1. SZTUKA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA I BIZANTYŃSKA 15 2

advertisement
Sztuka przedromańska i romańska / Giulia Marrucchi, Riccardo Belcari ;
[tł. Anna Kłos]. – Warszawa, 2010
SPIS TREŚCI
1. SZTUKA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA I BIZANTYŃSKA
15
Od Rzymu pogańskiego do Rzymu chrześcijańskiego –
zabytki miasta św. Piotra
Przedstawienia w katakumbach
Wizerunki Chrystusa
Katakumby św. Kaliksta
Katakumby Pryscylli
Bazylika Santa Maria Maggiore - architektura i mozaiki
16
17
18
19
22
23
Analiza dzieła
Gościnność Abrahama
Bazylika Santa Sabina
Drewniane drzwi bazyliki Santa Sabina
Mauzoleum Konstancji
Sarkofag Konstantyny
26
30
32
34
38
Analiza dzieła
Sarkofag Juniusa Bassusa
40
Mediolan stolicą cesarstwa zachodniego - kościół San Lorenzo
44
Sztuka V wieku w Rawennie
Mauzoleum Galii Placydii
Baptysterium Ortodoksów
45
46
49
Sztuka Vl wieku w stolicy egzarchatu - Rawennie
Mauzoleum Teodoryka
Bazylika Sant'Apollinare Nuovo
Dekoracja mozaikowa w okresie od Teodoryka do Justyniana
Kościół San Vitale
53
55
57
58
62
Analiza dzieła
Dwór Teodory
Dekoracja rzeźbiarska kościoła San Vitale
Bazylika Sant'Apollinare in Classe
Tron (katedra) biskupa Maksymiana
66
70
72
74
Rozszerzenie
Rzeźba w Rawennie w czasach Justyniana
Bazylika Eufrazjańska w Poreču
78
79
Fundacje cesarskie w Konstantynopolu – kościół Hagia Sophia
Sanktuarium św. Szymona Słupnika w Kalat Siman
81
86
Rozszerzenie
89
Sztuka koptyjska
2. SZTUKA WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH DWORÓW
I KLASZTORÓW
93
Longobardowie
Oratorium Santa Maria in Valle (Tempietto) w Cividale
Ołtarz Ratchisa
94
96
98
Analiza dzieła
Czołowa ozdoba hełmu ze sceną triumfu Agilulfa
100
Merowingowie
Baptysterium w Poitiers
Krypta opactwa w Jouarre
102
103
105
Rozszerzenie
Złotnictwo świeckie
106
Rozszerzenie
Złotnictwo sakralne
107
Wizygoci w Hiszpanii
Kościół San Pedro de la Nave
Kościół Santa Maria de Naranco
110
113
114
Centra monastyczne w Irlandii
Malarstwo miniaturowe na Wyspach Brytyjskich
Krzyże iryjskie
116
119
121
Klasztory benedyktyńskie w okresie wczesnego średniowiecza
Plan opactwa w Sankt Gallen
126
128
„Renesans" karoliński
Kaplica pałacowa w Akwizgranie
130
132
Analiza dzieła
Statuetka jeźdźca - wizerunek Karola Wielkiego (?)
134
Zabytki sztuki karolińskiej w Europie: budynek bramny
(Torhalle) opactwa w Lorsch i kościół św. Jana w Müstair 136
Analiza dzieła
Volvinius, Złoty ołtarz
138
Rozszerzenie
Emalia
Ornament plecionkowy w rzeźbie karolińskiej
144
146
Analiza dzieła
Flabellum z Tournus
148
Rozszerzenie
Rzeźba w kości słoniowej
Malarstwo miniaturowe na dworze Karola Wielkiego
150
152
Cesarstwo Ottonów i sztuka około roku 1000
Kościół św. Michała w Hildesheimie
Kościół św. Jerzego w Oberzell
Katedra w Spirze
Rzeźba w kości słoniowej w Mediolanie za panowania Ottonów
Opactwo w Reichenau i ottońskie malarstwo miniaturowe
154
159
162
164
166
168
Malarstwo wczesnego średniowiecza we Włoszech
Kościół Santa Maria Foris Portas w Castelseprio
Freski w klasztorze San Vincenzo al Volturno
Opat Dezyderiusz i dekoracja kościoła Sant'Angelo in Formis
Freski w kościele San Clemente w Rzymie
170
173
176
178
182
3. CLUNY I SZTUKA ROMAŃSKA W EUROPIE
185
Opactwo w Cluny - nowe duchowe centrum świata zachodniego
186
Rozszerzenie
189
Monastycyzm
Wpływ architektury kościoła w Cluny na budownictwo sakralne
w Europie
190
Rozszerzenie
194
Pielgrzymki
Odrodzenie rzeźby architektonicznej w budownictwie kościelnym
Opactwo w Moissac
196
197
Rozszerzenie
Życie po śmierci
Katedra Saint-Lazare w Autun
Mistrz Gislebertus
200
202
203
Analiza dzieła
Gislebertus, Ewa
Kościół Sainte-Madeleine w Vezelay
Opactwo Saint-Gilles du Gard
Kościół Saint-Trophime w Arles
Klasztor Santo Domingo de Silos
Opactwo Sant'Antimo koto Montalcino
208
210
217
221
224
225
Analiza dzieła
Mistrz z Cabestany, kapitel z Danielem w jaskini lwów
Sztuka romańska w Normandii i Anglii
Kościół opacki w Bernay
Kościół opacki Notre-Dame w Jumieges
Kościół Saint-Etienne w Caen
Katedra w Durham
Tkanina z Bayeux
230
231
232
234
235
238
Rozszerzenie
Malarstwo romańskie w Katalonii i w León
Panteon Królów w kolegiacie San Isidoro w León
240
242
Romańskie freski w opactwie w Marienberg i klasztorach alpejskich 245
4. SZTUKA ROMAŃSKA W PÓŁNOCNYCH WŁOSZECH
249
Bazylika Sant'Ambrogio w Mediolanie od VI do Xl w.
