij przypadki gdy wszystkie liczby są różne oraz że mogą wystąpić
powtórzenia.
4. Program
wczytujący
z
klawiatury
długości
trzech
odcinków
i sprawdzający czy da się z nich zbudować trójkąt. Długości odcinków to zmienne
typu double. Na ekranie ma się pojawić informacja „tak” – jeżeli da się stworzyć
trójkąt lub „nie” – jeżeli z podanych długości nie da się utworzyć trójkąta.
5. Napisz program wyświetlający na ekranie kolejne 100 liczb parzystych.
6. Napisz program wyznaczający iteracyjnie (numerycznie) sumę szeregu:
1/x + 1/x 2 + 1/x3 + 1/x4 + . . . + 1/xn
7. Napisz pętlę wczytującą kolejne liczby z klawiatury i kończącą się gdy:
- suma tych liczb przekroczy 100,
- ilość podanych liczb ujemnych przekroczy 10,
- dwie kolejne podane liczby będą miały identyczną wartość.
8. Napisz program wczytujący liczby z klawiatury, z jednoczesnym zadawaniem pytania
"Czy koniec wprowadzania T/N ?" Na zakończenie program powinien wyświetlić
wartość:
średnią, maksymalną, minimalną z podanych liczb.
Życzę powodzenia.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards