Ćwiczenie 1

advertisement
Ćwiczenie 1
Obserwacja ruchu dobowego gwiazd
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest obserwacja ruchu dobowego gwiazd.
2. Wstęp teoretyczny
Gdy popatrzymy w niebo już po kilkudziesięciu minutach zauważymy, że gwiazdy, na które
patrzyliśmy przesunęły się dość znacznie na niebie. Jest to wynikiem dobowego ruchu
gwiazd. Nie znaczy to jednak, że gwiazdy poruszają się wokół Ziemi. Wręcz przeciwnie, ten
pozorny ruch gwiazd spowodowany jest ruchem obrotowym Ziemi. Tak jak to pokazano na
poniższym rysunku Ziemia obraca się wokół pewnej osi przez co gwiazdy które obserwujemy
wydają się nam poruszać.
Pozorny ruch gwiazd spowodowany jest
ruchem obrotowym (dobowym) Ziemi.
Gdy przyjrzymy się dokładniej osi Ziemi okaże się,
że jej przedłużenie pokrywa się z dużą dokładnością
z położeniem gwiazdy Polarnej (Polaris). Zatem
gwiazda ta zawsze pozostaje w tym samym miejscu
nieba – nie zmienia swojego położenia w ciągu
doby. Jeżeli zatem wykonamy zdjęcie nieba z
wykorzystaniem długiego czasu naświetlania
jedynie gwiazda Polarna pozostanie nieporuszona.
Wszystkie inne gwiazdy będą zakreślały wokół niej
pełne okręgi w ciągu 24 godzin.
Gwiazda Polarna (Polaris) należy do
gwiazdozbioru Małej Niedźwiedzicy (UMi
Ursa Minor), a sama gwiazda została
oznaczona jako UMi α . Jej jasność to
około 2 magnitudo zatem jest dobrze
widoczna gołym okiem i jej znalezienie nie
powinno sprawiać większych trudności. W
Polsce gwiazda ta znajduje się na
wysokości ok. 66 stopni nad horyzontem.
3. Wykonanie ćwiczenia.
Do wykonania tego ćwiczenia potrzebny
będzie aparat z szerokokątnym obiektywem
(można wykorzystać standardowy
obiektyw Canon 18-55mm ustawiając
ogniskową na 18mm). Im mniejsza
ogniskowa tym lepszy efekt wizualny
możemy otrzymać. Przysłona powinna być
ustawiona przynajmniej na 8.0 dzięki
czemu ograniczymy rozmycie gwiazd a
także unikniemy prześwietlenia klatki.
Czułość ISO na poziomie 800 powinna
wystarczyć aby zapewnić dobre naświetlenie a jednocześnie nie wprowadzić zbytnich
szumów. Następnie należy podłączyć aparat do komputera i uruchomić program Delphinus.
W tym ćwiczeniu należy skorzystać ze schematu Polaris.tsk dostarczonego razem z tym
opracowaniem. Zapisanych zostało tam 10 ekspozycji po 3 minuty każda.
Reasumując:
•
•
•
•
Wykorzystać obiektyw szerokokątny
Przysłona f/8.0
ISO 800
Ekspozycja 10 x 3 min.
Po wykonaniu zdjęć do ich złożenia w jedno należy użyć Stackera zawartego w Delphinusie.
W tym celu należy:
•
•
•
wczytać wszystkie zdjęcie (File -> Add)
następnie wybrać z prawej strony okna metodę Maximum Brightness
wybrać Action -> Add Images
Po zsumowaniu zdjęć powinniśmy otrzymać coś takiego:
Canon 350D, Pentagon 50/1.8, przysłona 8.0 , ISO 800, 10 x 3min.
Filip Sala
23 lutego 2007
Download