250
Wpływ „lombardzkiego stylu" w architekturze romańskiej
254
Kolegiata Sant'Orso w Aoście
258
Katedra San Pietro w Sovanie i kościół San Bruzio koło Magliano w Toskanii 261
Katedra w Modenie - dzieło dwóch talentów
264
Analiza dzieła
Wiligelmo, Stworzenie Adama i Ewy, Grzech pierworodny 268
Sztuka romańska w dorzeczu Padu
272
Katedra w Parmie i twórczość Benedetta Antelamiego
276
Analiza dzieła
Benedetto Antelami, Zdjęcie z krzyża
Pietro di Alberico i rzeźby z katedry w Bolonii
Rozszerzenie
Lwy i smoki - motywy ikonograficzne popularne
w średniowieczu
Bazylika św. Marka w Wenecji - między Wschodem a Zachodem
Portal główny
280
284
286
290
294
Rozszerzenie
Cykl dwunastu miesięcy
Komuny miejskie w średniowiecznych Włoszech
298
300
5. SZTUKA ROMAŃSKA W ŚRODKOWYCH I POŁUDNIOWYCH
WŁOSZECH
305
Elementy tradycji antycznej w sztuce środkowych Włoch
Baptysterium we Florencji
Kościół San Miniato al Monte we Florencji
Kościół San Clemente w Rzymie
Sztuka rzymskich dekoratorów
306
308
311
312
313
Rozszerzenie
316
Wyposażenie liturgiczne kościoła
Zespół katedralny w Pizie
Wyposażenie katedry: brązowe drzwi - dzieło Bonanusa,
ambona - dzieło Guglielma
Rzeźba toskańska w XII wieku - mistrz Guglielmo i jego szkoła
318
Wpływ „pizańskiego stylu" w architekturze romańskiej
Kościół San Paolo a Ripa d'Arno w Pizie
332
333
Rozszerzenie
Kolorowe dekoracje ceramiczne w architekturze
Katedra San Martino w Lukce
334
337
Rozszerzenie
Temat łowów w sztuce średniowiecza
Chrzecielnica w kościele San Frediano w Lukee
Kościół San Giovanni Fuorcivitas w Pistoi
Katedra San Cerbone w Massa Marittima
Rzeźbione kapitele w katedrze w Massa Marittina
338
341
342
343
344
Analiza dzieła
Fryz ze scenami z życia św. Cerboniusza
Kościół Santissima Trinitś w Saccargii
Architektura sakralna w Dalmacji - Zadar
346
348
349
322
328
Starożytne spolia w sztuce średniowiecza
Funkcja praktyczna spoliów
Funkcja „prestiżowa" spoliów
Funkcja ideologiczna spoliów
Średniowieczne imitacje antycznych dzieł
350
351
353
354
356
Rozszerzenie
360
Rzeźba drewniana
Bazylika San Nicola w Bari i sztuka romańska w Apulii
Kościół San Leonardo di Siponto
Drzwi z brązu w kościołach średniowiecznej Apulii
362
366
370
Rozszerzenie
374
Drzwi z brązu - technika, wykonawcy i fundatorzy
Sztuka romańska w Kampanii
Katedra San Matteo w Salerno
376
379
Wpływy arabskie i normańskie w sztuce romańskiej na Sycylii
Kościół Martorana w Palermo
Kaplica pałacowa w Palermo
Katedra w Cefalu
382
384
386
388
Polichromowana więźba dachowa katedry w Cefalù
Katedra w Monreale
390
392
6. MALARSTWO WŁOSKIE OD Xl DO XIII W.
395
Kaplica opactwa San Nicola alla Novalesa - cykl scen z życia św. Heldrada
Mozaika posadzkowa w katedrze w Otranto
396
399
Rozszerzenie
Bestiariusze
Mozaiki w bazylice św. Marka w Wenecji
Freski w krypcie katedry w Anagni
Malowane krucyfiksy
402
404
407
410
Analiza dzieła
Giunta Pisano, Krucyfiks
Mozaiki baptysterium we Florencji
Przedstawienia Madonny pędzla Coppa di Marcovaldo
Ikonografia Matki Boskiej
412
416
420
422
CHRONOLOGIA
424
INDEKS ARTYSTÓW
430
oprac. BPK
Download