WARSZTATY: Pod Strzechą z Gwiazd Gwiazdy, planety, meteory

advertisement
WARSZTATY: Pod Strzechą z Gwiazd
Gwiazdy, planety, meteory
LIPIEC / PODLASIE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA
proszę wypełnić i odesłać emailem na adres [email protected]
Imię i Nazwisko: ................................................... ur.: .....................................
Adres do korespondencji: ........................................................................................
Kontakt: 1) e-mail ........................................ 2) tel. ........................ ...................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Zgłaszam swój udział w
WARSZTATY: Pod Strzechą z Gwiazd
Gwiazdy, planety, meteory
w terminie 28-31 lipca 2016
Zobowiązuję się do wniesienia opłaty w wys. 1200 zł przed rozpoczęciem warsztatów w
następujących częściach: zaliczka 500 zł w przeciągu 7 dni od daty zgłoszenia
pozostała część 700 zł do dnia 1 czerwca 2016 r.
UWAGA!!! Warunkiem umieszczenia na liście podstawowej jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego
oraz dokonanie wpłaty zaliczki w przeciągu 7 dni od daty nadesłania zgłoszenia.
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych słuchaczy i ich
wykorzystywanie wyłącznie dla potrzeb organizacyjnych KURSÓW I WARSZTAÓW Marka Waśkiela.
Data ................................
Podpis ....................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dodatkowe informacje:
O warsztatach dowiedziałem (-am) się z
...................................................................................
Dane kontaktowe: Marek Waśkiel, tel. 601 148 599, [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards